16 Ekim 2012 Salı

Eğitsel Oyunlar- (Serious Game) I

Eğitimci kimliği taşıyan herkes öğrencilerinin katılımını ve ilgisini artırmak ister. Bunun için öğrenilmek istenen konuyu bir kurguya dahil etmeye çalışırlar.
Peki bu aşamada oyunu eğitsel bir araç olarak kullanabilir miyiz? Kullanırsak ne olur? Oyun, sözlük anlamıyla belli kuralları olan, vakit harcamaya yarayan bir eğlencedir. Peki, eğitsel oyun nedir?

Öğrencilerin konuya yönelik ilgi, sempati, hazırlık ve temel bilgi birikimlerini geliştirmelerini sağlayan eğitsel araçlardır ve eğitlence (eğitim+eğlence) olarak da adlandırılırlar. Eğitlence, eğlencenin alışık olduğumuz formları arasına eğitimin dâhil edilmesi şeklinde görülür. Televizyon programları, radyo programları, bilgisayar oyunları, filmler… vs.
Pek çok aile çocuklarının televizyon dizileri ve bilgisayar oyunları arasında geçen hayatlarından yakınır. Her ikisi de zaman kaybıyla etiketlendirilen aktiviteler olmalarına rağmen aslında birbirlerinden çok farklıdırlar. Şöyle ki, televizyonun izleyicisi vardır, bilgisayar oyununun ise oyuncusu. Kullanıcı birinde izleyen rolündeyken diğerinde hareket ettiren ve manipüle edendir. Birinde birey pasiftir, düşünmesi gerekmez; diğerinde ise bilişsel bir katkısı olması gerekir.
Kullanıcının eğitsel bir bilgisayar oyunundaki aktif rolünü açıklamak gerekirse;
  • Kural bulucudur.
  • Hipotez kurucu ve bu hipotezleri test edicidir.
  • Bilgiye ihtiyaç duyandır-oyuna başlayabilmek için, oyunu oynayabilmek için, oyunda bir üst seviyeye çıkabilmek için ve oyunu kazanabilmek için…
Eğitsel oyunlar kullanıcıyı yalnız bırakmazlar. Anında geri bildirime ulaşılan bu ortamlarda kullanıcı neler yaptığını, neler yapması gerektiğini ve performansını nasıl geliştirebileceğini düşünmeye teşvik edilir.
Kullanıcı, öğrenci ya da öğrenmenin hedef kitlesindeki birey motive olur ve oyun süresince bilgi ve becerilerini geliştirir. Farklı durumlarla karşılaştığında, durumun özelliklerine bağlı olarak bilgilerini nasıl kullanabileceğini öğrenir. Çünkü keşfetme sorumluluğu kullanıcıdadır.
Eğitsel oyunun içindeki eğlence bileşeni içsel motivasyonu destekler, öğrenenin ilgisini çeker ve oyuna karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmesini sağlar. Kullanıcı oyuna motive olmuş şekilde başlar. İçinde “Buna neden zaman ayırıyorum, ben bu konuyu neden öğreniyorum” isyanları yoktur.
Oyunu eğitsel bir araç olarak görmekte zorlananlar eğitimi öğrenilmesi gereken şeylerin aktarımı olarak yorumlarlar.Unutmamalıyız ki, eğitsel oyunlar tam anlamıyla bir eğitim tecrübesi değildir. Bu ortamlarda, pek çok kavram, hatta öğrenme ortamının yansıtılması mümkün olsa bile, öğrenmenin tüm bileşenlerinin kapsanması mümkün değildir. Eğitsel oyunların, Benjamin Bloom (1956) tarafından eğitimin aşamalı hedefleri olarak nitelendirilen kavrama, anlama, analiz, uygulama gibi öğrenmenin bilişsel hedeflerini kapsamakla birlikte tepki ve değer verme gibi duyuşsal(Kratwohl, Bloom and Masia,1964), konuşma davranışı ve vücut hareketleri gibi psikomotor hedeflerini (Dave,1975) tam anlamıyla kapsadığını söyleyemeyiz.
KAYNAKLAR
Serious Games for Serious Topics, By Clark Quinn, Executive Director, Quinnovation, and Lisa Neal, Editor-in-Chief, eLearn Magazine
Digital Game-Based Learning (McGraw-Hill, 2001)

Hiç yorum yok: