31 Ocak 2018 Çarşamba

YETENEK YÖNETİMİ NEDİR?

Bilindiği gibi son günlerin oldukça gündem yaratan kavramlarından biri de “yetenek yönetimi” kavramıdır. Kurumların, günümüz rekabet ortamında farklılık yaratabilmeleri, hedef ve stratejilerini gerçekleştirebilmeleri adına ellerindeki en önemli unsurun nitelikli insan gücü olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Ancak dönem dönem kriz ortamlarıyla da başa çıkmak zorunda kalan kurumların ihtiyacı biraz daha öteye giderek bir başka kavramı da gündeme taşımıştır:“Yetenek” ve buna bağlı olarak da “yetenek yönetimi”.

Yetenek yönetimi, kurumların stratejilerini hayata geçirebilmesi, karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilmesi için ihtiyacı olan yetenekler ile sahip olduğu mevcut yetenekleri arasındaki boşluğu sistematik olarak kapatmaya çalışması olarak tanımlanabilir.

Burada göz önünde bulundurulması gereken nokta, söz konusu yönetim sisteminin merkezinde “insan kaynağı”nın yer aldığıdır. Dolayısıyla, tüm insan kaynakları yönetim fonksiyonlarının da süreçte önemli yeri olduğu söylenebilir.

Tabii tüm bu kavramlar gündemde yerini alırken, beraberinde ise zorunlu olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. Oysa gerçek olan, kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri, değerlerini artırabilmeleri, hedeflerine ulaşabilmeleri ve çalışanlarının beklentilerini karşılayabilmeleri adına yetenek yönetimi sürecini işletmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir.

Söz konusu strateji, temelde aynı uygulama prensiplerini kapsadığından sadece büyük ölçekli firmalarda değil, farklı tüm ölçekli firmalarda da uygulanabilmektedir.

Yetenek yönetimi sürecini uygulayan kurumlara baktığımızda, karşımıza ilk çıkan konunun, kurum tarafından hedef ve stratejilerin belirlenmesi olduğunu görmekteyiz. Sonrasında bunların gerçekleştirilmesi için kilit pozisyonlar tespit edilirken, yetenek profilinin tespiti de bir sonraki adım olarak yapılmaktadır. Potansiyellerin de belirlenmesinin ardından yetenek açığı analizi yapılmaktadır.

Kurumlar tüm bu çalışmaları tamamladıktan sonra gelişim planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecini yürütmektedirler. Adayın performansının değerlendirilmesi sonucunda da durumun değerlendirilmesi ve terfi süreci, genel anlamda kurumların yürüttükleri yetenek yönetimi akışını finalize etmektedir.

Tüm bu sistem içerisinde hiç şüphesiz İnsan Kaynakları Departmanı oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bunun dışında da üst yönetim ve diğer yönetim kademelerinin de bu sürecin doğru işletilmesi açısından rolü büyüktür.

Son olarak yetenek yönetiminin, bugünlerde oldukça gündem yarattığı söylenebilir. Paralelinde de, bu konunun kurumların rekabet edebilirliklerinde önemli bir silah olduğudur. Dolayısıyla bu konuda şimdiden yapılacak olan yatırım, kârlı ve doğru bir yatırım olacaktır.

Kaynak: Online Kariyer Okulu ( www.onlinekariyerokulu.com )