30 Temmuz 2012 Pazartesi

Dijital Portfolyo

Bir sürecin ürünü olan öğrenmenin tüm aşamalarının değerlendirilmesi gerektiği gerçeği, klasik sonuç değerlendirme yöntemlerinin yavaş yavaş tarihe karışmasına neden oluyor. Bunun en değerli ve verimli örneklerinden biri “Portfolyo Dosyası” yani “Bireysel Gelişim Dosyası”.
Bireysel Gelişim Dosyası Nedir?
Bireysel Gelişim Dosyası tamamen öğrenci tarafından oluşturulur. Öğrenci eğitim sürecinin başından sonuna dek, tüm derslere ilişkin olarak yaptığı çalışmalardan kendi seçtiği çalışmaları, fotoğrafları, çizdiği resimleri ya da dosyasına eklemek istediği herhangi bir çalışmayı bu dosyaya ekleyebilir.
Çalışma seçimlerinin öğrenci tarafından yapılıyor olması, onun ilgi alanlarının ve yeteneklerinin anlaşılmasında çok büyük avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda sürecin başından sonuna dek yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi gelişimin takibi açısından oldukça önemlidir.
Testler bireyin gelişimini ve bütün potansiyelini açığa çıkarmaz. Bu sebeple Portfolyo değerlendirmesi de geleneksel anlayışın ön gördüğü bir tepkiyi seçmek ya da işaretlemekten ziyade, üretimi gerektiren performans değerlendirmenin bir biçimi olarak ifade edilebilir. (Dikici,Tezci,2004)
Portfolyo dosyaları değerlendirilirken süreç başında bir takım kriterler belirlenebilir ve dosyalar bu kriterlere uygun biçimde öğretmen tarafından değerlendirmeye alınabilir.
Dijital Portfolyo Dosyaları Oluşturulabilir mi?
Bireysel gelişim dosyaları, gelişen bilişim teknolojileri ile bütünleştiğinde, uzaktaki öğrencilerin gelişimlerine ilişkin daha net veriler elde edilebilir ve portfolyo değerlendirmesi ile öğrencinin tüm gelişim süreci izlenebilir.
Öğrenciler gelişmiş web teknolojileri kullanarak, farklı formatlarda veri depolayabilmektedirler. Bu sayede, metin, ses, görüntü ve resim şeklindeki her çalışma internet ortamında tutulabilir. İstendiğinde bu dosyalar öğretmenler ile ve diğer kullanıcılarla kolaylıkla paylaşılabilir.
Tamamen öğrenen tarafından, öğrenme ürünleri seçilerek oluşturulan bu dosyalar sayesinde, uzaktan eğitimin sağlıklı işleyişi açısından önem taşıyan kendi kendini kontrol ve sorumluluk duygusu da gelişebilecek ve sadece öğretmen değil, öğrenci de kendi gelişimini kolaylıkla takip edebilecektir.
Portfolyo oluşturulmaya başlamadan önce öğrenen dijital portfolyonun amacı ve değerlendirme kriterleri konusunda bilgilendirilmeli ve teknik açıdan desteklenmelidir. Dosyanın oluşturulması adına öğrencinin ürün ortaya çıkarabileceği çok yönlü çalışmalar artırılmalıdır, böylece hem uygulama yapma imkanı artacak hem de öğrenci farklı ürünler ortaya çıkartabileceği farklı çalışmalar içine girebilecektir.
e-learning temelli bir eğitim sürecinde öğrencilerin dijital portfolyolarını hazırlayabilmeleri için teknik olarak web üzerinde yeterli kapasiteye sahip olmaları da gerekmektedir. Portfolyolar yüklü dosyalar içerebilirler bu sebeple her öğrenci için belirli bir alan ayrılmalı ve o alanı en verimli biçimde kullanması önerilmelidir.
Dijital portfolyolara ilişkin unutulmaması gereken diğer bir nokta da, okul sonrası iş başvurularında da dijital portfolyonuzdaki ürünlerin size farklılık yaratabileceğidir.

Öznur Toper
Kaynakça:
  • Baki,A. Birgin,O. Güven, B. Karataş, İ. Bilgisayar Destekli Bireysel Gelişim Dosyası (Portfolio)Uygulaması
    http://www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004/bildiriler/Adnan%20Baki.doc
  • Getting Started with Digital Portfolios
    http://www.essentialschools.org/pub/ces_docs/resources/dp/getstart.html
  • Tezci, E. e Dikici, A. Oluşturmacı Uzaktan Öğrenmede Değerlendirme Yaklaşımları: Bir Dijital Portfolio Değerlendirme Örneği

  • What is a Portfolio?
    http://myfolio.usu.edu/overview/whatisport.asp

Hiç yorum yok: