28 Eylül 2012 Cuma

Sunum Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Önemi

Hayatın her alanında gerekli olan “sunum teknikleri” konusunda kişilerin kendilerini geliştirmesi günümüz iş dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır.Sunum Teknikleri her nekadar kişisel becerilerin ön plana çıktığı bir konu gibi görülse de tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi kişilerin eğitim ve deneyimle bu konuda kendilerini geliştirebilecekleri de bir gerçektir.
Başarılı bir sunumcu olmanın en önemli 3 özelliği, ne sunacağını bilmek(bilinç), kontrolu elinde tutmak(kontrol) ve etkili sunum yapabilmekten(etki) geçmektedir. Daha detaylı ifade etmek gerekirse öncelikle sunum yapacak kişinin hangi konuda sunum yapacağını iyi belirlemiş olması gerekmektedir. Öte yandan söz konusu sunumun hangi amaçla yapılacağının ortaya konması da oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bir sonraki aşamada ise sunumun yapılacağı mekanın ve dinleyicilerin genel özelliklerinin bilinmesi gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Eğer varsa diğer sunum yapacak kişilerin hangi içeriklerde sunum yapacaklarının bilinmesi de son derece önemlidir. Kontollü bir sunumcunun sunum süresini planlaması, kullanacağı materyelleri önceden belirlemesi ve dinleycilerini doğru yönetmesi gerekmektedir. Sunum öncesinde provalar yapmak, sunum kontrolünü elde tutmak açısından yarar sağlayacak bir çalışmadır. Bu noktadan sonra etkileyici konuşma, beden dilini doğru kullanma ve heyecanla başa çıkma başlıkları ön plana çıkmaktadır. Alınacak olan eğitimler, okunacak kitaplar bu konuda yarar sağlarken, her sunum tecrübesi de kişilerin kendilerini geliştirmeleri anlamında ayrı bir önem taşımaktadır.

İdil DENİZCİLER DİNÇ

Hiç yorum yok: