1 Ekim 2012 Pazartesi

Yeni dönemde de ‘gelişim’ e-öğrenme ile sürecek

2009, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş dünyasının zorluklarla karşılaşacağı bir yıl olmaya aday. Söz konusu süreç içinde kurumların ortaya koyacakları stratejiler ve sahip oldukları güçlü insan kaynaklarının önemi daha iyi anlaşılacak.
İnsan kaynağının kurumların rekabet edebilirliğinin en önemli unsurlarından biri olması, önümüzdeki dönemde de önemini koruyarak devam ediyor. Kurumların uygun işe, uygun nitelikte insan kaynağını istihdam etmesi yetmiyor. Bunun yanı sıra insan kaynağının niteliğinin güncel ve üst seviyede tutulması adına gelişim faaliyetlerine de yatırım yapması gerekiyor.

2009 yılı bir yandan mevcut insan kaynağının niteliğinin en üst seviyede tutulması zorunluluğunu daha da fazla getirirken, diğer yandan mecbur kılınan bütçe kısıtları, kurumların eğitim veya insan kaynakları departmanlarını bunları gerçekleştirmede zor durumda bırakıyor.
Ne yazık ki, tedbir dönemlerinde ilk vazgeçilebilir bütçe kalemlerinden biri, ‘gelişim faaliyetleri harcamaları’ olarak karşımıza çıkıyor. Oysa eğitim faaliyetlerinin zorunluluğu hangi dönemde olursa olsun kaçınılmaz bir gerçek.
Tüm bu şartlar değerlendirildiğinde 2009’da, artırılmayan ve hatta kısıtlanacak olan eğitim bütçelerinin daha efektif kullanılabilmesi öncelikli amaç haline gelecek. Dolayısıyla geçmiş yılda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin azalması yerine, artarak sürdürülmesi konusunda e-öğrenme projelerinin önemini vurgulamak gerekiyor. Sınıf içi eğitim harcamalarından bir kısmının e-öğrenmeye aktarılması, eğitim bütçelerinde ağırlıklı olarak yer tutan operasyonel harcamalardan büyük bir tasarruf sağlarken, aynı zamanda kurum için verilen kişi başı eğitim adetlerinin çok fazla artmasını sağlayacak

Hiç yorum yok: