23 Kasım 2012 Cuma

E-Öğrenme Projelerinin Tanıtımı ve Tutundurulması

Kurum bünyesinde e-öğrenme projelerinin hayata geçmesi emek, zaman ve sabır isteyen bir çalışmadır. Yürümekte olan eğitim sisteminin etkinliğini artıracak ve önemli eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak bu projeler, beraberlerinde önemli bir iletişim ve değişim yönetimi çalışması yapılmasını gerektirmektedir.
Dünya genelinde yapılan araştırmalar, değişim ve iletişim yönetimi yeterince yapılmayan e-öğrenme projelerinin kullanım oranlarının %10’lar civarında kaldığını göstermektedir. Yine aynı çalışmalar, yaşayan bir e-öğrenme sisteminin, eğitim ve gelişim sistemi ile entegre sunulan projelerin, başarılı iletişim ve değişim yönetimi çalışmaları ile %70’lerin üzerinde kullanım oranlarına ulaştığını göstermektedir. Kullanım oranlarının %60-70’ler aralığında olması, ihtiyacı kadar e-öğrenmeyi kullanan kurum ve kullanıcılar için başarılı ve yeterli oranlar olduğu akılda tutulmalıdır.

Elbette e-öğrenme projelerinde, kullanım oranları tek başına yeterli ve doğru bir performans kriteri değildir. Hatta bazı gelişim ihtiyaçları açısından bakıldığında, pek de dikkate alınmaması gereken verilerdir. Yine de ölçülebilen bir veri olarak projelerde kullanılmaya devam edecektir.

Peki, e-öğrenme projelerimizin çalışanlarımız tarafından tanınması, sahiplenilmesi ve kullanılması için ne gibi çalışmalar yürütmeliyiz? Aşağıdaki satırlarda bir e-öğrenme projesinde kullanımı artırma ile ilgili öneriler listelenmiştir;

Projeye Başlanırken:
İletişim ve tanıtım çalışmalarının ilk adımı, projenin çalışanlara duyurulduğu lansman sürecinde atılmalıdır. Proje başlangıcında önerilen aksiyonlar şunlardır;
 • Proje konseptinin belirlenmesi ve bu konsepte uygun mesajların ve iletişim çalışanlara sunulması önerilmektedir. Mesajların yönetim tarafından iletilmesi, projenin sahiplenilmesini kolaylaştıracaktır.
 • Lansman amaçlı görsel materyallerin hazırlanması önerilen bir diğer aksiyondur. Bu kapsamda;
  • Proje lansmanından 1 -2 hafta önce posterlerin uygun lokasyonlara asılması,
  • 1 hafta öncesinden başlayarak 1-2 gün arayla meraklandırıcı animasyonların gönderilmesi ve bu yolla kurum içinde bir merak oluşturulması,
  • Eğer mümkünse bölüm yöneticileri (bayi/acentaların da yer aldığı) ve tüm üst düzey yöneticilerinin katılacağı proje tanıtım toplantısının organize edilmesi,
  • Projenin amacı, hedefi, sağlayacakları ve kullanım esaslarını içeren lansman duyurusunun gönderilmesi ve
  • Lansman duyurusuyla birlikte üst yönetim lansman yazısının paylaşılması önerilen bir dizi aktivitelerdendir.
Lansman Sonrası:
Projenin duyurulması ile iletişim çalışmaları tamamlanmadığını, aksine yeni başladığını akılda tutmamız gerekmektedir. Lansman ardından, düzenli ve sürekli iletişim projenin başarısı için son derece önemlidir. Proje lansmanı ardından önerilen aksiyonlar şunlardır;
 • Projenin ilk ayının sonunda, gelişimleri için en fazla ilgi gösteren çalışanların, birimlerin veya grup şirketlerinin intranet sayfalarında veya iç iletişim araçları kullanılarak duyurulması, ilgili kullanıcıların ödüllendirilmesi projeye olan ilgiyi artıracaktır.
 • Her 3’er aylık dönemlerde raporlamalar yapılarak en iyi kullanan 20 kullanıcıya ödüller verilmesi önerilen bir diğer aksiyondur. Söz konusu ödüller,
  • Yeni bir sınıf eğitimine davet,
  • Tamamlayıcı faaliyetlerin düzenlenmesi (kurs, seminer, şirket içi birlikte çalışma faaliyetleri vs.),
  • Ufak hediyelerin verilmesi veya
  • Kitap vb. ek gelişim materyallerinin sunulması şeklinde olabilir.
 • 6 aylık dönemlerde kullanıcı anketleri düzenleyerek çalışanların geri bildirimde bulunmasını sağlamak ve sistemin yenilenmesine katkıda bulunmak, çalışanların projedeki rollerini görmelerini ve projeyi daha çok sahiplenmelerini sağlayacaktır.
 • Eğitim faaliyetleri ile ilgili periyodik bir e-derginin çıkarılması ile iletişim sürekli hale gelecektir. Bu e-dergide;
  • Yeni eğitimlerin duyurulması,
  • Anket sonuçlarının yayınlanması,
  • Faydalı önerilerin paylaşılması ve
  • En iyi kullanan kullanıcıların duyurulması ilgi çekecektir.
 • Eğitim yılı içerisinde, belli dönemlerde veya sürekli olarak ayın eğitimi duyurularının yapılması, eğitime olan ilgiyi artıracaktır. Sistemdeki eğitimlerin takvime bağlanarak her ay 1 adet ayın eğitimi duyurusunun yapılması önerilen aksiyonlardan bir tanesidir.
 • Altı aylık dönemlerde e-öğrenme günlerinin düzenlenmesi ve bu yolla, sürekli öğrenme konusunun ve bireysel gelişim fırsatlarının öneminin altının çizilmesi önerilmektedir.
 • Proje yıl dönümlerinde özel aktiviteler yapılması ve yeni eğitimlerle sistemin relansmanının yapılması önerilen bir diğer aktivitedir.

Hiç yorum yok: