7 Mart 2019 Perşembe

Bilgi Yönetimi

BİLGİ YÖNETİMİ NEDİR?

Sanayi devrimi sonrasında toplum hayatında büyük değişiklikler olmuştur. Gelişen iletişim teknolojileri toplumları baş döndüren bir sürat çağına getirirken bilgi de ulaşılması gün geçtikçe hızlanan ve kolaylaşan bir ürün haline gelmiştir.

Ancak artık önemli olan bilgiye nasıl ulaşılacağı değil, ulaşılan bilginin nasıl kullanılacağıdır. Bilgiden en pragmatik yollarla en yüksek verimi hedefleyerek faydalanmak gerekmektedir. İnternet teknolojileri sayesinde hızla değişen ve son derece rekabetçi bir hale dönüşen iş dünyasında sadece farklı bir terminoloji değil aynı zamanda yeni uygulamalarla da karşılaşmaktayız. Bilgi, değerlidir. Bilgiden verimli bir geri dönüş alabilmek için boşa harcanmaması, kaybolmaması, doğru yönlendirilmesi yani özetle “bilginin yönetilmesi” gerekmektedir.

Yeniliklerin sayısı her geçen gün artmakta, rekabet ortamı daha net bir şekilde algılanmakta iken bilginin süratle gelişip aynı süratle de tüketilmesini yadırgamamak gerekir. Oysa ki bilgi analiz edilmeli ve sindirilmelidir. Üstelik çalışanlar bu bilgiyi iç ve dış müşterilerle paylaşmalıdır. Paylaşımı sağlayabilmek, bilgi yönetiminin önemli adımlarından biridir.

İş hayatında, firmaya katma değer yaratacak, sahip olunması gereken, sektöre, ürüne, teknolojiye ya da organizasyona ait bilgiler “değerli bilgi” sınıfına girer. Bilgi yönetimi bir süreçtir. Bu süreç; bilgiyi toplama, bilgiyi düzenleme, bilgiyi geliştirme, bilgiyi koruma, bilgiyi doğru kullanma ve bilgiyi paylaşmadan oluşur. İşte bilgi yönetiminin en zor taraflarından biri burada ortaya çıkmaktadır; bilgi paylaşımı... Bilgi paylaşımı özendirilmelidir.

Çağa ayak uyduran profesyonel kurumlarda farklı bilgi yönetimi modelleri uygulanmaktadır. Kullanılan bilgi yönetim modellerinin 'Nasıl, Ne, Kim, Nerede, Ne Zaman ve Neden?' sorularına cevap verebilen, çoklu perspektifli, dinamik modeller olması önerilir. Bununla kastedilen modeller genellikle;
  • Firma işini nasıl yürütüyor? (İş süreci),
  • Süreç neleri yönetiyor? (Kaynaklar),
  • İşlemleri kim yürütüyor? (Roller, yetkili kişiler ve beceriler),
  • İşlemler nerede yürütülüyor? (Kurumlar ve kişiler arasında iletişim ağı),
  • Süreç ne zaman yürütülüyor? (Sürecin üzerindeki kontrolü anlamak),
sorularına cevap verebilenlerdir.

Bilişim teknolojileri bilgi yönetimi için en elverişli araçları sağlamakla birlikte bilgi yönetiminin teknolojiden ibaret olmadığı da açıktır.

Kaynak: Online Kariyer Okulu ( www.onlinekariyerokulu.com )