8 Kasım 2012 Perşembe

LEZİZ TARİFLER!

“Doğru E-öğrenme Şirketini Seçmek!” yazı dizisinin üçüncü bölümünde Enocta’yı tanıyalım!
Birlikte çalışacağınız şirketi seçerken dikkat etmeniz gereken noktalara ve dünyadaki e-öğrenme şirketlerinin genel yaklaşımına değindiğimiz yazı dizimizin son bölümünde, sizi Enocta’ya daha yakından bakmaya davet ediyoruz!
“Doğru” E-öğrenme şirketini seçmek yazı dizimizin ilk bölümünde, “E-Öğrenme Şirketi Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli 10 Kriter”e odaklanarak, bu kriterlerin kurumsal e-öğrenmenin başarılı olmasını nasıl etkilediğine değindik. İkinci bölümünde ise, Brandon Hall’un, uluslararası alanda öncü sayılan e-öğrenme şirketleri için yaptığı araştırma ve analiz sonuçlarını sizlerle paylaştık.
Yazı dizimizin bu bölümünde ise Enocta olarak sektördeki yerimizi ve özelliklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Kurumsal Müşteri Profilimiz
Türkiye’de e-öğrenme hizmeti veren lider şirket olarak, katalog eğitimlerimizin yanı sıra pek çok farklı sektörden kurumsal müşterilerimize, kuruma özel e-öğrenme içerikleri hazırlıyoruz. Müşterilerimizin sektörel dağılımını kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
 • Banka ve Finans
 • Sigorta ve Emeklilik
 • Telekomünikasyon ve Bilişim Teknolojileri
 • Kamu Kurumları
 • Üniversiteler
 • İlaç ve Sağlık
 • Gıda
 • Otomotiv
 • Üretim / Perakende
E-öğrenme Yaklaşımımız
Enocta kurulduğu günden bugüne kadar 150’den fazla kurumla çalıştı ve yaklaşık 650 bin kişiye uzaktan eğitim hizmeti verdi. Hala da hizmet vermeye devam ediyor. E-öğrenme alanında bu kadar çok kişiye ve kuruma hizmet veren bir firma olarak, kaliteli ve ihtiyaca uygun e-öğrenme içerikleri üretmenin yolunun pek çok konuda özenli davranmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle, şu konulara özellikle dikkat ediyoruz:
 • Müşterilerimizin beklentilerini gerçekten dinlemek, ·Eğitim ihtiyacını müşterilerimizle birlikte analiz etmek,
 • Müşterilerimizi sürece dahil etmek,
 • Öğrenme içeriklerinin oluşturulmasında alanında uzman bir ekiple çalışmak,
 • Eğitimlerde revizyon (değişiklik) yapma konusunda esnek davranmak,
 • Yaratıcı, kaliteli ve kullanıcı dostu görsel tasarımlar ortaya çıkarmak,
 • Kalıpların dışında öğretim tasarım teknikleri uygulamak (bir kavram/düşünceyi, somut, öğretici bir uygulamaya dönüştürmek),
 • Her türlü süreçte “Profesyonel” davranmak,
 • Teknik bilgi ve deneyimi yüksek bir ekiple çalışmak,
 • Gerçekleştirilebilir beklentiler ortaya koymak ve müşterilerimizi tasarımda nelerin yapılabileceği, nelerden kaçınılması gerektiği konularında doğru ve zamanında bilgilendirmek,
 • Fark yaratan müşteri odaklılık yaklaşımıyla beklentileri aşan eğitimler ortaya çıkarmak,
 • Kurum içinde ekip çalışmasını ve ekip ruhunu başarıyla devam ettirmek,
 • Başarılı teknik destek hizmeti sunmak,
 • Karşılaşılan problemlere yaratıcı öneriler/çözümler sunmak,
 • E-öğrenme eğitimini uygulayan kurumların kullanımı için, eğitimi alan çalışanlardan veriler toplamaya yönelik yöntemler geliştirmek ve bu verileri nasıl kullanılabilecekleri konusunda kurumları yönlendirmek,
 • Çözüm odaklı yaklaşımlar sergilemek,
 • Teslim tarihlerine sadık kalmak,
 • Yeniliklere açık olmak,
 • E-öğrenme alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri düzenli olarak takip etmek,
 • Hem kurum için hem kurumlar arası iletişimde fark yaratan bir yaklaşım ortaya koymak,
 • Kurumsal kültürü anlamaya büyük önem vermek ve kuruma bütünleştirici çözümler önermek,
 • Kurumsal terminolojiyi anlamak konusunda hevesli olmak,
 • Yeterli düzeyde dokümantasyon yapmak,
 • Müşteriyi, müşterinin talep etmesine gerek kalmadan, düzenli olarak süreç ve ilerleyiş hakkında bilgilendirmek,
 • Konu uzmanlarıyla uyum içerisinde çalışmak, gerekli yönlendirmeleri zamanında yapmak,
 • Projeyi baştan sona sistemli bir proje yönetim yaklaşımıyla sürdürmek,
 • Farklı platformlarda (LMS-Learning Management System) çalışabilecek, uluslararası standartlara uyumlu içerikler üretmek.
Enocta’ya Hızlı Bir Bakış
1.Kurumsal Yapı
Telekomünikasyondan, bankacılığa pek çok farklı sektöre e-öğrenme hizmeti veren Enocta’nın kimlerden oluştuğuna daha yakından bakalım.
Toplam Çalışan Sayısı57
Zamanlarının en az yüzde 50’sini tamamen özel içerik üretimi için ayıran çalışan sayısı36
Görev dağılımları (içerik üretim ekibi)7 Proje Yöneticisi
11 Öğretim Tasarım Uzmanı
5 Görsel Tasarım Uzmanı
4 Flash Uygulamacı/Programlamacı
3 Yönetici
6 Satış ve Danışmanlık
Şirketin kuruluşundan bu yana toplam müşteri sayısı181
Tamamlanan özel içerik projelerinin kategorileri
Ürün eğitimleri
IT/Ekran eğitimleri
Satış ve müşteri hizmetleri eğitimleri
Teknik/alana özgü beceri eğitimleri
Yöneticilere yönelik eğitimler
Oryantasyon eğitimleri
İşyeri/güvenlik eğitimleri
Vaka tabanlı eğitimler/simülasyonlar
Kuruluş yılı2000
2.Sunulan E-Öğrenme Ürün ve Hizmetleri
Enocta olarak, e-öğrenme alanında hem teknik altyapı sunuyor hem de katalog eğitimlerimiz ve kurumlara özel içerik üretimimizle müşterilerimizin eğitim ihtiyaçlarına destek oluyoruz. Bunların yanı sıra, e-öğrenmenin kurumlarda kullanıma alınması, yönetilmesi ve kurum kültürünün bir parçası haline getirilerek tutundurulması konularında danışmanlık hizmetleri veriyoruz. E-öğrenme ürün ve hizmetlerimizi şöyle özetleyebiliriz:
E-öğrenme Yönetim Danışmanlığı
E-öğrenme Tanıtım ve Tutundurma
 • Konsept Geliştirme
 • Eğitim Portali Tasarımı
 • Maskot Tasarımı
 • Meraklandırıcı Animasyon Tasarımı (Teaser)
 • Poster Tasarımı
 • Elektronik Posta Şablonu Tasarımları
E-öğrenme İçerikleri ve Teknolojileri
 • Kuruma Özel içerik üretim
  • Ekran Eğitimleri
  • Mesleki Eğitimler
  • Hızlı Sunumlar
  • Oyun Tabanlı Eğitimler
  • Simülasyon Destekli Eğitimler
 • Enocta Eğitim Kataloğu
  • Profesyonel Gelişim Eğitimleri
  • Finans Eğitimleri
  • Sigortacılık Eğitimleri
  • Bireysel Emeklilik (BES) Eğitimleri
  • Bilişim Teknolojileri Eğitimleri
  • Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri
   Kişisel Gelişim ve Hobi Eğitimleri
 • Skillsoft
  • Eğitim Kataloğu
   • Profesyonel Gelişim Eğitimleri
   • IT Eğitimleri
   • Bilgisayar Programları Eğitimleri
  • Books 24x7
Eğitim Yönetimi Altyapı Ürün ve Hizmetleri
 • Eğitim Yönetimi Altyapı Ürünleri
 • Enocta Eğitim Platformu – Kurumsal
 • Enocta Eğitim Platformu - Akademik
 • Sanal Sınıf, E-toplantı ve E-konferans Platformu
 • Eğitim Yönetimi Altyapı Hizmetleri
 • Entegrasyon Hizmetleri
 • Altyapı Kiralama Hizmetleri – SaaS (Software as a Service)
 • Destek Hizmetleri
 • Eğitim Yönetim Platformu (EYP) Hizmetleri
3.Özel İçerik Üretim Hizmetleri
Enocta’da farklı sektörlere, farklı kullanıcı gruplarına ve farklı amaçlara yönelik olarak ürettiğimiz eğitimleri çeşitli gruplara göre kategorilere ayırıyoruz. Ürettiğimiz eğitimleri amaçlarına göre temel olarak üç grup altında toplayabiliriz:
 • Bilgi Aktarımı
 • Ekran Eğitimleri
 • Beceri Geliştirme
 1. Bilgi Aktarımı
Bilgi aktarımı eğitimleri, herhangi bir konu hakkında hedef kitlenin farkındalığını artırmak, yenilikler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak gibi amaçlara yönelik olarak hazırlanıyor. Kurumların işe yeni başlayan çalışanlarına verdikleri oryantasyon eğitimleri ve yeni ürün tanıtımları bu tip eğitimlere örnek olarak verilebilir.
 1. Ekran Eğitimleri
Ekran eğitimleri olarak adlandırdığımız eğitimler, farklı amaçlar için hazırlanmış bilgisayar uygulamalarının kullanımını öğretmek amacıyla hazırlanan eğitimler olarak açıklanabilir. Örneğin; bir bankanın kullandığı yazılımı çalışanlarına öğretmek için verdiği eğitim, bu kapsamda değerlendirilebilir.
 1. Beceri Geliştirme
Beceri geliştirme eğitimlerinde amaç, çalışanın iş performansını doğrudan ve olumlu etkileyecek, beceri geliştirmeye yönelik bir tecrübenin tasarlanmasıdır. Bu doğrultuda, çalışanın belirlenen bir misyon çerçevesinde kendisine verilen rolü yerine getirdiği, zihinsel olarak aktif katılımının sağlandığı amaçlı senaryolar geliştirilir. Bu tür eğitimlere örnek olarak, hizmet sektörüne yönelik hazırlanan müşteri odaklılık ve satış eğitimleri/simülasyonları ya da insan kaynakları profesyonellerine yönelik hazırlanan mülakat teknikleri eğitimi verilebilir.
Enocta olarak, yukarıda sıraladığımız farklı eğitim türlerinde ve farklı etkileşim seviyelerinde, kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek eğitimler hazırlıyoruz.

4. Rekabet Avantajları
 • Ar-Ge,
 • Tutum ve davranış değiştirmeyi, eğitimi alan kişinin etkin katılımını hedefleyen, motivasyon unsurları yüksek, gerçekçi ve etkileşimli, hikaye tabanlı e-öğrenme içerikleri üretimi anlayışı,
 • Yönetilebilir şirket büyüklüğü,
 • Güçlü teknik altyapı ve teknik destek,
 • Çok çeşitli sektörlerde deneyim,
 • E-öğrenme konusunda uzmanlaşmış zengin bir içerik üretim ekibi,
 • Anahtar teslim proje çözümleri,
 • Güçlü finansal yapı.
5. İçerik Geliştirme Süreci
E-öğrenme içeriklerini benzerlerinden farklı kılan bir noktaya getirmede, içerik geliştirme sürecinin rolü çok büyüktür. Enocta olarak, bu amaçla içerik geliştirme süreçlerimizin tanımlanması, dokümantasyonu, gerekli görüldüğünde gözden, iyileştirilmesi ve sonuç olarak “kaliteli” e- öğrenme içeriklerinin ortaya konulması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu makalede içerik geliştirme süreçlerimizi tüm ayrıntılarıyla ele almasak da, bu sürece dair genel bir fikir vermeyi amaçlıyoruz.
Enocta’da ister kuruma özel, ister katalog eğitimi üretimi söz konusu olsun, mutlaka bir içerik geliştirme sürecinden geçilir. Ancak, bu yazıda daha çok müşterilerimize özel ürettiğimiz kuruma özel içeriklerimizin geliştirilme sürecini ele alacağız.
İçerik geliştirme sürecinde, öncelikle, müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bir ön analiz yapılır. Bu aşamada müşterimizin ihtiyacı olan eğitim hedef kitle ve kurumsal hedefler paralelinde analiz edilir ve bu eğitime uygun eğitim türü ve etkileşim seviyesi konusunda müşteriler bilgilendirilir.
Bir sonraki aşamada, projenin hayata geçmesiyle birlikte, müşterilerle bir araya gelinir ve proje süreçleri paylaşılır. Bu sayede, hem proje gerekleri belirlenir hem de teklifte/şartnamede yer alan kapsama uygun olarak, rol ve sorumluluklar, iletişim planı, riskler ve proje öngörülerinin yer aldığı bir proje planı hazırlanır.
Bu aşamadan sonra, bir başlangıç (Kick Off) toplantısı gerçekleştirilir. Bu toplantıyla analiz ve tasarım süreçleri başlatılmış olur. Başlangıç toplantısında taslak proje planı onay için müşterilerimizle paylaşılır, kritik doküman şablonları iletilir. Bu toplantının en önemli amacı, proje yaklaşımı ve kapsamı konusunda müşterilerle mutabık kalınmasıdır.
Başlangıç toplantısıyla birlikte üretim sürecine geçiş yapılır. Bu aşamada öğretim tasarım uzmanlarımızla konu uzmanları birlikte çalışırlar. Öğretim tasarım yaklaşımını ve görsel tasarımı yansıtacak bir prototip üretilir. Alınan geri bildirimler sonrasında prototipe onay alınarak, hazırlanmış senaryo ve tasarım dokümanları, öğretim tasarım uzmanı tarafından üretim ekibine iletilir. Üretim süreci boyunca, öğretim tasarım uzmanları gerekli olduğu noktalarda konu uzmanlarıyla görüşür, bilgi alışverişi devam eder.
İçerik üretiminin tamamlanmasıyla detaylı gözden geçirme ve test süreçleri başlar. Hem iç kontroller sonucu ortaya çıkan düzeltmelerin hem de müşterilerden gelen düzeltmelerin eğitime yansıtılması sonucunda, eğitim son haline gelir ve bu son hali için müşterinden onay alınır. Proje boyunca, haftalık proje durum raporlarıyla üretimin durumu müşterilerle paylaşılır.
6. Proje Yönetim Felsefesi ve Müşterinin Katılımı
Enocta olarak, bir projenin en başından projenin sonlandırılmasına kadar her aşamada ortak bir bakış açısına sahip olmak amacıyla, müşterilerimizi bilgilendirme konusunda hassas davranıyoruz.
Bu aşamada, Enocta proje yöneticisinin en önemli sorumluluğu, müşterilerimizi amaçlar, içerik üretim süreci ve teslim edilecekler konusunda bilgilendirmek.
Yine bu aşamada Enocta, müşterileriyle iletişim planı ve proje yönetim metodolojileri konusunda mutabık kalmak konusunda özenli davranır. Proje dokümantasyonu ve proje durum raporları müşterilerimizle düzenli olarak paylaşılır.
7. Diğer Özellikler
Kullanılan Temel Araç ve TeknolojilerAdobe Flash, Adobe Flex, Adobe Air, Adobe Dreamweaver, HTML, ASP, XML, Javascript, C #
Şirket tarafından geliştirilmiş e-öğrenme araç ve ürünleri
·Enocta İçerik Geliştirme Aracı
·Enocta İçerik Gösterme Aracı
·Enocta Ekran Eğitimleri Üretim Aracı
Şirket tarafından geliştirilmiş Eğitim Yönetim Sistemi (Learning Management System)
·Enocta Eğitim Platformu – Kurumsal
·Enocta Eğitim Platformu – Akademik
Şirket tarafından geliştirilmiş Eğitim İçerik Yönetim Sistemi (LCMS- Learning Content Management System)·Enocta CMS
Sanal sınıf uygulamalarıAdobe Connect veya Saba Centra Sanal Sınıf, e-Toplantı ve e-Konferans Platformu
Uluslararası e-öğrenme standartlarında içerik üretimiSCORM 2004 v3 ve AICC
Katalog EğitimleriProfesyonel gelişimden finansa kadar uzanan geniş bir yelpazede 150 farklı katalog eğitimi. Katalog eğitimleri, her yıl sektörün ve müşterilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni eğitimlerle zenginleştirilmektedir.

Hiç yorum yok: