13 Aralık 2012 Perşembe

Kurumsal Eğitim Yönetim Sistemi:

“Büyük Resim”
Acaba Thomas Edison dünyanın ilk eğitim yönetim sistemini öngörmüş müydü? Ya da eğitimciler eğitimlerin izlenmesi için ne kazar uzun zaman uğraştılar? Hangi özellik daha kritik hale geldi? Ve son olarak günümüzde kurumsal LMS’ler nasıl görünmeye başladılar?
Aslında bu ve bunun gibi sorular Brandon Hall’un uzman analistlerinden Gary Woodill’in son raporunda cevaplanmış.
“Kurumsal Eğitim Yönetim Sitemleri”
Büyük resim aslında konuyla ilgili hikayeyi, gelişimi ve kurumsal eğitim yönetim sistemlerinin geleceğini keşfediyor. Gary Woodill bu rapor ile aşağıdaki başlıkları tartışıyor:
Yıllar içinde eğitim yönetim sistemleri nasıl geliştirildi?
LMS işlevlerini nasıl olgunlaştırdı?
Eğitim yönetim sistemi için birlikte işlerlik standartları
Tedarikçilerin demografik özellikleri (büyüklükleri ve lokasyonları)
Kurumsal eğitim yönetim sisteminin fiyatlandırılması
Core eğitim yönetim sisteminin fonksiyonelitesi
Kurumsal eğitim yönetim sistemi implementasyonuna bağlı konular
Yukarıdaki konulara kaynak olan data, 117 farklı eğitim yönetim sistemi üzerinde çalışılarak elde edilmiştir.
Bu çalışmada varılan sonuçlardan ilki, Eğitim Yönetim Sistemlerinin gelişme aşamasında olmadığıdır. Söz konusu sistemlerin büyük değişiklikler yerine küçük ilerlemeler gösteren sistemler olduğu da varılan bir diğer sonuçtur.
Önemli saptamalardan bir diğeri ise eğitim yönetim sistemi piyasasına oyuncuların 1998 ve 2004 tarihleri arasında katılmış olduğudur. Bu sistemlere son dönemlerde yetenek yönetimi ve sosyal medyayla entegre yapılanma gibi büyük özellikler eklenmesine rağmen, bu zamana kadar öğretim yönetim sistemlerinin bilinen yanlarının temel özelliklerinin olduğu görülmüştür. Gelişmiş bir teknolojiden beklendiği gibi, sistemleri birbirinden ayıran temel özelliklerin işe yararlık, esnekliği, sezgiselliği ve uygulamalarıdır. Bu açılardan bakıldığında bile, az kredibilitesi olan eğitim yönetim sistemi firmalarının bile çoğunun aynı baz uygulamaları sunduğu görülmektedir. Dolayısıyla sistemlerde inovasyon adım adım ilerleyen bir süreç halindedir.
Bu zamana kadar çoğu eğitim yönetim sisteminin aynı standartları uyguladığı görülmektedir.
Bu araştırma raporu, eğitim yönetim sistemi tedarikçilerini iki kategori altında toplamıştır: Küçük ve orta ölçekli şirketlere çözümler sunan çok sayıda küçük tedarikçiler, uluslararası ve Fortune 1000 firmalarına çözüm sunan az sayıda büyük tedarikçiler.

Eğitim Yönetim Sistemi sunan firmalarının çoğunun Amerika’da olduğu görülmektedir. Bu nedenle Amerikan firmalarının Eğitim Yönetim Sistemi piyasasının % 85’ine sahip olması şaşırtıcı değildir. Kanadalılar piyasada ikinci sıradayken, Hindistan’daki firmalar üçüncü sırayı almaktadırlar. Ancak buradaki firmaların Amerika’daki satışlara odaklı olduğu da bilinmektedir. Söz konusu piyasa araştırmasına göre ise, çoğu farklı firmanın çeşitli eğitim yönetim sistemi tedarikçisinden hizmet aldığı görülmektedir.

Eğitim Yönetim Sistemlerinin fiyatlamalarının geniş bir yelpazeye yayıldığı görülmektedir. Dolayısıyla birkaç bin dolardan, milyarlara kadar eğitim yönetim sistemi tedarik edilebilmektedir.
Eğitim Yönetim Sistemlerinin başka bazı uygulamalara kıyasla daha pahalı bir yazılım olarak görüldüğü bilinmektedir. Böylece bütçe kısıtları nedeniyle, eğitim yönetim sistemi maliyetleri bazı firmalar için fazla gelmektedir.

Kullanılırlık açısından, deneyimime göre eğitim yönetim sistemi geliştiren firmaların her yıl yeni uygulamalar eklediği görülmektedir. Söz konusu sistemler, kullanıcıların gelişmelerini ve puanlarını takip eden basit bir programdan çok, özellik seçenekleri olan kompleks ve komplike sistemler haline dönüşmeye başlamışlardır.
Son olarak Eğitim Yönetim Sistemi piyasasındaki araştırmalar, sistemlere uygulama eklenmesinin çok daha hızlandığını göstermektedir. Geçmişte bir sene ya da daha uzun süren uygulamalar şimdi rahatça iki ya da üç ayda tamamlanabilmektedir.

Hiç yorum yok: