17 Eylül 2012 Pazartesi

Yeni Nesil İletişim Araçları ve Pozitif Deneyimler

Yeni Dünyanın özellikle genç kuşaklardan beklentisi, her an değişen koşullar karşısında donanım kazanmaya ve her alanda kendilerini geliştirmeye hazır olmaları ve bunun sorumluluğunu üstlenmeleri... Bu beklentilerin farkında olan kişilere “Herhangi bir konuda yenilikleri ve gelişmeleri öğrenmek istediğinizde ne yaparsanız?” sorusunu yöneltsek, nasıl bir cevap alırdık dersiniz? Bir tahmin yürütelim; “İnternette arama motorlarını kullanarak konu ile ilgili neler yazılmış araştırırdım” türünde cevapların ağırlıkta olacağından kuşkumuz yok artık.
Sanal öğrenme platformları ve seçenekleri dünyamıza damgasını vurmuş durumda. Son yıllarda web teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bilgiye erişim ve bilgiyi sunma hızımızı tahminlerin çok ötesine taşıdı. Arama motorları merak ettiğimiz bir konuda bize birkaç saniyede binlerce adres sunuyor. Birbirine organik bir şekilde bağlı milyonlarca internet adresini barındıran Web, dışarıdan hiçbir zorlama olmadan, sadece kendi meraklarımız ve kendi inisiyatifimiz doğrultusunda, yeni bir şeyler öğrenmek için başvurduğumuz ilk kaynak. İnisiyatif ve merakı ateşleyen kıvılcımın ise kişinin güçlü özellikleriolduğunu biliyoruz.
Yeni Gelişmeler ve Araçlar
Bir zamanlar sadece belli kitle ve kurumlar tarafından bilgi sunulan bir ortam olan web, artık kullanıcıları tarafından şekillendirilen bir platform olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Web sayfalarının pek çoğunda, okuduğunuz bir metne, bir habere yorumlarınızı ekleyebiliyor, konu ile ilgili kişisel düşüncelerinizi ya da deneyimlerinizi paylaşabiliyorsunuz. Online günlük (blog) servislerini (örneğin,Blogger) kullanarak kendinize ait bir alanı bir kaç adımda hazırlayabiliyorsunuz. Ortaklaşa içerik geliştirme sistemlerini (wiki) kullanarak farklı kişiler tarafından kapsamı genişletilebilecek, içeriği zenginleştirilebilecek siteler hazırlayabiliyorsunuz (örneğin: Wikipedia). Tuttuğunuz online güncenizin sizinle benzer şeyleri yazan insanlar tarafından takip edilmesi için içerik derleyici hizmeti veren sitelere (örneğin: Technorati) üye olabiliyorsunuz.
Bu araçlardan en yaygın olarak kullanılan blog’ların büyük bir çoğunluğu kişilerin iş hayatındaki profesyonel kimliklerini yansıtıyor, yani elektronik portfolyo niteliği taşıyorlar. Wiki’lerse bir grup tarafından iş birliği içerisinde ortaya çıkan bilgi bankaları olma özelliği taşıyor. En popüler örneği olanWikipedia, her dilde yayın yapan açık ansiklopedi projesidir ve 6 yıl’da 200 farklı dilde toplam makale sayısı 5,000,000’u geçmiştir.
Bireye Katkılar
Yeni nesil iletişim araçları sayesinde, sanal bir kimlik var ederek, kendisini bildikleriyle ve yaşadıklarıyla ortaya koyan birey, aynı zamanda kendini tanıma yolunda da önemli bir adım atmış olur. Fikirlerini, deneyimlerini, yazılı olarak milyonlarla paylaşır, onların yorumları ile fark etmediği şeylere odaklanır ya da yeni şeyler öğrenir. İçsel tatminin yanı sıra, sosyal olarak da kendini bir grup içerisinde var eder, sosyal bir kimliğe bürünür ve sorumluluk alır.
Kurumsal Katkılar
Web dünyasında yaşanan evrim ve bahsi geçen araçların kullanımının kurumlar açısından sağlayacağı faydalar detaylı bir yazı konusu olurdu. Bir kaç madde ile özetlemek gerekirse bu araçların kullanımı sayesinde;
 • Kurum içi iletişim ve çalışanlar arası iş birliği hareketlenir.
 • Müşterilerle sıcak bir iletişim kanalı açılır.
 • Müşteri geri bildirimleri ilk ağızdan alınır.
 • Müşteriler bilinçlendirilir.
 • Kurumun markalarının bilinirliği artar.
 • Kurum çalışanlarının iş bilgileri ve işe saygıları artar.
Edelman tarafından 2006 yılında Fortune 500 şirketleri üzerinde yapılan ve yeni iletişim kanallarının kullanımı, etkililiği ve şirketlerin tutumu konularını irdeleyen araştırma sonuçlarına göre:
 • Kurumlardan %32’si blog tutuyor, blog servisi barındırıyor ya da destekliyor. %32’si podcast (sesli posta paylaşım aracı), %11’i de wiki kullanıyor.
 • %13’ü çalışanlar tarafından tutulan blogların izlendiğini belirtmiş. Üçte ikisi ise izlenip izlenmediği konusunda fikir sahibi değil.
 • Neredeyse yarısı (%48) wiki’nin ne olduğunu bilmiyor.
 • Sadece %29’u düzenli olarak blog okuduklarını belirtiyor.
 • Yeni iletişim araçlarının kullanımına yönelik en önemli çekinceleri şunlar; kaynak sıkıntısı, değişime direnç ve iletişimi kontrol altında tutma arzusu.
 • Blog sahibi olan organizasyonların büyük bir çoğunluğu, çalışanların nasıl blog tutacaklarına dair bir talimat hazırlamanın iyi olacağını düşünüyor.
 • Blog sahibi olan şirketler, olmayanlara oranla daha az oranda internet’e erişimde kısıtlamalar getiriyor.
e-Öğrenme’ye Katkılar
Bersin tarafından araştırma verilerine göre kurumsal eğitim aktivitelerinde e-öğrenme yönteminin tercih edilme oranlarının 2006 yılı dahil son üç yıldır neredeyse değişmediği belirtiliyor. Bu da, e-öğrenme’nin olgunluk seviyesine ulaştığı şeklinde yorumlanıyor. Yani araştırma yapılan kurumlar her ne şekilde olursa olsun e-öğrenmeyi kurumsal eğitim aktivitelerinin bir parçası olarak kullanıyorlar. Bu araştırma verileri, e-öğrenme yöntemlerinin, yeni nesil iletişim yöntemleri ve gelişen web teknolojilerine paralel olarak evrim geçirmeye devam ettiğini de gösteriyor.
Kurumlar çalışanlarının iş birliği içerisinde öğrenmelerini sağlayacak wiki ve blog türü platformları kurumsal e-öğrenme aktivitelerine nasıl dahil edeceklerinin üzerinde düşünüyorlar ve pek çoğu bu araçları:
 • Yüz yüze ve online eğitim aktivitelerini desteklemek,
 • Eğitim oturumları haricinde kalan zamanda eğitsel aktiviteleri sıcak tutmak ve öğrenmenin kalıcılığını sağlamak,
 • Kişilerin konularına ne kadar hakim olduklarını ve iş hayatlarına nasıl adapte ettiklerini göstermeleri için fırsat sunmak,
 • Ekip ruhunu canlandırmak ve kalıcı kılmak amaçlarıyla kullanmayı hedefliyor.
2007 yılının, bahsi geçenlere ek olarak sayamadığımız pek çok yeni web ve iletişim aracının kurumlar tarafından e-öğrenme alanında daha sık kullanılacakları bir yıl olacağını tahmin ediyoruz.
Detaylı bilgi için:
 • Naked Conversations: How Blogs are Changing the Way Businesses Talk with Customers; Robert Scoble, Shel Israel
 • Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything; Don Tapscott, Anthony D. Williams
 • A Corporate Guide to the Blogosphere: The New Model of Peer to Peer Communications, EDELMAN
 • New Technologies for Corporate Learning: Part 1 – Podcasts, Blogs, and Wikis Report, Bersin & Associates / Karen O’Leonard
Zehra Doruk

Hiç yorum yok: