9 Ağustos 2013 Cuma

e-eğitim hakkında bilmemiz gerekenler neler?

e-eğitim nedir?

e-eğitim; öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan, internet teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirilen eğitim ve öğrenim faaliyetleridir.  


e-eğitim’in ne gibi faydaları var?
 • Öğrenme zamanına e-öğrencinin karar vermesini,
 • İnternet erişiminin olduğu her yerden eğitimlere ulaşabilmeyi,
 • e-öğrencinin, kendi öğrenme hızında, istediği zaman, istediği kadar öğrenmesini,
 • Eğitimlere ve bilgiye tekrar tekrar ulaşılmasını,
 • Eğitmenlere ve konu uzmanlarına e-mail ve forum gibi ortamlarda sürekli olarak erişimi,
 • Eğitim masraflarından tasarrufu sağlıyor.

İyi bir e-öğrenci olmak için neler gerekir? İyi bir e-öğrencinin özellikleri nelerdir?
 • Öğrenmenin ilk şartı öğrenmeyi istemektir. e-öğrenciler öğrenimlerini kendileri yönlendirirler. Bu büyük bir şans olduğu gibi bazı zorluklarla karşılaşılması da muhtemeldir. Bir e-öğrenci, öğrenme yönündeki kişisel motivasyonunu hep en üst seviyede tutmayı hedeflemelidir. 
 • e-öğrenciler günün belli zamanlarını eğitim almak için ayırırlar. Kendilerini saatler boyunca bilgisayar başında oturmaya şartlandırmazlar, fakat planlanmış eğitim seansları başarıyı artıracaktır. Örneğin her gün 1'er saatlik seanslarla eğitimlere devam edilebilir. 
 • e-öğrenciler eğitim saatini belirlerken, günün daha az yoğun ve eğitim seansının daha az kesileceği bir zamanı seçerler. Eğitim alırken mümkün olduğunca dikkatlerini dış etmenlerden (çalan telefonlar, arkadaşlarımızın sesleri gibi uzaklaştırmaya çalışırlar. 
 • e-öğrenciler, her seansı tamamladığında yeni öğrendikleri bilgileri ve bunları ne gibi durumlarda kullanabileceklerini düşünürler. Bu motivasyonu artıracaktır. 
 • e-öğrenciler kendilerine günlük hedefler belirlerler. "Bu hafta bu eğitimi bitirmeliyim !", "Bugün 3 farklı konu öğreneceğim" gibi. 
 • e-öğrenciler, anlamadıkları veya pekiştirmeye ihtiyaç duydukları bir konu ile ilgili olarak, eğitmenlere veya diğer arkadaşlarına e-mail veya forum odaları ile soru sormaktan hiç çekinmezler. Öğrenmenin en çok karşılıklı görüş alış verişi olduğunu bilirler.

8 Ağustos 2013 Perşembe

Neden e-Learning?

İletişimin her şey olduğu günümüz internet çağında, bilgi iletişiminin internet nimetlerinden faydalanmaması düşünülemez. Pek çok internet uzmanına göre, internet ile sağlanan bilgi ulaşımı ve paylaşımı en fazla eğitim sektörünü iyi yönde etkileyecektir. Kişilerin zaman, mekan ve bir sınıf ortamı zorunluluğundan bağımsız olarak, bilgiye ulaşması, ve hatta güncel, etkili ve etkileşimli bir bilgiye ulaşıyor olması, internet çağının eğitim sektörünü çok iyi yönde etkileyeceği beklentilerini haklı çıkarır nedenlerdir.

Uzaktan eğitim, eğitim kuramı kadar eski, ve geleneksel eğitim kadar yaygın ve başarılı sonuçlar almış bir sistemdir. Günümüze kadar, mektupla öğrenim, televizyon ile öğrenim, basılı yayın veya CD-ROM ile öğrenim daha yaygın olarak kullanılan uzaktan eğitim yöntemleri olagelmiştir. Yukarıda sayılan her bir uzaktan eğitim sistemi için, araştırmacılar, kullanıcılar ve eğitim bilimciler tarafından sayısız araştırılmalar yapılmış, pratik başarı sonuçları görülmüştür. Günümüzde iletişim, bilgiye ulaşım ve bilgi paylaşımı platformu tüm dünya geneline yayılmış ve dünya genelinde standart bir yapı sunmakta olan internet platformudur. Dolayısıyla, günümüz uzaktan eğitim bilimi için, faydalanılması gerekli bir platformdur.

Uzaktan eğitim yakın bir gelecekte tamamıyla internet üzerinden olacaktır. Neden mi?

1. İnternetin öğrencileri takip ve kayıt yeteneği çok ileri düzeyde ve başarılıdır.

2. Multimedya ders içerikleri hazırlama işlemi, zamanla, çok daha kolay ve süratli yapılabilir bir hal alacaktır.

3. Internet ortamında canlı eğitim sunan ve geleneksel sınıfın simulasyonu olan, LearnLinc benzeri platformlar bulunmaktadır. Bu platformlarda, eş zamanlı eğitim ses, data ve eğitim içeriği paylaşımı iletişim yapısında sunulabilmektedir. Yakın bir gelecekte, tüm dünya genelinde, en ücra köşelerde dahi, geniş bant internet hizmetleri sunan, uydu ağları bulunacaktır. Böylelikle, sanal sınıf senkron eğitim platformu, eş zamanlı canlı görüntü aktarımı iletişim yapısı ile desteklenebilecektir.

4. Giderek artan sayıda dershane, lise ve üniversite Uzaktan Eğitim, Bilgisayar Ağları, Web Tasarımı, Etkileşimli Multimedya vb. eğitimleri vermekte ve bu alanda önemli bir iş gücü yetiştirilmektedir.

5. Artık çok daha yetenekli ve etkileşimli CD-ROM'lar üretmek ve PC'lerde bunları kullanmak kolaydır. Yeni teknolojilerle, bilgisayarınızda çalışam CD-ROM'dan, internet üzerinden aktarılması zor eğitim içeriklerini özel yazılımlarla öğrencinin kullanımına otomatik olarak yansıtmak ve eğitim aldığı bilgisayarına kurmak mümkündür.

Web ortamındaki sanal ama gerçek sınıf (!), asenkron ve senkron eğitim platformu olarak kullanılabilecek, senkron sınıfta canlı ses, data ve ders içerik paylaşımı ve aktarımı, katılımcılar arası etkileşimi ve dolayısıyla, öğrenmeyi arttırıcı bir etken olacaktır.

e-Learning uzaktan eğitim sisteminin yüzde 80'ini kapsamakta olan asenkron eğitim, yukarıda da bahsedilen nedenlerden ötürü, en iyi internet üzerinden yapılabilmektedir. Kişiler için durum böyle iken, sürekli değişen iş dünyasında şirketler, çalışanlarına en etkin eğitimi vermek ve eğitim bütçelerinden tasarruf etmek gibi sebeplerden dolayı, internet çağının sunduğu uzaktan eğitim sistemine yönelmektedirler.

7 Ağustos 2013 Çarşamba

e-Learning Eğitim Metodolojileri

Internet her şeyi hızla değiştiriyor. Dünün sınırlarının ötesinde, eskiden mevcut olmayan yeni pazarlar oluştu, yeni fırsatlar ortaya çıktı. Bunlardan biri de "eğitim" alanındadır.
Teknolojik gelişmelere gerçekten teşekkürler; bugünün dünyasında bizlere yer ve zamandan bağımsız olarak iletişim kurma ve öğrenme imkanı sağlamaktadır.
Günümüz öğrenme ortamında, birey;

 • Geleneksel sınıf eğitimleri 
 • Bireysel olarak çalışmayı sağlayacak materyaller (kütüphaneler), 
 • Sanal ortamdaki sınıflar
 • Bilgisayar tabanlı eğitimler (CD-ROM, disket vs.) 
 • Web tabanlı eğitimler (uydu, internet, intranet vs.)
gibi çok çeşitli eğitim metodolojileri aracılığıyla öğrenme imkanına sahip olmaktadır. 
Bu metodolojiler arasında, geleneksel sınıf eğitimleri hariç diğerleri "uzaktan eğitim" araçlarıdır.
Bu teknoloji bazlı eğitim araçları yoluyla;

 • Eğitim "eğitmen/öğretmen merkezli" olmaktan "öğrenen/öğrenci merkezli" olmaya doğru hızla kaymaktadır.
 • Hedef, 'en az eğitim ile en kısa zamanda rekabette üstünlük yakalamak' olarak değişmektedir. 
Elektronik ortamdaki eğitim olan e-Learning, geleneksel sınıf eğitiminin en iyi yanlarını teknoloji ile birleştirerek öğrenme ve bilgi transfer hızına ivme kazandırmıştır. e-Learning uydu, video ( canlı veya banttan), bilgisayar teknolojileri (internet, intranet, CD-ROM) vasıtasıyla senkronize ve asenkronize olarak eğitim verilmesine olanak sağlamaktadır.
Senkronize eğitim
Aynı zamanda bütün katılımcıların birbirleriyle doğrudan iletişim kurabildikleri, elektronik ortamdaki eğitmen yönlendirmeli eğitim şeklidir.

 • Sanal sınıflar 
 • İşitsel (Audio) ve Görsel (Video) konferanslar 
 • Internet üzerinden telefon bağlantısı 
 • Çift taraflı (interaktif) ve canlı uydu yayınları 
Katılımcılar senkronize eğitimin avantajlarından çeşitli şekillerde faydalanabilmektedir. Senkronize eğitim ile:
 • Tartışma ortamı yaratmak 
 • Soru sorup cevap almak 
 • Anında test yapmak, 
 • Video ve multimedya imkanlarından faydalanmak 
 • Sunum yapmak 
 • Birçok öğrenci ile aynı anda iletişim kurmak 
 • Farklı yerlerden ulaşmak mümkündür 
Asenkronize eğitim
Katılımcıların aynı zamanda değil de, belli bir zaman ertelemesinden sonra iletişimine olanak veren eğitim şeklidir.

 • Kişinin kendi kendine internet ve CD-ROM vasıtasıyla kurslar alması 
 • Videoya çekilen sınıflar 
 • İşitsel / Görsel olarak web üzerinde yapılan sunumlar 
 • Online tartışma grupları 
Bu eğitim şekliyle;
 • Duyurular yapılabilir 
 • Mesajlar iletilebilir 
 • Test yapılabilir 
 • Video ve görsel, işitsel tasarımlardan faydalanılabilir 
 • Sunum yapılabilir 
 • Zamandan bağımsız hareket edilebilir 
 • Eğitimciye ihtiyaç olmaz 
 • Farklı yerlerden ulaşmak mümkündür 
Eisinger, Jane, Education Evolution, Association Management, Dec2000.
Asirvatham, Sandy, Beyond the Distance Barrier, Journal of Property Management, Sep/Oct2000.

www.insankaynaklari.com ‘dan alınmıştır

e-Learning Nedir?

Teknolojinin gelişmesi ile bir çok sürecin yanısıra, eğitim yöntemleri de her geçen gün farklılaşmaktadır. e-Learning, kısaca, internet/intranet veya bir bilgisayar ağı bulunan platform üzerinde sunulan, web tabanlı bir eğitim sistemi olarak tanımlanabilir. e-Learning kavramının temelde iki ana alt başlığı bulunmaktadır.
 • Asenkron (kişilerin bilgisayar başında kendi kendilerine eğitim almaları) ve
 • Senkron (eş zamanlı olarak bir grup öğrenci ve konu öğretmeninin, canlı olarak bilgisayar ortamında, bir sınıfta buluşmaları)
Eğitim bilimcileri tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, asenkron eğitim materyalinin pedagojik olarak yeterli kalitede olması ve öğrencinin konuyu öğrenme isteğinin bulunması durumda, öğrenci kendi kendine yapacağı çalışma ile konunu yüzde 80'ini öğrenebilmektedir. Geriye kalan yüzde 20'lik öğrenme ise, senkron olarak, bir öğretmen eşliğinde yapılan eş zamanlı çalışmalar ve etkileşimle gerçekleşmektedir. e-Learning uzaktan eğitim sisteminin başarılı olabilmesi için, eğitimin hem senkron, hem de asenkron yapıda sunulacak şekilde planlanması gerekmektedir.

e-Learning uygulamaları
e-Learning'in uygulama kapsamı geniştir. Bir şirketin kurum içi teknolojik altyapısını kullanarak verdiği eğitim programlarından, internet üzerinden gerçekleştirdiği satış amaçlı bilgilendirme aktivitelerine kadar farklı şekiller alabilir. Teknoloji, satış ve pazarlama gibi eğitimlerden kişisel beceri eğitimlerine kadar her alanda eğitim e-Learning sayesinde ulaşılabilir hale gelmektedir.
e-Learning uygulamalarında önemli olan nokta, klasik sınıf eğitimlerinde eğitim alacak kişilerin eğitime yani eğitim veren kişiye ulaşmaları gerekirken, e-Learning uygulamalarında eğitim, teknolojik araçlar sayesinde eğitim alacak kişiye ulaşmaktadır.
Çoğu e-Learning uygulamaları karşılıklı etkileşimi içerir; örneğin sanal sınıf uygulamalarında katılımcılar (farklı fiziksel alanlarda olsalar da) bir sanal sınıfta buluşarak birlikte eğitim alabilirler. Eğitmen sınıfa sorular sorabilir ve katılımcılar bilgisayar ekranlarından yanıtlayabilirler. Özellikle dağınık yapıda organizasyona sahip sektörlerde ulaşım ve konaklama maliyetini inanılmaz boyutlarda düşürmektedir.

 • Eğitim materyalinin uygunluğu ve doğruluğunun sürekli olarak gözden geçirilip gerekli değişikliklerin kısa sürede yapılmasına imkan verir,
 • Teknolojik imkanlar sayesinde zengin işitsel ve görsel tasarımlar eğitimi çekici hale getirir ve öğrenmeyi artırır,
 • Bilgi ve birikimlerin hızlı bir şekilde elde edilmesi ile çalışanların hızlı değişen iş dünyasına uyumunu artırır,
 • E-Learning uygulamaları Türkiye'de eğitim alanında insan kaynakları, içerik ve teknoloji alanında önemli gelişmeleri beraberinde getirecektir.

6 Ağustos 2013 Salı

Yeni Ekonomi ve e-Learning

En genel anlamda uzaktan eğitimden bahsedilebilir. Uzaktan eğitim; eğitimin zaman ve mekandan bağımsız olarak ve farklı dağıtım kanaları kullanılarak verilmesidir.

Uzaktan eğitimin bir alt kümesi olarak, ikinci aşamada e-Learning gelmektedir. e-Learning; eğitim içeriğinin, internet, intranet, extranet, uydu yayını, interaktif TV, audio/video tape ve CD-ROM vs. yoluyla elektronik ortamda aktarımıdır (teknoloji bazlı öğrenme).


e-Learning'in bir alt kümesi olarak da online eğitim'den bahsedebiliriz. Online eğitim; öğrenmenin intranet, extranet, internet vasıtasıyla gerçekleştirilmesidir- teknoloji bazlı öğrenmenin bir bölümünü kapsamaktadır. 


Teknolojik değişmelerin karmaşıklığı ve iş ortamındaki hızı artırması, yetenekli insanların azlığı, rekabetin artması ile ücret üzerindeki baskıların artması, globalleşmenin sebep olduğu türlü türlü zorluklar, sosyal ve demografik değişmeler, bilgi işçilerinin iş ortamında esnekliğe olan ihtiyacı, öğrenmenin devam eden bir süreç haline gelmesi, internetin çok hızlı gelişerek eğitimlerin verilmesine olanak sağlaması e-Learning'e olan ihtiyacı artırmıştır. e-Learning'e olan ihtiyacın hangi ana eğilimlerden dolayı ortaya çıktığını aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz.


Değişen demografik özellikler
· 'Baby Boomers' dönemi: Yüksek kalitede iş bulmak için rekabet edilmesi ve yetenekli insan eksikliği göze çarpmaktadır
· Bu, tekrar eğitim almaya olan talebi artırmıştır


Teknoloji devrimi
· Firmalarda bir bilgisayara düşen kişi sayısının azalmaktadır
· Firmaların yüksek teknoloji ürünlerine yatırımı artmaktadır
· İnternet kullanıcılarının sayıları hızla artmaktadır
· Teknolojik değişim ve karmaşıklığın artması tekrar eğitim almaya olan ihtiyacı artırmaktadır
· Bilgiye ve öğrenme fırsatlarına ulaşım hızı artmaktadır


Globalleşme
· Dünya gittikçe küçülmekte, sınırlar kalkmaktadır
· Lider firmaların çoğu gelirlerinin büyük bir kısmını ülke dışından elde etmeye başlamaktadır
· Çok dilde kültürel eğitim programlarına ve global ekonomide gerekli becerilerin kazandırılmasına duyulan ihtiyaç artmaktadır


Birleşmeler
· Şirket birleşmeleri artmaktadır
· Şirketler hızlı bir şekilde büyüyebilmektedir
· Tüm bunlar, hızlı bir şekilde tekrar eğitim almaya olan gereksinimi artırmaktadır
· Firmaların tek bir merkezden, bütün olarak, eğitim programlarını yönetebilmesi için fırsatlar artmaktadır


Outsourcing
· Firmalar rekabette üstünlük yaratacak temel iş fonksiyonları üzerine odaklanmaktadır
· 1992'de % 60 olan işin bir bölümünün outsource edilme oranı 1995 yılında % 90'a yaklaşmıştır
· Kaliteli eğitim programlarının uygun ücrette verilmesi eğitim fimaları arasında rekabeti artırmaktadır

www.insankaynaklari.com ‘dan alınmıştır

3 Ağustos 2013 Cumartesi

e-eğitim terimlerinden örnekler


Konu Uzmanı: Bir konuda bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan kişi.
Geribildirim: Katılımcı ile eğitimci ya da sistem arasındaki etkileşim. Geri bildirim eğitimin kalitesini artırıcı niteliktedir.
İçerik: e-öğrenci’ye öğrenmesi için sunulan bilgi.
Uzaktan öğrenme: Genellikle internet üzerinden gerçekleştirilen, e-öğrenci’nin belirli bir sınıf ortamında bulunmasını gerektirmeyen eğitim ve öğrenme yöntemi.
Eğitim yönetim sistemi: Eğitim içeriklerinin ve kullanıcı bilgilerinin depolandığı ve yönetildiği e-eğitim altyapı sistemi.
Çoklu ortam (Multimedia): Öğrenmenin etkisini artırmak için kullanılan grafik, yazı, animasyon ses ve video gibi bileşenler.
Plug-In: Bir yazılımın özelliklerini artırmak için kullanılan yardımcı yazılım. 
Portal: Özelleştirilmiş içerikleri kapsayan web sitesi.
Simülasyon: Problem çözme, prosedürler veya işlemleri öğretmek için e-öğrenciyi gerçek ile benzerlik gösteren durumlarla karşı karşıya bırakan eğitim ve öğrenim yöntemi.
Senkron eğitim: Eğitmen ve e-öğrenci’nin aynı anda internet veya intranet üzerinde sanal sınıflarda etkileşim kurarak gerçekleştirdikleri eğitim ve öğrenim biçimi.
Asenkron eğitim: Belirlenen bir zamana bağlı kalmaksızın alınabilen eğitim biçimi. e-öğrenci ilerleme hızına ve eğitimi alacağı zaman dilimine kendisi karar verir.

2 Ağustos 2013 Cuma

Bilgiye ulaşma engellerini aşmak için internet teknolojisini kullanmak

e-Learning dünyada hızla yayılırken insan kaynakları yöneticileri bu konuda öğrenme sürecindeler. e-Learning'in ne olduğu, neden rağbet gördüğü ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi topluyorlar ve bu bilgiyi kullanıyorlar. Biz de onlarla öğrenelim…

e-Learning Nedir?

e-Learning elektronik ortamdaki öğrenim şeklidir. Bu öğrenim şekli ya elektronik iletişime dayalıdır ya da gelişmesinde elektronik iletişimin rolü vardır. e-Learning'in kapsamı geniştir. Bir şirketin intraneti aracılığıyla verdiği iç eğitim programlarından, önde gelen üniversitelerin dış internet siteleri aracılığıyla verdikleri derslere kadar çeşitli şekiller alır. Çoğu e-Learning karşılıklı etkileşimi içerir; kişiler ilan tabloları ve diğer araçlar aracılığıyla soruları yanıtlayabilirler. Yapısı öğrencilerin farklı hızlarda öğrendiği durumlar için çok uygundur. e-Learning'te yer alan öğeler sınır tanımaz. Bireyler işlerinde daha başarılı olmak için şirket içi eğitim kurslarına katılma yoluna gidebilirler. Veya bir diploma ya da eğitim sertifikası kazanmak için online kurslar alabilirler. Kar amacı güden ve gütmeyen sektörlerde faaliyet gösteren organizasyonlar e-Learning'i çalışanlarını eğitmek amacıyla kullanabilirler. Bunu, dış kaynakları kullanarak ya da iş sırasında eğitim için kendi iç 'şirket üniversitelerini' yaratarak yapabilirler. Kişilere belirli bir zamanda tek eğitim sağlayıcı olan geleneksel eğitim kurumlarından farklı olarak, e-Learning sağlayıcıları çoğu zaman eğitimleri/dersleri tek tek satabilmektedir. Geleneksel eğitim kurumları bile kendi 'sanal marka'larını yaratmak için e-Learning sağlayıcılarla ortaklık içine girerek kurslarını bu yolla pazarlamaya başladılar. Sonuç olarak bir kişinin finans, muhasebe ve pazarlama derslerinin her birini farklı yer ve zamanda alabilmesini sağlayan, yeni ve 'türünün en iyisi' bir öğrenim şekli oluştu. e-Learning sadece bilgisayarın önünde oturmak anlamına gelmemektedir. e-Learning sağlayıcılarının bir çoğu ki bunlara hem şirketler hem de şirket dışı eğitim sağlayıcıları dahildir, dersleri tartışmak için yüz yüze toplantılar düzenlemektedir. Bu bireysel elektronik öğrenim ve grup etkileşiminin birlikteliği, organizasyonlarda takım kurmak için ideal olabilir.

Artan Talep
Yeni ekonomide e-Learning'e olan talep hızla artmaktadır. İş döngüleri/akışları kısalmakta, sonuç olarak iş hayatında karar verenlerin üzerindeki zaman baskısı artmaktadır. Fabrikalardaki atölyelerden yönetim kurulu salonlarına kadar kişiler, işlerini daha iyi yapmak için anında ya da en azından zamanında bilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Bir otomobil fabrikasındaki yetkili, şirket içi bir iş akışını öğrenmeye ihtiyaç duyabiliyor. Aynı şekilde, bir 'muhasebe yöneticisi' yeni bir ürün hattını anlamaya ihtiyaç duyabiliyor. Bu tip profesyoneller kendi şirketlerinin intranet'lerine bağımlı kalmak zorunda değiller. Bu tip kişiler şirket dışı kuruluşlardan kendi iş alanlarının ötesinde eğitim almak isteyebilirler. Günümüzde bu kişiler, kendileri karşılayarak ya da şirketlerinin bütçesini kullanarak, en gözde kaynaklardan çeşitli disiplinler hakkında - maliyet muhasebesi, insan kaynakları yönetimi, kimya gibi - elektronik ortamda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirler. Bu tip eğitimler, eğer elektronik ortamda veriliyorsa işveren için işten uzakta geçirilen daha az zaman ve azalmış maliyetler anlamına gelebilir. Kuzey Amerika'da, Avrupa'da ve artan bir şekilde de diğer pazarlarda, yüksek hızda Internet'e ulaşım insanlara evlerinden online bir şekilde öğrenme imkanı sağlıyor. Aynı zamanda, firmalar global bir şekilde büyüyor ve kendi ülkelerindekinden farklı pazarlar hakkında daha çok bilgiye ihtiyaç duyuyorlar. e-Learning bu amaca çok uygundur. Paralel bir eğilim de, artmaya devam eden şirket evlilikleri ve büyük organizasyonları da kapsayan şirketlerin satın alınmasıdır. Geleneksel eğitim dünyasında bir anda 50,000 kişiyi belli bir ürün hakkında eğitmek imkansız olacaktı. Sanal dünyada ise bu sadece bir günlük başka bir iştir. Internet açık bir şekilde mekan, zaman ve tabii ki bilgiye ulaşma sırasında yaşanan engelleri ortadan kaldırmaktadır.

Sınırları Olmayan Sınıf

Öyleyse e-Learning nasıl işliyor? e-Learning'in üç temel unsuru vardır: şirket intranetleri, şirket extranetleri ve şirketlerin Internet web siteleri. PC Computing Dergisi'nin Haziran 1999 sayısına göre, 1999 ortasından bu yana şirketler internette yer alabilmek için bu teknolojilere toplam $11.8 milyar harcamaktaydı - 2002'deki tahmini harcamaları $43.6 milyar olacak.
Internet teknolojisi birçok lokasyonda ve zaman aralıklarında öğrenmeye imkan sağlıyor. Çalışanlar, İngiltere'nin Londra şehrinde olduğu gibi Connecticut eyaletindeki New London şehrinde de, hatta bu iki şehir arasında uçan bir uçakta da verimli ve etkili bir şekilde çalışabilmekteler. Internet teknolojisi, kendisini kanıtlamış üst düzey yöneticilerden şirkete yeni girmiş kişilere kadar tüm çalışanlara, daha fazla bilgiye erişim olanağı sağlamıştır. Ne var ki, birçok şirket henüz Internet'in sağladığı bütün fırsatları kullanmış değildir. Internet'in iş yapmak için gerekli olduğunu sadece anlamak yeterli değildir. Şirketlerin bir vizyon ve misyona, metodoloji geliştirmeye ve uygulamaya ve bu vizyon ve misyonu gerçekleştirmeye gereksinimi vardır. Bu fırsatlardan bütünüyle yararlanmak için, kıdemli yöneticiler e-ofis stratejileri planlamalı ve bu planları takip etmelidir. Doğru bir strateji ile, insanlar ve bilgi daha önce mümkün olandan çok daha fazla yolla bir araya gelebilir -Internet teknolojisi yolu ile. Fakat yeterli işletim ve uygulama olmazsa, en iyi fikirler ve stratejiler bile değersizleşebilir.

Intranet

Intranet, bir organizasyonun -dışarıdan davetsiz misafirlere karşı güvenli- iç iletişim ağıdır. Kaynaklar, eğer intranet yoluyla erişilebiliyorlarsa, bulunulan konuma göre sınırlı değildir. Etkili bir intranet, bir organizasyonun iletişim noktası olarak çalışanların bilgiye ve birbirlerine daha yakın olmalarını sağlar. Çalışanlar iş arkadaşlarının dosyalarına, dokümanlara, analiz araçlarına, iç bilgi kaynaklarına, üçüncü şahısların kaynaklarına, müşteri bilgilerine erişebilirler.
İyi, yararlı bir sitenin anahtarı organizasyondur. Uğraşılması gereken çok fazla gereksiz bilgi varsa, sistem yararlı değildir. Esas olan, materyalleri yararlı ve kolay anlaşılabilecek bir şekilde organize etmektir. Bilgilerini mantıklı bir şekilde organize eden şirketler rakiplerine karşı büyük bir avantaj yakalayacaklardır.

Intranetin sunduğu birkaç bilgi tipi örneği:

· Analiz araçları
· İşle ilgili haber kaynakları
· Müşteri ilişkileri bilgileri
· İç ve dış bağlantı bilgileri
· Organizasyon içi bilgiler (raporlar, anahtar dokümanlar)
· Üçüncü şahıs bilgi kaynakları/uygulamaları
· Bilgi araçları/ürünleri
· Yeni ürünler/fikirler
· Özgeçmiş veritabanı
· Arama yapma olanağı
· Yetenek veritabanı
· Eğitim ve öğrenim


Internet (Herkese açık web sitesi)

Internet web siteleri, organizasyon ve dünya arasındaki (sadece çalışanlarla veya müşterilerle değil) iletişimin sağlandığı bir noktadır. Şirketin genel web sitesi aracılığıyla, bir organizasyon kendi yüzünü dünyaya gösterebilir, yeni müşteriler ve çalışanlar edinebilir ve yeni bağlantılar kurabilir. Bir şirketin genel internet sitesi, şirketin intranet ve extranet hizmetlerinin merkezidir.

Extranet / Internet

Intranet daha çok şirket içindeki kişilerin ve grupların ihtiyaçlarına odaklıyken, extranet ve Internet pazara ve müşterilere odaklıdır. Extranet sitesi bazı hizmetlerin verildiği bir sitedir. Örnek olarak, üye olunan siteler extranet siteleri olarak görülmektedir. Extranet, müşterileri ve şirketleri sanal bir ortamda bir araya getirmektedir. Müşteriler ve şirketler arasındaki Internet üzerinden gerçekleşen etkileşim kabul edilen standart olacaktır. Extranet aracılığıyla, güvenli ağ bağlantıları (güvenli e-ticaret) kullanılarak durum raporlarının ilan edilmesi ve dosya paylaşımı, extranetlerin verimli bir şekilde şirkete ve müşterilere değer yaratabilmesinin sebeplerinden sadece biridir. Yakın geçmişte şirketlerin internet, extranet ve intranet siteleri çok farklıydı. Şu anda ise internet, extranet ve intranet siteleri, bilginin bütün siteler tarafından paylaşılmasından dolayı kesin çizgilerle ayrılmamaktadır.

SONUÇ

Internet'in hızlı artan kullanımı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Öğrenimden etkin bir şekilde yararlanan şirketler iyi bir rekabet avantajı elde edecektir. Yeni Internet tabanlı araçlar sayesinde işletmeler, daha değerli organizasyonlar kurma konusunda bilgiye erişimde karşılaşılan engellerin üstesinden gelebilecekler.

Shehan B.Dissanayake, David A.Kovar

SHEHAN DISSANAYAKE Andersen'ın, Chicago merkezli 'Global Tax, Legal and Business Advisory' uygulamalarının dünya çapındaki stratejik çalışmalarından sorumlu bir Şirket Ortağı'dır.
DAVID KOVAR yine Chicago merkezli, Andersen'ın Global Tax, Legal ve Business Advisory Uygulamalarının Teknolojik Stratejilerini Belirleme ve Geliştirme Müdürüdür


www.insankaynaklari.com ‘dan alınmıştır

1 Ağustos 2013 Perşembe

e-Learning'e Tarihsel Bakış

İş süreçlerini aksatarak sınıf eğitimlerine katılmak ve çekici olmayan bilgisayar tabanlı eğitim sunumları hızlı bir şekilde geçmişte kalıyor.
Internet, yenilikçi eğitim programları, esnek dağıtım metodları, ilgi çekici multimedya, canlı işitsel ve görsel özellikler yoluyla plan-programlara, bütçeye ve eğitim tercihlerine uygun olarak seçilebilen eğitim metodlarında yeni bir anlayışı güçlendirmektedir. Elektronik ortamdaki bu eğitim uygulamaları gelecekteki öğrenme şeklini oluşturacak ve böylelikle e-Learning'e geçilecektir…


Klasik Sınıf Eğitimi Dönemi Multimedya Dönemi Web Başlangıç
Yeni Dönem Web
1983 öncesi
1984-1993
1994 -1999
2000-2005


Klasik sınıf eğitimi dönemi ( 1983 öncesi ) 

Bilgisayarlar yaygın olarak kullanılmadan önce, klasik sınıf eğitimi ana eğitim metoduydu. Klasik sınıf eğitimi, kişilerin ofislerinin dışında öğretmeniyle ve sınıf arkadaşlarıyla etkileşim içinde bulunmasını ve çalışmalar üzerinde odaklanmasını sağlamaktaydı. Klasik sınıf eğitimi, yüksek maliyet getirmekte ve ofis çalışma saatlerinin azalmasına neden olmaktaydı. Bu, öncü eğitim sağlayıcılarını eğitim için daha iyi bir yol aramaya yöneltti. 

Multimedya dönemi (1984-1993)

Windows 3.1, Macintosh, CD-ROM, PowerPoint. Bunlar, multimedya döneminin teknolojik gelişmeleriydi. Eğitimi taşınabilir ve görsel olarak çekici yapmak için bilgisayar tabanlı eğitim programları CD-ROM'lar ile verildi. CD-ROM'ların herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde bulunabilmesi, zaman ve maliyet açısından klasik sınıf eğitimine göre avantajlar sağladı ve eğitim endüstrisinin yeni bir şekil almasına yardımcı oldu. Bu avantajlarına rağmen, CD-ROM eğitim programlarında eğitimciyle etkileşim mümkün değildi ve eğitim içeriği sabitti. Bu gibi özelliklerinden dolayı, birikimlerin-deneyimlerin aktarımı yavaş olmaktaydı ve öğrenci için pek ilgi çekici değildi.
Web Başlangıç (1994-1999)

Web'in gelişmesiyle birlikte eğitim sağlayıcıları, bu yeni teknolojiyi kullanarak eğitimin nasıl geliştirileceğini keşfetmeye başladılar. E-mailin, web tarayıcılarının, internet ortamında ses ve görüntü aktarımının ortaya çıkışı multimedya eğitiminin şeklini değiştirdi. E-mail yoluyla eğitimciye ulaşım, basit grafik ve metinlerin yer aldığı intranet üzerinde bilgisayar tabanlı eğitim ve web üzerinde ses ve görüntünün düşük kalitede, parçalar halinde aktarıldığı web tabanlı eğitim ortaya çıktı.

Yeni dönem web (2000-2005)

Teknolojik gelişmeler - Java/IP network uygulamaları, zenginleştirilmiş ses görüntü ve aktarımı, yüksek erişim hızı, gelişmiş web sitesi dizaynı - eğitim endüstrisinde devrim yaratıyor. Bugün, web vasıtasıyla canlı sınıf eğitimi, eş zamanlı danışmanlık, geliştirilmiş eğitim hizmetleri, güncel, çekici, "web üzerinde hazırlanan" içerik ile birleştirilerek etkili ve çok boyutlu öğrenme ortamı yaratmak mümkün olmaktadır. Bu yeni eğitim uygulamaları çok daha fazla maliyet avantajı, yüksek kalitede öğrenme imkanı sağlamakta ve e-Learning'in yeni nesli için standart oluşturmaktadır.

www.insankaynaklari.com ‘dan alınmıştır
.