12 Nisan 2018 Perşembe

e-Öğrenme; Nesilleri yakınlaştırdı!


68’liler, 80 nesli, Y Kuşağı.. Bu 3 nesli ve ara dönemleri biraraya getirebilecek en büyük adım: e-öğrenme oldu!


Artık neredeyse tüm nesiller temel anlamda kişisel bilgisayar ve internet kullanımına yakın düzeyde alıştılar, benimsediler. Özellikle kurumsal hayatta yer alan çalışanlar, yaş aralıklarına bakılmaksızın bu iki teknolojinin (bilgisayar ve internet) kullanımında birbirleriyle yarış halindeler. Her neslin ilgi alanları farklı, eğitim düzeyi, yaş, sosyal mevki vb. farklılıklar da işin içine girdiğinde tabi ki bu teknolojileri kullanarak erişilen yerler, takip edilen noktalar farklılaşıyor. Ancak farklı noktaları, alanları takip ediyor olsalar da “Nesillerin Ortak Kullanım Sahası”: web teknolojileri ve bu çatı altında e-öğrenme olmaktadır.

İnsan Kaynakları Eğitim birimleri, Yetkinlik ve Yetenek Yönetimi birimleri e-öğrenme kültürünün oluşmasında oldukça önemli bir rol oynadılar ve halen de oynamaktadırlar. Bu kültürün oluşmasında, bugün yüzbinlerce kurum çalışanının aktif olarak e-öğrenme platform ve eğitimlerini kullanmasında ne’ler öne çıktı ?

• e-öğrenme İçeriklerini, çalışan gelişimi ve performans artırma planları dahilinde kullandılar
• Yöneticileri bilgilendirdiler ve teşvik ettiler
• e-öğrenme tanıtımlarını oryantasyon programına dahil ettiler
• e-öğrenmenin ve faydalarının tanıtımı için şirketlerinde e-posta/mesajlaşma sistemlerinin avantajını kullandılar
• Onlar için yürüttüğümüz “Tanıtım ve Tutundurma” hizmetlerimizi kullandılar
• Çalışanları takdir etmek için programlar yarattılar ve bunları cömert bir şekilde kullandılar
• Davetler düzenlediler
• Çevrimiçi dersleri çalışanların aile üyelerine açtılar
• Değerlendirme sistemini aktif şekilde kullandılar ve çalışanlardan gelen geribildirimlerle sistemlerini gittikçe geliştirdiler.

Kurumsal e-öğrenme Platformu, Kurumsal Akademi kullanımının yaygınlaşması, çalışanların teknolojiyi etkin bir biçimde eğitim faaliyetleri için de kullanıyor olmasını getirdi, üstelik çalışanlar arasındaki nesil farkını neredeyse yok ederek !
Şirketlerin kurucuları, emektarları, onursal başkanları, yönetim kurulları, direktörler, orta düzey yönetim, çalışanlar, stajyerler.. Bugün artık hepsi e-öğrenme çatısı altında buluşuyor. Aynı akademide öğrenci olan dede-torun, baba-oğul gibi, kurumsal kültür aktarımının doğal bir yansıması şeklinde eğitimlere ve sisteme devam ediyorlar.  

Nesiller e-öğrenme ile birbirine nasıl yaklaştı ?

• Aynı Kurumsal Akademi ve e-öğrenme Platformlarının katılımcısı oldular
• Aynı teknolojik altyapı önlerine sunuldu
• Katıldıkları eğitim içerikleri çoğunlukla aynı
• Bilgiye erişim yöntemleri aynılaştı
• e-öğrenme kullanmaya devam ediyorlar


Kaynak: Online Kariyer Okulu ( www.onlinekariyerokulu.com )