3 Şubat 2014 Pazartesi

e-Öğretmen

2010 yılından sonra "çevrimiçi eğitmen" sayısı artmakla kalmayıp bu artış oranı da yükselen bir grafik çizmiştir. Pek çok firma internet, uydu veya video destekli çeşitli eğitmen eğitimi programları ile bu konuda çalışmak isteyenlere destek vermeye başlamışlardır. Bu şekilde bir uygulama klasik anlamda düşündüğümüz öğretmen kimliğini, ders veren bir kimse olmaktan alıp hızla büyüyen bir hizmet sektöründe öğrencilere destek veren bir role dönüştürmüştür. Bu değişimi yakalamak ve değişmek isteyen eğitmenler de bunu gerçekleştirmek için gereken yardımı kolaylıkla bu programlar sayesinde bulmuşlardır.

e-öğrenme ile ilgilenecek bir eğitmenin vereceği ilk karar bu büyük adıma hazır olup olmadığı olduğundan bu konu hakkında biraz düşünelim. Bu pozisyonda görev alacak öğretmenlerin ne düşündükleri hakkında fikir sahibi olmak önemlidir. Eğer aday eğitmenlerin içindeki yeni öğrenme modeline yönelik olumsuz düşüncelerin yok edileceği ve eğitmenlerin bu yeni sistemdeki etkinliklerinin arttırılacağı bir toplantı oluşturacaksanız, bu toplantıya katılacak kişilerin sayısını arttırmalısınız.

Her eğitmenin kendine göre belli nedenleri olsa bile, temel olarak eğitmenler bu görevden aşağıdaki sebepler yüzünden kaçınmaktalar:
 • Çevrimiçi eğitimlerin, yüz yüze eğitimler kadar faydalı olamayacağı şüphesi. (ipucu): Başarılı e-öğrenme uygulamalarının yer aldığı bir liste ve bu konuda gerçekleşmiş başarılar hakkında geniş bir doküman hazırlayın.
 • Teknolojiyi kullanamama ve etkisiz görünme korkusu. (ipucu): Kullanacağınız teknolojiyi belirleyin, eğitmenlere bunlardan nasıl yararlanacaklarını anlatın ve onlara uygulama yapacak, adapte olacak kadar zaman tanıyın.
 • Eğitmenlerin görüşebileceği eğitimler hazırlayın. (ipucu): Öğretmenlerinizi e-öğrenme sürecine hazırlayacak bir takım eğitmeni bulundurun bazen bir eğitim danışmanı da gerekebileceğini unutmayın.
 • Kontrol ve hakimiyet eksikliği. (ipucu): Eğitmenlerinize e-öğrenmenin öğrencileri başarıya götürmenin amaç olduğu bir takım oyunu olduğunu anlatmaya çalışın. Öğretmenlerin, eğitim tasarımcısının, web tasarımcısının ve ağ uzmanının bu sistemin çekirdeğini güçlü tutmaya çalışan birer takım elemanı olduğunu belirterek öğrencilerin eğitimlerden alacağı başarıların herkes için önemli olduğunu anlatın.
 • İşlerini kaybetme korkusu. (ipucu): Eğitmen adaylarınıza, bu yeni öğrenci merkezli eğitim sisteminde öğretmenlerin yeni rolünü anlatan detaylı bir rapor verin. Eğitim vermek dışında sistemi desteklemek, yönetmek, koordine etmek ve öğrencileri desteklemek gibi yeni rolleri olduğunu anlatarak adaylarınızı bilinçlendirin.
Eğitmenlerin önyargıları ve kuşkuları ortadan kaldırılmalı. Kararlarını ön yargıları ile değil gerçekleri göz önünde bulundurarak vermeleri öğütlenmeli. Eğitim planınızı hazırlarken insanların e-öğrenme hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerini göz önünde bulundurmalısınız. Bundan sonra seçimin ikinci aşamasına yoğunlaşabilirsiniz ...

e-Öğretmen Seçmek
Hazırlık eğitimleri sırasında pek çok göz sizi izliyor olur. Vereceğiniz ilk eğitim onların fikrini değiştirmekte büyük rol oynar bu yüzden 'ilk olan' başarılı olmalıdır. İyi bir sonuç, konu hakkındaki şüphelerin ortadan kalkmasını sağlayacaktır fakat olumsuz bir durumda "ben size dememiş miydim?" sözünün ortaya atılması fikirlerin değişmesini yavaşlatacaktır.

Şimdi hazırsanız e-öğretmen olarak ne aradığımıza bakalım:

e-Öğrenme hakkındaki istek. e-Öğrenme konusunda istek duyan bu tip kimselerle işe başlamak her zaman daha iyidir. Siz eğitime devam ederken diğerlerini de bu sayede kazanabilirsiniz. Eğer daha önce bu yönde tecrübesi olan ya da e-öğrenme konusunda istekli biri varsa, bunları listenin en başına yazın. Bu eğitmenlerden ileride danışman olarak da faydalanabilirsiniz.

Mükemmel çevrimiçi eğitmenler. Çevirim içi hazırlık eğitimlerinde elde edilecek başarı, bu adayların kendi eğitimleri sırasında da başarılı olacağını gösterir.

Öğrenci merkezli eğitimi savunanlar ve buna katkıda bulunmak isteyenler. Çok fazla öğretmen merkezli eğitimi savunan adaylar sizin için şüphesiz iyi birer eğitmen olamazlar.

Her duruma çabuk uyum. Yeni teknolojileri öğrenmek için farklı durumlara ayak uydurabilmek önemli bir özelliktir. Aynı zamanda bu özellik, teknolojinin çöktüğü veya yetersiz kaldığı ve yedek planın uygulamaya başlanacağı anlarda da çok işe yarar.

Anlama kabiliyeti. e-öğretmenler, takımla birlikte çalışırlar ve ekip içerisinde herkesin tek tek ne yaptığını kontrol edemezler. Öğretmenler e-öğrenme programları için ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun dersler hazırlanması için çok önemlidirler. Diğer ekip elemanları da sistemin yaşayabilmesi için önemlidir. Bu sebeple, öğretmenler ekipten gelecek önerileri kolaylıkla anlayabilme özelliğine sahip olmalıdır.

Eğlence anlayışı. Eğlencenin etkili kullanımı öğrencilerin bu yeni ve kendi başlarına bırakıldıkları eğitim sistemine göre aldıkları dersler sırasında eğlenerek ve sıkılmadan öğrenmelerini sağlar ve bu öğrencilerin derse tekrar gelmelerini ve dersi yarıda bırakmamalarını sağlar. Baskıcı eğitim anlayışı burada artık demode olmuştur.

Yeni teknolojiyi öğrenme konusundaki istek. Etkili bir uzaktan eğitim öğretmeni gerekli ekipmanın nasıl kullanacağı konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Yazılım ve donanım nasıl kullanılır? Bunlar yardımıyla eğitime nasıl destek verilir? Gibi soruların cevabını biliyor olmalıdır.

Etkileşim yaratma konusundaki istek. Etkileşim öğrencilerin eğitimleri için önemli ve gerçek hayatı derslere yansıtmak konusunda da etkili bir yöntemdir.

Konular hakkındaki bilgi düzeyi. etkili öğrenme için eğitmenin o konuya hakim olması da çok önemlidir aynı durum yeni eğitim sisteminde de geçerliliğini daha da güçlü bir şekilde sürdürmektedir. E-Öğrenme de yer alaca eğitmenler konuya hakim olmalılar ve konuyu öğrencilerine onları sıkmadan nasıl aktaracaklarını da çok iyi belirlemeliler.

e-Öğretmenlerin Eğitimi
Adaylarınızı belirledikten sonra, geriye onların başarılı olmaları için yardım etmeniz kalıyor. Bu aşama eğitimlerde hangi teknolojinin kullanılacağına göre farklılıklar gösterebilir. Bu sayede öğretmenlere o teknolojiyi kullanıp ders vermeden önce kendilerine aynı yöntemle ders aldırarak bir öğrencilik tecrübesi yaşatın. Onlara nasıl ders vermek istediklerini sorun ve aynı yöntemle bir eğitime tabii tutun ki anlasınlar bakalım e-öğrenci olmak nasılmış. Eğitmenler pratiğe ve işleri hakkında iyi bir ön fikre ihtiyaç duyarlar.
 • Farklı teknolojilerin eğitim için avantaj ve dezavantajları
 • Dersler için uygun konuları seçmek
 • Dersleri CD-ROM, internet, video gibi ortamlara aktarabilmek
 • 10 - 15 dakikalık periyotlar hazırlayabilmek
 • Etkili görsel ihtiyaçları belirleyebilmek
 • Site için uygun materyaller hazırlayabilmek
 • Sınav hazırlayabilmek
 • Seçilmiş teknolojilerle uygun dersi sunabilmek
 • Teknolojini çalışmadığı anlarda ne yapılacağına dair acil durum planı bulundurmak
 • Öğrencilere eğitimleri öncesi, sırasında ve sonunda gerekli desteği sağlamak
 • Tüm uygulama ve ekipmanı kullanabilmek
e-öğrenme projeleriniz için uygulayacağınız bir seçim ve eğitim prosedürü vereceğiniz eğitimin başarılı olmasını ve o eğitimde kullandığınız teknolojinin etkili kullanılacağını garanti eder.

Kaynak: Online Kariyer Okulu ( www.onlinekariyerokulu.com )

Hiç yorum yok: