22 Aralık 2012 Cumartesi

Bilgi Paylaşımında Artan Video Kullanımı!

Bildiğiniz gibi “Sosyal Medya” kavramı son dönemlerde en çok bahsi geçen kavramlardan biri haline gelmiştir. Bu da beraberinde “kullanıcıların ürettiği içerik” ve “müşterilerin ürettiği medya” gibi kavramları da ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmelerden hareketle bilgi üretimi ve paylaşımında “video” kullanımı oldukça büyük bir artış göstermeye başlamıştır.
Gerçekten de son zamanlarda internet kullanıcıları, video paylaşım sitelerinden çıkmaz hale gelmiştir. Hatta haber ve bilgi portalları da bu gelişmeyi dikkate almaya başlamışlar ve neredeyse videosuz haber oluşturmamaya hedef edinmişlerdir. Okuyucuların videolu haberleri okumaya daha eğilimli olması da bunu kaçınılmaz kılmıştır.
Yapılan araştırmalar, önümüzdeki 2 yıl içerisinde günümüz video transferinin 4 kat artacağını vurgularken yine önemli bazı oranlara dikkat çekmektedir. Buna göre veri alışverişinin yaklaşık %60’lık oranının video paylaşımı olacağı ön görülmektedir.
Hiç şüphesiz tüm bu gelişmelerin gündemimize gelmesine kaynak olan bazı sebepler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, çoklu ortam paylaşımı, diğeri ise artan internet hızlarıdır.
Öte yandan 3G’nin de bu noktadaki önemi tabii ki yadsınamazken, 4G geleceği haberi de video paylaşımlarının daha da artacağının zaten bir ön habercisi niteliği taşımaktadır.
Bireysel hayatımızda tüm bu süreçler yaşanırken iş hayatı da bu süreçten bağımsız kalmamaktadır. Kurumlar kendi “Kurumsal YouTube” larını nasıl oluşturacaklarının çalışmalarına başlamışlardır. Bunun için kurguladıkları farklı yapılar söz konusu olmaktadır;
- Bazı kurumlar kendi kurumlarına özel video sitelerinin altyapılarını kurmayı veya böyle siteleri satın almayı tercih etmektedir. Bu yapılanmayla amaçları sadece video paylaşımı olmayıp aynı zamanda, diğer sosyal medya araçlarıyla da zenginleştirerek tam bir paylaşım ortamı yaratmaktır. Böylece kullanımı da daha fazla artması da sağlanmaktadır.
- Kurumların bazıları ise video paylaşımında farklı yaklaşımda bulunmaktadır. Bu kurumlar, kullandıkları kurum içi platformlar üzerinden videoları paylaşacak yapılanmaları tercih etmektedirler.
- Kurumlarda bir başka video paylaşım yöntemi olarak içerik yönetim veya eğitim yönetim sistemleri karşımıza çıkmaktadır. Kurumlar videolarının barındırılması ve paylaşımı noktalarında kullanmakta oldukları eğitim yönetim sistemlerini tercih etmeye başlamışlardır. Bu da tedarikçiler tarafında bu konuda geliştirmeler yapılmasını zorunlu kılmıştır.
Sonuç olarak yakın gelecekte yeni sistemler ve yeteneklerinin de araştırılacağı bir gerçektir. Örneğin kurumlar Google apps gibi yapıları kullanarak Youtube’un orijinal özelliklerini kullanabilecekler, ya da mobil cihazlarda kolaylıkla çalınabilecek videolar üzerinde çalışacaklardır.

Hiç yorum yok: