21 Eylül 2012 Cuma

Enovasyon

Yeni dönem ekonomi tahmin ve projeksiyonlarında, herkesin farklı bir bakışı, gözde alanı var. Ancak, enovasyon son dönemde yaptığı atakla, bir anda iş dünyasının gözdesi haline gelmiş durumda. Dünyanın dört bir yanında bu alana yatırım yapılıyor, çok sayıda şirket eğitimlerini sanal ortama taşıyor, planlar hazırlıyor. Türkiye’de de bir anda cazibesi artan bu alan, ardı ardına yatırımlara sahne oluyor.
Dünyada şirketlerin entellektüel iş gücü gelişimine verdikleri önem artarken, bu şirketlere yönelik elektronik eğitim-öğrenim hizmetlerini kapsayan e-learning (e-eğitim) pazarı da giderek genişliyor. IDC araştırma şirketinin teknoloji ve e-iş danışmanlarına göre, gelecek 10 yıl sonuna kadar, dünyada, şirketlere zaman ve mekana bağlı olmayan sürekli e-learning olanağı sağlayan 2000 kuruluşun da, 3700’e ulaşması bekleniyor.
e-Learning (Elektronik eğitim), elektronik ortamda öğrenim sağlayan, kapsamı geniş bir uygulama. Bir şirketin kurum içi teknolojik altyapısını kullanarak verdiği eğitim programlarından, internet üzerinden gerçekleştirdiği satış amaçlı bilgilendirme aktivitelerine kadar farklı şekiller alabiliyor. Teknoloji, satış ve pazarlama gibi eğitimlerden kişisel beceri eğitimlerine kadar her alanda eğitim, e-Learning sayesinde ulaşılabilir hale geliyor.
ABD’de Clinton yönetiminin yaptırdığı bir araştırmanın sonuçlarına göre, e-learning ile kişi yüzde 30 daha fazla öğreniyor, yüzde 40 daha az zaman harcıyor ve yüzde 30 daha az para ödüyor. 1999 yılının ortalarında, New York merkezli think tank kuruluşu Masie Center’ın yaptığı bir araştırmanın sonuçları da, ABD’deki büyük şirketlerin yüzde 92’sinin bir biçimde on-line eğitim aldığını gösteriyor.
Bilişim teknolojisinin en büyük kuruluşlarından Oracle’ın, e-learning sayesinde yıllık 100 milyon dolar tasarruf sağladığı belirtiliyor. Forrester’ın 40 global şirket düzeyinde yaptığı e-learning araştırmasına göre de, katılımcıların yüzde 67’si e-learning’in düşük maliyet sağladığında hemfikir. Bunu yüzde 36 oranıyla her zaman, her yerde kullanım, yüzde 28 ile eş zamanlı öğrenme, yüzde 21 ile eğitmene daha rahat ulaşım, yüzde 18 ile kullanım kolaylığı, yüzde 13 ile hızlı dağıtım, yüzde 13 ile bireye bağlı öğrenme hızı ve yüzde 10 la da değiştirilebilir içerik izliyor.
IDC analistlerinden Shelia McGovern, e-learning’in, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’daki şirketlerin organizasyon ve yönetim konusundaki eğitim anlayışlarında köklü bir değişim yarattığını söylüyor. Geçmişte IT sektörü için tasarlanan bir eğitim modeli olan e-learning, artık finans, yönetim eğitimlerinde, çalışanların performansını arttırmaya, ürün bilgisi vermeye yönelik eğitimlerde de tercih edilen bir model olmuş durumda.
Bu yeni model, yenilikçiliğin kurumlara kazandıracaklarının en çok konuşulduğu şu dönemde yeni bir kavrama işaret etmektedir: enovasyon!
Kurumların iç süreçlerinin kolaylaştırılmasında, maliyetlerinin düşürülmesinde, dinamik kurum felsefesinin yaşatılmasında, öğrenme faaliyetlerinin gerçek hayat örnekleriyle birleştirilmesinde gerekli katma değeri yaratacak olan, enovasyon’dur.
Barış SİNÇ

Hiç yorum yok: