2 Ağustos 2012 Perşembe

Türkiye’nin Dönüşümü & DPT Raporu

Geçen yıl Türkiye’nin Bilgi Toplumu Stratejileri’nin belirlenmesini üstüne alan Devlet Planlama Teşkilatı, açtığı ihaleyle Peppers&Rogers isimli danışmanlık kuruluşuna bilişim geleceğimizi belirleyecek bir rapor hazırlattı.
Rapor Türkiye’de internet kullanıcılarının sayısının artmasını, devletin iç işleyişinin modernize edilmesini, vatandaşlara devlet hizmetlerinin daha iyi sunulmasını, iletişim teknolojilerinin daha uygun fiyatlarla son kullanıcıya sunulmasını hedefliyor.
Türkiye’nin dönüşümü 7 farklı başlık altında toplantı, Değişimin ilk sırasına sosyal dönüşüm hedef olarak kondu. Buna göre halk için kütüphaneler gibi Kamu Internet Erişim Merkezleri (KIEM) kurulacak. Bilişimin ulaştırılması için öğrenciler, işsizler ve çalışanlar ön plana alınacak. Eğitim kalitesi bilişimle artırılacak. Vatandaşlar için inrternet daha güvenli alan haline getirilirken Türkçe içerik genişletilecek. İş dünyası hedefleri de iddialı. Önümüzdeki 5 yılda bilgisayar kullanan işletmelerin sayısı %95’e çıkacak, bunların %70’i geniş bant internetle sanal dünyada yerini alacak.
Bunu hayata geçirmek için bilgiye erişimin kolaylaştırılması ve ucuzlatılması, en önemlisi de şirketler için devletle iş yapmanın kolaylaştırılması tavsiye ediliyor. Hizmetlerin vatandaş odaklı hale getirilmesi 3.sırada yer alıyor. Devlet vatandaşla, özel şirketlerle, kendi iç işleyişinde bilişimi kullanacak. Böylece kaynaklar doğru kullanılırken halkın devleti kontrolü mümkün hale getirilecek. Kamu yönetiminde modernizasyon planı stratejik dönüşümün en çok gelir getirecek kapısı. Sadece bilişim kullanımıyla yıllık kamu cari giderlerinde %9’luk tasarruf sağlanırken bütçe içinde ve zamanında tamamlanacak proje yüzdesi %90’a çıkacak.
Küresel pazarda bilgi teknolojilerinin payının artırılması da hedef olarak konurken Türk yazılım ve donanım endüstrisinin dış pazarlara açılması raporda önemli yer tutuyor. Bunun için nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve sayısının artırılması, bilişim ihracatçısının teşvik edilmesi kritik alan olarak belirlendi. Türkiye’de bilişimin istenen yere gelememesinde gösterilen en önemli sebep, yaygın ve ucuz iletişimin halka sağlanamaması. Buna göre Türkiye’de belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için rekabetin artırılması ve geniş bant erişiminin kişilerin gelirinin %2’sini aşmaması tavsiye ediliyor.
Barış SİNÇ

Hiç yorum yok: