2 Ekim 2013 Çarşamba

e-Öğrenme Proje Yönetimi

Başarılı bir proje yönetimi, iyi tanımlanmış; müşterilerden gelen eleştiri ve isteklerin doğrultusunda oluşan bir planlama ile başlar. Proje yönetiminde kullanılan bu yapı, eğitsel tasarım süreçlerinde nadiren takip edilir. Bunun yerine önerilen proje yönetim süreci, aşağıda detaylı olarak incelenmektedir.

Proje Başlangıcı
Proje başlangıç toplantıları, proje içerisinde rol alan herkesin (önemli takım elemanları, üretici ve müşteriler) katıldığı, projenin genel hatlarının belirlendiği yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Bu görüşmelerde genellikle, teklif gözden geçirilir, takvim belirlenir ve her takım elemanının proje içerisindeki rolü ve takip edeceği plan açıklanır. Eğer gerekliyse, üreticiye gerekli teknik belge ve diğer materyaller verilir.

Analiz, Belge Tasarımı ve İlkörnek (demo) Hazırlama
Üretici, ihtiyaçları ve müşteriden gelen görüşleri analiz ederek, bunları bir rapor haline getirir. Bu aşama yüksek seviye belge tasarımı ve hedef kitlenin genel tepkisinin analizi ile son bulur. Belge tasarımı sırasında üretici, teknik maddeleri detaylandırır, bir içerik planı hazırlar ve gezinim (navigation), etkileşim ve test için gerekli stratejileri belirler. Belgenin tasarım sürecinde, üretici bir ilk örnek hazırlamaya başlar. Bu ilk örnek kullanıcılara sunulacak bilgilerin bir özetini içerir. Bu ilk örnek yazılımın performansı, arayüzü ve yapısı hakkında bilgi verir. Bu aşamanın ardından, müşteri yapılmış ilk örneği inceleyerek tasarlanan yazılım hakkında detaylı bir geri bildirim bildirir. Bu geri bildirimin ardından üretici gerekli değişiklikleri yapar ve devam etmek için onay bekler.

Görsel Senaryo
Bu aşama bazen detaylandırılmış belge tasarımı olarak da adlandırılır. Üretici ekibinde yer alan eğitim tasarımcıları bu planı hazırlarlar. Bu belge, program içerisindeki her sahnenin ve sahne üzerindeki her objenin (metin, grafik, görüntü ve ses dosyaları) ne işe yaradığını ve ne amaçla kullanıldığını açıklar. Ayrıca, programcı ve müşteri, belge sayesinde, ortaya çıkacak ürün hakkında belirli bir fikir edinir. Müşteri bu aşamada yapılacak iş hakkındaki fikirlerini bildirir, böylece tasarım aşamasına geçilmeden gerekli değişikliklerin yapılması sağlanarak zaman, para ve güç kaybının önüne geçilmiş olur.

Geliştirme Aşaması
Görsel senaryonun onaylanmasının ardından, yazılımın geliştirilmesine başlanır. Görsel tasarımcılar gerekli grafik, ses ve görüntü dosyalarını hazırlarken, programcılar bu dosyaları birbirlerine bağlayarak (programlayarak) yazılımı sonuçlandırırlar. Artık yazılımda hata arama vakti gelmiştir!

Pilot Test ve Son Biçimlendirme
Bu aşamada, program bir kullanıcı grubu tarafından test edilmeye başlanır. Bu pilot aşama, ana kullanıcı grubunu temsilen 3 ila 10 kişiden oluşan bir kullanıcı grubu tarafından test edilir. Test, tasarım ve programlama sırasında oluşan problemleri bulup düzeltmek amacı ile gerçekleştirilir. Pilot aşamanın sonuçlarına göre programa son hali verilir.

Kullanıma Açma
Yazılımı kullanıma açmak için, yayınlanacağı ortamda (CD-ROM ya da internet) son bir teste daha tabi tutulur ve bu ortam için gerekli hazırlıklar yapılır. Proje CD-ROM üzerinde kullanılacaksa, gereken paket ve etiket tasarımı; internet üzerinde olacaksa gerekli sunucu adı ve hakların alınması sağlanır. Son olarak, yardım dosyaları hazırlanır.

Değerlendirme
Son aşamada üretici ve müşteri, programı sonuçlandırmak için birlikte bir değerlendirme yaparlar. Değerlendirme sırasında, öğrencilerden sisteme dair alınan geri bildirimler analiz edilir. Programın genel etkinliği hakkında bir raporun hazırlanmasıyla proje son bulur.

Kaynak: www.onlinekariyerokulu.com

Hiç yorum yok: