24 Mart 2015 Salı

E-öğrenme şirketi seçmek!

Kurumunuzun ihtiyaçlarına özel öğrenme içeriklerine ihtiyaç duyuyorsunuz ve bunun için içerik, tasarım ve üretim hizmeti veren bir şirketle çalışmayı düşünüyorsunuz… 

Hangi şirketle çalışacağınıza nasıl karar vereceksiniz? Birlikte çalışacağınız şirketin kurumsal ihtiyaçlarınızı karşılayacak eğitimler üreteceğinden nasıl emin olacaksınız? Kararınızda hangi kriterler ne kadar rol oynayacak? İşte bütün bu soruların ve daha fazlasının yanıtını bu yazı dizisinde bulabilirsiniz.

Günümüzde pek çok kurum bir e-öğrenme şirketi seçerken sadece kulaktan kulağa duyduklarıyla yetiniyor. İlk adımı atmak için bu şekilde edinilen bilgiler iyi bir başlangıç sayılabilir. Bununla birlikte, gerçek ihtiyaçlarınızı karşılayacak uzun vadeli e-öğrenme programları oluşturabilmek ve e-öğrenmeyi kurum kültürünüzün bir parçası haline getirmek, ciddi bir analiz ve karar verme süreci içerir. Doğru kararı vermek için de “elmaları elmalarla karşılaştırmak” ve kaliteli içerikler ve çözümler sunacak bir e-öğrenme şirketini diğerlerinden ayırt edecek kriterleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu yazıda E-öğrenme şirketi seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli kriterleri ve dünyadaki öncü e-öğrenme şirketlerinin yapısını, yaklaşımlarını ve çözümlerini sizlerle paylaşıyor olacağız. 

“Sizin için doğru” olan e-öğrenme şirketini seçmenizin, kurumunuza mutlaka katma değer sağlayacağını unutmayın. Yanlış bir karar vermeniz ise, geri dönülmez olmamakla birlikte, para, zaman ve sonuçlar açısından çok ciddi kayıplara sebep olabilir.

Bir E-Öğrenme Şirketi Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli 10 Kriter; 

1. Birlikte çalışmayı düşündüğünüz şirketin öğretimsel tasarım ve geliştirim süreçleri net olarak tanımlanmış mı? İçerik üreten bir şirket en azından öğretimsel geliştirim süreçlerini net bir şekilde belirtebilmeli ve proje başlangıç toplantısından, projenin sonlandırılmasına kadarki tüm süreçleri kapsayacak şekilde proje dokümantasyonunu yapabilmelidir. Pek çok şirket ADDIE modeli olarak bilinen ve Analiz (Analysis), Tasarım (Design), Geliştirim (Development), Uygulama (Implementation) ve Değerlendirme (Evaluation) aşamalarını içeren öğretim tasarımı modeline bağlı kalarak çalışmalarını sürdürür. ADDIE modeli genel bir yaklaşım olarak doğru olsa da, modelin uygulamadaki işleyişi dikkatlice izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Örneğin; yapılan analizin doğruluğundan nasıl emin olunduğu ya da son değerlendirme aşamasında, kaliteyi sağlamaya yönelik ne gibi çalışmalar yapıldığı bu aşamada sorulabilecek ayırt edici sorulardır.


2. Şirket deneyimli takım elemanları ile çalışıyor mu? Bir e-öğrenme şirketinin adı, çalışanlarının deneyimi ölçüsünde değerlidir. İçerik üretimi konusunda bir şirketle birlikte çalışma kararı, yeni bir elemanı işe alma kararına benzetilebilir. Birini işe alırken, nasıl işi yapmaya yatkın görünmesine değil de işi yapabilecek niteliklere sahip olup olmadığına bakıyorsak, bir şirketi değerlendirirken de birlikte yapmayı düşündüğümüz işi yapabilecek yetkinliklere sahip olup olmadığına bakarız. Örneğin; şirket, alanlarında deneyimli ve yetişmiş öğretimsel tasarım uzmanları ve görsel tasarım uzmanlarıyla birlikte çalışıyor mu? Bu bizi ilgilendirmez diye düşünmeyin. Projeleriniz süresince sizin ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde anlayacak deneyimli kişilerle birlikte çalışmanız oldukça önemlidir. Bu nedenle, projenin en başında, daha ihale aşamasında, birlikte çalışacağınız şirket çalışanlarının özgeçmişlerini isteyebilirsiniz.

3. Öğretimsel açıdan “doğru” içerikler üretebiliyorlar mı? Sonuçta, içerik alırken kurum ihtiyaçlarınıza yönelik hedeflerinizi en iyi şekilde karşılayan ve çalışanlarınıza ek değer katabilen içerikler almayı amaçlıyorsunuz. Birlikte çalışmayı planladığınız şirketlerden, daha önce başarıyla tamamladıkları projelerden örnekler sunmalarını isteyin. Ayrıca bu projelerin etkinliklerini de farklı bakış açılarıyla inceleyin. Eğitimi alanlar eğitimi beğenmişler mi? Eğitimden ne öğrenmişler? Eğitim sonunda öğrendiklerini işlerine yansıtabilmişler mi?

4. Şirketler, ihtiyaçlarınız kapsamındakilere benzer projelerde neler yapmışlar? Şirketlerin sunduğu demo içeriklerin aslında sizin dikkatinizi çekmek için hazırlandığını her zaman aklınızda bulundurun. Pek çok şirket size “vitrin” için hazırladıkları eğitimleri sunar. Bu durumda yapmanız gereken; şirketlere, hazırlanmasını istediğiniz eğitime tarz ve konunun yapısı bakımından en çok benzeyen eğitimleri görmek istediğinizi söylemektir. Pek çok şirket bu isteğinize memnuniyetle yanıt verecek ve hatta hazırlamak istediğiniz içerik için bir prototip bile hazırlayacaktır.

5. İletişim ve proje yönetimi konusundaki yaklaşımları nasıl? E-öğrenme içeriği üreten şirketlerle çalışma esnasında en çok ortaya çıkan sorunlardan birisi, birlikte çalıştığınız şirketin içerik üretim süreci boyunca yeterli bilgi alışverişinde bulunmaması ve sürecin takibine sizi de dahil etmemesidir. Aslına bakılırsa pek çok problem, proje için belirlenen zaman kısıtlarına uyulamaması gibi en ciddi problemler bile, birlikte çalıştığınız şirketle aranızdaki iletişim kanallarını açık tutuğunuz takdirde kolayca çözülebilir. Herhangi bir şirketle birlikte çalışma kararını vermeden önce, şirketin üretim süresi boyunca iletişim için nasıl bir yaklaşım benimsediğini anlamaya çalışın.

6. Karmaşık ve zorlu konularla başa çıkabiliyor mu? Hazırlanması planlanan içerikler, konularının yapısı itibariyle oldukça zorlu olabilirler. Örneğin; tıp fakültesinin dördüncü yılında okutulan bir dersi düşünün. Böyle bir konuyla ilgili bir eğitim içeriği hazırlamanız gerektiğini hayal edin. Ne kadar zor olurdu değil mi? Kuruma özel içerik hazırlama konusunda deneyimli bir şirket, bu tür zorlu konularda dahi, konu uzmanlarından konuyu almak, özümsemek ve gerektiği gibi işleyerek anlamlı bir ders içeriği haline dönüştürmek konusunda usta olmalıdır. Bu, birlikte çalışacağınız şirketin tıp konusunda uzman olmasını gerektirmez. (Yani tıp alanında içerik hazırlayacak bir şirketin, bünyesinde tıp konusunda uzman birilerini barındırması gerekmez.) Ustalık daha ziyade, şirketlerin bu tür durumlara ilişkin özgün çözüm yolları ve deneyimlerinin olmasını gerektirir. Bu nedenle, tıp örneğinde olduğu gibi, uzmanlık gerektiren bir konuda içerik hazırlamak niyetindeyseniz, birlikte çalışmayı planladığınız şirketlerin benzer durumlarda neler yaptıklarını ortaya çıkaracak sorular sormayı unutmayın.

7. Örnek içerik (prototip) oluşturma konusunda yeterlilik gösterebiliyorlar mı? İçerik alanında çalışan şirketlerin en sık yaptıkları hatalardan birisi de, birlikte çalıştıkları kurumla, içeriğin bir örneğini (prototipini) paylaşmak yerine, içeriğin tamamen bitmiş halini paylaşmalarıdır. Bu nedenle, birlikte çalışacağınız şirketi belirlerken, size sundukları öğretimsel tasarım ve geliştirim adımları arasında “prototip üretme” adımının da bulunmasına dikkat edin. İyi bir içerik geliştirim şirketi, eğitimde kullanılacak etkileşimleri gösteren mini bir örnek sunabilmelidir. Bu şekilde, karşılıklı olarak beklentileri ortak bir noktaya çekmeniz ve kötü sürprizlerle karşılaşma riskini en aza indirgemeniz mümkün olacaktır.

8. Anlamlı fiyatlar mı sunuyorlar yoksa ‘ucuz etin yahnisi’ni mi? Birçok kurum, içerik geliştirme işi için çok fazla para ödediği ya da ödeyeceği konusunda kaygılar taşıyor. Aslına bakarsanız, hazırlanacak içerik ne kadar karmaşıksa, ne kadar çok medya öğesi (video, ses, animasyon, çizim, illüstrasyon) ve etkileşim içeriyorsa, projenin maliyeti de o kadar artar. Projeniz için teklifleri almadan önce, üretilmesini istediğiniz içerik için ortalama üretim maliyetlerinin ne seviyede olduğunu araştırın. Hedeflediğiniz projeyi temsil eden iyi bir teklif talebi hazırladığınızdan emin olun ve hayal kırıklığını önlemek için paranızın karşılığında neler alabileceğinizi iyice öğrenin. 

9. “Bilgisayara aktarılmış bir kitap istememiştim!” demek zorunda kalacak mısınız? İçerik geliştiren şirketlerle birlikte çalışırken karşılaşılan bir diğer hoşnutsuzluğun sebebi de, kurumların, bilgisayara aktarılmış kitaplara benzeyen içeriklerle karşı karşıya kalmalarıdır. Böyle durumlar, şirketler arası anlaşmazlıklara ve hatta karşılıklı mahkemelerin açılmasına bile sebep olabilir. Bu nedenle projenin en başında, proje imzalanmadan da önce, içerikten beklediğiniz etkileşim düzeyinin doğru belirlenmesi oldukça kritiktir. Beklediğiniz etkileşim düzeyini net olarak ifade ettiğinizden emin olun ve çok düşük teklifler karşısında ihtiyatlı davranın. Doğru zamanda doğru soruları sorun. 

10. Standartlara uygun içerik geliştirme konusunda yeterli deneyime sahipler mi? İçerik geliştiren bir şirketin tek yükümlülüğü hoş görünen, kullanıcıyı içine çeken ve makul düzeyde, kullanıcının zihinsel olarak da etkin olabileceği etkileşimler içeren ders içerikleri yaratması değildir. Bir diğeri yükümlülüğü ise, üretilen ders içeriğinin sizin altyapınıza uygun olarak çalışabilir olmasıdır. Eğer şirketinizin sahip olduğu bir öğrenme yönetim sistemi (ÖYS) var ise, hazırlanacak içerik ve öğrenme yönetim sitemi arasında olması gereken bilgi alışverişini açıkça belirlediğinizden emin olun. Sizin kullanmayı planladığınız sistemler ve altyapılar konusunda deneyim sahibi olan şirketlerle çalışmayı tercih edin.

Kurumunuza özel bir içerik geliştirme konusunda bir şirketle birlikte çalışma kararı vermeden önce, yukarıda listelediğimiz soruları ve benzer başka soruları görüştüğünüz şirketlere yöneltmekten çekinmeyin. Bu sayede kurumunuz için en doğru ve özenli kararları vermeniz mümkün olur.


Kaynak: Online Kariyer Okulu (www.onlinekariyerokulu.com)

5 Mart 2015 Perşembe

Eğitim Yönetim Sistemi Nedir?

Eğitim Yönetim Sistemleri, (Learning Management System, LMS) ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini değişik biçimlerde paylaşma ve tartışma, derslere kayıt olma, ödevler alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin dönüt sağlama, öğrenme materyallerini düzenleme, öğrenci ve öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi olanakların ağ üzerinden otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayan yazılımlardır. Çevrim içi içerikler bu yazılımların olmazsa olmaz kısmını oluşturmaktadır.

Eğitim Yönetim Sistemleri bir eğitim portalı olarak da kullanılabilirler. SCORM (Sharable Content Object Reference Model) tarafından geçen yıl yapılan bir çalışma dünya çapında 434 farklı Eğitim Yönetim Sistemi tespit etmiştir. Hiç şüphesiz araştırmanın yapıldığı tarihten bu güne bu sayı artış göstermiştir.

Büyük firma ve üniversiteler kendi Eğitim Yönetim Sistemlerini geliştirmektedirler. Bir çok kurum da kendi ihtiyaçlarına uygun Eğitim Yönetim Sistemini satın alma yoluna gitmektedir.

Yeni yazılım dillerinin ve veri depolama yöntemlerinin keşfi ile Eğitim Yönetim Sistemleri 2003 yılında dünyada kendilerini göstermeye başlamışlardır. İlk Eğitim Yönetim Sistemi geliştiricileri, olanakları sınırlı ve bir çok pahalı ayarlamalar gerektiren e-eğitim projeleri içerisinde yer alırken bugün projeler organizasyonlardaki eğitim ve çalışma inisiyatiflerini birleştirme yoluna giderek tek bir yaygın altyapı oluşturmaktır. Sağlam bir Eğitim Yönetim Sistemi bir örgün eğitim kurumunun insan kaynakları, mali işler, öğrenci işleri ve diğer bölümleri ile ortak çalışabilir ve bu bölümlerdeki bilgisayar sistemleri ile bilgi paylaşımında bulunabilir. Böylece tüm uzaktan eğitim faaliyetlerinin temelini oluşturabilir.

Yukarıda kısaca değinildiği gibi Eğitim Yönetim Sistemlerinin en önemli özelliği kayıt tutabilmesidir. Bu özelliği sayesinde çok sayıda ve farklı rapor biçimini kullanıcılara sunabilir ve siz bu raporlar ile eğitim sürecinin tüm aşamalarını düzenli olarak takip edebilirsiniz. Öğrenci, ders danışmanı ya da sistemi kullanan diğer kullanıcılara ilişkin (öğrenci işleri, mali işler) ayrıntılı raporlar alabilirsiniz.

Öğrencilere ilişkin raporlar alabilmek, bir öğrencinin gelişimini takip etmek ve herhangi bir aksama durumunda kendisine yardımcı olmak açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Bahsedilen kayıtlar öğrencinin sadece LMS içinde yaptığı işlemleri değil, online içeriklerde gezinirken yaptığı işlemleri de içermektedir.

Eğitim Yönetim sistemleri online ders içeriğine müdahale şansı vermese de online içeriklerin düzenlenmesinde aktif rol oynayan Eğitim İçerik Yönetim Sistemleri (Learning Content Management System, LCMS) ile de ortak çalışabilirler.

LMS’ler hem teknolojinin gelişen olanaklarına hem de teknolojiyi kullanan yaratıcı zihinlere paralel olarak gelişmekte ve değişmektedir. Bu gelişim sürecine katkıda bulunmak için belki de kullandığımız sistemlere biraz da “nasıl daha iyi olabilir?” gözü ile bakmak faydalı olacaktır.

Kaynak: Online Kariyer Okulu (www.onlinekariyerokulu.com)