18 Ocak 2014 Cumartesi

Uzaktan Eğitimde İçerik Tasarımı

Teorilerle niçin canınızı sıkıyorsunuz?
Öğrenme teoremleri alanında güçlü bir temele sahip olmak, içerik tasarımı hazırlayan uzmanların en avantajlı yönleri olabilir çünkü bu birikim içerik tasarımlarının her yönüne yayılır. Öğrencilere ve duruma bağlı olarak farklı öğrenme teoremleri uygulanabilir. İçerik Tasarımcısı, teoremlerin içerik tasarım stratejilerindeki kullanımından en iyi faydayı almak için teoremlerin güçlü ve zayıf yanlarını bilmelidir. Bu teoremler içerisindeki planlar, acemi tasarımcılar için bulunmaz değere sahiptir. Teoriler diğer olasılıklara karşı gözümüzü açtığı gibi dünyaya diğer açılardan bakmamızı da sağlar. İster gerçekleştirin ister gerçekleştirmeyin, en iyi tasarım kararları öğrenme teoremlerini temel alırlar.

İçerik tasarım Teorilerine Derleyici Bir Yaklaşım
İçerik tasarımın görevi başlı başına bir teorem olmaktan çok eğitimsel bir teoremin uygulaması olmaktır. İçerik tasarımcılığını, önemli bir teorem olan okul-gerçek dünya teoremine bağlamayı deneyin. Okulda öğrendiğimiz herşey dış dünyaya uymaz. Pragmatik açıdan, içerik tasarımcısı hangi yöntemin çalışacağını bulmalıdır ve o yöntemi kullanmalıdır.

Hangi Teori İşe Yarar ve Bunu Nasıl Kullanabiliriz?
Davranışçılık, kavramcılık ve yapısalcılık - hangi yöntem nerede çalışır ve içerik tasarımına olan yaklaşımımızda bir odak oluşturmamız için bunları nasıl bir araya getirebiliriz? Öncelikle, sistem yaklaşımlarını terketmemiz gerekmez fakat bunlar üzerinde yapısal değerlerimizi oluşturmak üzere oynayabiliriz, hangi yaklaşımının daha uygun olduğunu bulmak için, öğrenme ortamında olacaklara izin vermek zorundayız. Bazı öğrenme problemlerinin, disiplinli bir ortam gerektirdiğini; bazılarının ise öğrenci merkezli bir yaklaşım gerektirdiğini unutmamak lazım.

Jonnassen, "Yüksek Eğitimde Yapısalcılık Manifestosu" adlı eserinde aşağıdaki eğitim tiplerini tanımladı ve kendi açısından hangi teorinin uygun olduğunu açıkladı:
1. Acemilik Seviyesi - Öğrenciler çok kısıtlı ya da yetersiz düzeyde bilgiye sahiptirler. Bilgiyi birleştirme ve birbirlerine bağlama konusunda en azından temel seviyede bulunurlar. Bu aşamada klasik içerik tasarımı oldukça uygundur çünkü önceden belirli bir düzendedir. Öğrenci daha ilerideki gelişmeleri için bazı temelleri bu aşamada atar. 
2. İleri Seviye - temel eğitimin ardından ve uzmanlık eğitiminden önce gelen aşamadır. Bu adımda, yapısalcı yaklaşımla tanışılır.
3. Uzmanlık Seviyesi - Bilgilenmenin son seviyesidir. Bu aşamada öğrenci zekice kararlar verebilecek düzeydedir. Yapısalcılık bu adımda oldukça iyi çalışmaya başlar.
Öğrenmenin farklı seviyelerini işaret ederek, Jonnassen bir metot belirlemeden önce bilgi içeriğinin önemli olduğunu dile getiriyor. Reigeluth'un Detaylandırma Teorisi - bu yaklaşım, bilginin organize edilerek karmaşıklığın düzene sokulduğunu savunur ve ön koşullu öğrenmeden öğrenci kontrolündeki öğrenme modeline doğru hareket ettiğini ortaya koymaya çalışır. - derleyici yaklaşım içinde çalışabilir. Davranışçılık, kavramcılık ve yapısalcılığı karşılaştırdıktan sonra, Ertmer ve Newby temel seviyedeki bir öğrenci için kullanılacak tasarımın daha ileri seviyedeki bir öğrenci için kullanılamayacağını ileri sürdüler. Tek bir öğrenme teoremini savunmadılar fakat eğitimsel stratejilerin öğrencilerin seviyelerine göre düzenlenmeleri gerektiğini düşündüler. 
Yüksek seviyede işlem gerektiren görevler (örneğin; sezgisel problem çözme, kavramsal stratejilerin kişisel seçimi ve denetimi), sık sık yapıcı bakış açısı, yerleşik öğrenme, kuramsal çıraklık ve sosyal görüşler ile geliştirilen stratejiler ile öğrenilmişlerdir.

Ertmer ve Newby bu stratejilerin farklı öğrenme teorilerinin üst üste gelmesiyle oluştuğunu savunurlar. Onlara göre, bu stratejiler öğrenme modeline farklı açılardan yaklaşırlar.
Bu teoriler ve teorisel stratejiler, öğrencilerin görev bilincini tamamlayabilir ve tasarımcılara farklı öğrenme teorilerindeki uygulamaları en iyi şekilde kullanma şansı tanır. Bu yaklaşımla, içerik tasarımcıları farklı öğrenme durumlarıyla karşılaşmaları halinde çok sayıda eğitim stratejisi belirleyebilirler.

Kaynak: Online Kariyer Okulu ( www.onlinekariyerokulu.com )

Hiç yorum yok: