10 Şubat 2015 Salı

Online Öğrenci

Günümüzde, öğrenim gören öğrenci sayısı içerisinde, internet üzerinden eğitim alan ve öğrenme aktivitelerini bilgisayar karşısında gerçekleştiren bir öğrenci topluluğu oluşmuş durumdadır.

Bu topluluk, öğrenme süreci içerisinde, başta davranış biçimleri olmak üzere, geleneksel sınıf ortamında eğitim alan diğer akranlarından farklı öğrenme deneyimleri geçirmektedir.

Bu deneyimlerin başında farklı öğrenme yaşantıları ve değişen öğrenme pratikleri gelir;

• Bireyler basılı materyalle etkileşime girmek yerine, bilgisayar ve internet aracılığı ile bilgiye ulaşır.
• Ders sınıfları, sıra, masa ve sandalyelerden oluşmaz, internet ortamında sanal sınıf adı verilen yapılarla öğrenciler gruplanır ve ders alabilir.
• Öğrenci hızlı ve kaliteli bağlantılarla diğer arkadaşları ile sesli ya da görüntülü iletişime geçebilir. İnternet teknolojileri ses ve görüntü aktarımına imkan verir.
• Ders sonraları okul kantininde bir araya gelmek yerine sanal sohbet odalarında buluşabilir.
• Ödevlerini elden teslim etmek yerine e-posta aracılığı ile öğretmenine ulaştırır.
• Ders tekrarı yapmak istediğinde masa başı yerine ekran başına geçer, online notlarını gözden geçirir.
• Zaman zaman bağlantı problemleri sebebi ile ders çalışamayabilir. Ders kaçırabilir.
• Okula gitmek için evden, hatta odasından bile çıkması gerekmez. Gerekirse başka bir yerden başka bir bilgisayarla derse katılabilir.
• Derslerini alması için günün belli bir saatinde hazır olması gerekmez, dilerse gece yarısından sonra bile öğrenmesini sürdürebilir.
• Yenilenen bilgiye en hızlı yoldan ulaşır, kitapların yeniden yazılmasını beklemesine gerek kalmaz.
• Kendini yazarak ifade etme becerisi, öğrenme süreci için daha önemli bir hale gelebilir.
• Basılı içeriklerde yer alan hareketsiz resimler, ekranda etkileşimli bir hale gelir, birey güvenli bir ortamda deneyler yapabilir ve içerikle etkileşime girmeyi de öğrenir.
• Dersleri ile kendi istediği mekanda ve zamanda iletişime geçen bir öğrenci, belirli bir sınıf ortamında ve belirli saatlerde ders gören bir öğrenciye oranla daha rahattır. Bu sebeple öğrencinin öz disiplin ve motivasyon konusunda biraz daha çaba göstermesi gerekebilir.
• Aynı zamanda, internet’in oluşturduğu sanal dünya öğrencilerin kendi zamanlarını yönetmesine imkan tanır.
• Öğrenciler kendilerine gelen elektronik postaları okurlar, bülten panolarındaki duyuru ve açıklamaları takip ederler.

Geleneksel yöntemde genelde gerçekleşen süreç, eğiticinin içeriği aktarması ve öğrenenlerin değerlendirme sırasında aktarılan bu içeriği hatırlamaya çalışmaları şeklinde gerçekleşir. Çevrimiçi öğrenme etkinliklerinde ise öğrenciler kendilerine verilen görev ve etkinlikleri tamamlamaya çalışır, eğiticiler de düzenli olarak bunlar üzerinde kendilerine geri bildirim sağlar.

Sayılabilecek onlarca farklı deneyim yazmak mümkündür. Bu, bambaşka bir eğitim kültürü ile beraber bambaşka düşünen ve konuşan bireyleri de beraberinde getirmektedir.

Yakın zamanda olmasa bile ileride “Öğrenci” kavramının yerini “Kullanıcı” alabilecek mi bilemeyiz, ancak “Online Öğrenci Olmak”, teknolojinin ve hızlı gelişimin eğitim anlayışımıza kattığı popüler bir ürün diyebiliriz.

Kaynak: Online Kariyer Okulu (www.onlinekariyerokulu.com)