27 Ekim 2013 Pazar

e-Öğrenmenin Tanıtımını Yapmak

Kurumlar, artık e-öğrenmenin sürekli değişen iş ortamına uyum sağlamalarında ve rekabet avantajlarını korumalarında kendilerine sağlayacağı avantajların daha fazla farkındadırlar. Bunun için gerekli olan kurulum ve geliştirme yatırımlarını gerçekleştirmekte ve tabii ki bunun karşılığını almayı beklemektedirler. Fakat çok fazla para harcamak her zaman için e-öğrenmenin kurum bünyesinde en iyi şekilde gerçekleştirilmesinde yeterli olmamaktadır. Tam tersine, bazen çok az para harcayarak yapılan çalışmalar, e-öğrenme uygulamalarının başarısında anahtar faktör olabilmektedir. Bu unsurlardan bu makalede ele alınan e-öğrenmenin kurum çalışanlarına yönelik olarak pazarlanması ve uygulamanın reklamının yapılmasıdır.

Eğer şirketinizde e-öğrenme uygulamaları isteğe bağlıysa, temel pazarlama tekniklerini kullanmak, kullanıcıları çekmek ve uygulamaya karşı ilgilerinin devam etmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu e-öğrenmenin kurumunuzda başarı sağlamasıyla eş anlamlıdır. Temel pazarlama ve reklam tekniklerden, özellikle çalışanların katılımını artırma ve aktif kullanıcı olarak kalmalarını sağlamada faydalanılmaktadır.

Aşağıda, sizin de kurumunuzda kullanabileceğiniz bu tekniklerden bazıları anlatılmaktadır.

e-Öğrenmenin ve faydalarının tanıtımı için şirketinizin e-posta sisteminin avantajını kullanın. Dersleri tanıtmak, e-öğrenmenin yararlarının altını çizmek ve çalışanların kişisel gelişimleri için uygulamadan nasıl yararlanacaklarına dair önerileri onlarla paylaşmak için e-posta yolunu kullanabilirsiniz. e-Öğrenmenin iş çözümleri için uygunluğunu kurum yayınlarınız yardımı ile de iletebilirsiniz. e-Öğrenmeyi kurumunuzdaki iş performansını artıracak kritik bir çözüm olarak konumlandırmak ve bunu çalışanlara iletmek için sürekli yeni yollar arayın.

Bir yardım hattı kurun; Eğer çalışanlarınızın sistemle ilgili soruları varsa veya çeşitli zorluklar yaşadıklarını düşünüyorsanız (derslere erişim, şifre unutma, v.b.) bir yardım hattı kurarak, bunlara cevap ve çözüm bulmalarını kolaylaştırın. Bu yardım hattının iletişim bilgilerini tüm çalışanlarınıza duyurun.

Basit duyurular hazırlayıp e-posta yardımıyla yollayın; Çalışanların kayıt bilgilerini ve ders seçimlerini iletebilecekleri duyurular tasarlayın. Bazı kurumlar bu işlemi belli aralıklarda veya sisteme yeni bir eğitim eklendiğinde yapmaktadırlar. E-posta, duyurular, posterler, telefon mesajları, haber postaları gibi farklı iletişim kanallarını kullanmak, bunlardan sadece bir tanesini sürekli olarak kullanmaktan çok daha etkilidir.
   
Çalışanları takdir etmek için programlar yaratın ve bunları cömert bir şekilde kullanın; Takdir etme kişiye yönelik, bölüm bazında ya da şirket genelinde olabilir. Bazı kurumlar bir ders ya da program tamamlandığında teşvikler vermekte, bazılarıysa kullanıcıların eğitimi tamamladıklarına dair basit başarı ya da tamamlama sertifikaları vermeyi daha uygun bulmaktadırlar. İç mektuplar, kısa notlar, bülten panoları veya e-postalar aracılığıyla çalışanlarını takdir eden kurumlar da vardır. Dersleri tamamlamayı ödüllendirmenin kişiye yönelik başka bir yolu ise yöneticilere, astlarının eğitimi tamamladıklarını bildiren e-postalar ya da kısa notlar göndermektir. Çalışanların dosyalarına bu yazıların bir örneğini koymak da yararlı olacaktır. Hayal gücünüzü kullanın ve çalışanlarınızı en çok motive edecek olan şeylerin ne olduğunu ortaya çıkartıp bu yöntemleri kullanın.

Davetler düzenleyin. Tüm şirket çalışanlarını e-öğrenme ve yararları hakkında daha fazla bilgilenmelerini sağlamak için davet edin. Bazı kurumlar resmi davetiyeler vermekte, bazılarıysa biletleri çevrimiçi ortamda dağıtmaktadır. Katılan çalışanlara patlamış mısır, çikolata, dondurma gibi pahalı olmayan ama çalışanların mutlu olmalarını sağlayan ikramlarda bulunmak da gerçekleştirilebilecek uygulamalar arasındadır. Bu tip davetler, yeni kullanıcıları kaydetmek ve ek bilgiler vermek için uygun ortamlardır.

Çevrimiçi dersleri çalışanların aile üyelerine açın. Bireysel gelişim eğitimleri bu amaçla kullanılabilir. Kurumlar bunu, çalışanlarına ve aile üyelerine değer katan bir hizmet olarak sunabilirler.

Çevrimiçi öğrenme uygulamanızın güçlü ve zayıf taraflarını belirlemek için sık aralıklarla ders değerlendirmeleri gerçekleştirin; Bunlar resmi değerlendirmeler ya da dersleri tamamlamış çalışanlar arasından rassal olarak seçilenlerle yapılan basit telefon görüşmeleri olabilir. Çalışanlara, hangi konularla ilgilendiklerini ortaya çıkarmak için anketler yapın ve çevrimiçi hizmetlerinizde bunları vermeye çalışın.

Çevrimiçi eğitimleri, çalışan gelişimi ve performans artırma planları dahilinde kullanmaya çalışın; e-Öğrenmeyi yapılandırılmış bir süreç içerisinde ele almak, geçmiş performansın ele alındığı ve yıllık hedeflerin belirlendiği toplantılarda, kişisel gelişim etkinlikleri önerilerinde bulunan yöneticilere yardımcı olabilir. e-Öğrenmenin belli bir zaman aralığını kapsaması, takip edilebilir ve ölçülebilir olması da sahip olduğu kullanım avantajlarıdır.

Yöneticilerinizi bilgilendirin ve teşvik edin; Yönetici ve İK profesyonellerine, kendi gelişim planlarına e-öğrenmeyi dahil edebilmeleri; çalışan gelişimi ve performans geliştirmede faydalanabilmeleri için küçük çaplı seminer ve toplantılarla yol gösterin. Bu seminerlere pizza tarzı hoşa giden, hızlı yemeklerden getirtmek de motivasyon açısından kullanılabilen ucuz ve faydalı bir yöntemdir. Yöneticilere e-öğrenmeyi, astlarının gelişimi için yürüttükleri koçluk ve danışmanlık faaliyetlerinde nasıl kullanabileceklerini anlatmanız da e-öğrenmeye karşı olan ilgilerini artıracaktır.

e-Öğrenme tanıtımınızı oryantasyon programına dahil edin; Yeni çalışanlara, kurumunuzun e-öğrenme felsefesi hakkında bilgi verin. Onlara ne tip eğitimlerden yararlanabileceklerini, sistem dahilinde hangi uygulamaların var olduğunu, sisteme nasıl kayıt olup kullanmaya başlayacaklarını anlatın.

Eğer daha geniş bir organizasyonda çalışıyorsanız, pazarlama veya iletişim gibi bölümlerle fikir ve kaynak alışverişine girin. Aynı zamanda, ek yardım ve iç pazarlama desteği için e-öğrenme danışmanınızdan yardım talep edin.

Bu önerilerin çoğunu hayata geçirmek basit ve ucuzdur. Fakat, bunlar çalışanların sürekli katılımını ve sistemi benimsemelerini sağlamak için, başka bir deyişle web tabanlı eğitim teşebbüslerinin genel başarısı için kritik olabilir.

Kaynak: www.onlinekariyerokulu.com

Hiç yorum yok: