29 Mayıs 2013 Çarşamba

Bilginin artan önemi ve uzaktan eğitimin getirdiği avantajlar

Günümüzün ışık hızında yol alan iş dünyasında rekabet etmek için, çalışanların ihtiyaç duydukları bilgiyi istedikleri yer ve zamanda elde edip bu hızı yakalaması gerekmektedir. Çünkü 'bilgi' asıl 'iş' oldu. Bilgiye değer veren ve etkili bir şekilde kullanabilen lider firmalar yenilikte zirveyi yakalayabileceklerdir. Elektronik ortamdaki bilgi ve ekonomiye doğru ilerledikçe, öğrenme bireyin en önemli özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Bugünün rekabetçi dünyasında, "öğrenmeyi terk edenin gelişmesi mümkün değildir" ifadesi kendimizi sürekli geliştirmemiz adına iyi bir hatırlatıcı niteliğindedir. Aynı şekilde öğrenme işlevini gerçekleştiremeyen firmaların başarısızlıklardan kurtulmaları çok zordur. Rekabette üstünlük yakalayan firmalar her seviyedeki çalışanlarının sürekli öğrenme yoluyla kendilerini geliştirmelerine olanak vererek onların sahip olduğu bilgi/birikimi kullanabilen firmalar olacaktır.Bireyler vakitlerinin çoğunu iş yerinde geçirmeye başlamakta ve iş yeri ile öğrenme ortamı arasındaki sınırlar da ortadan kalkmaktadır. Günümüz bilgi işçileri için İnsan Kaynakları uzmanlarının etkili öğrenme programları düzenlemesi gerekmektedir.

Son yapılan çalışmalardan birinde, ortalamanın % 10 üstünde eğitim almış bireylerin çalıştığı firmalarda, diğerlerine göre üretkenlik açısından ortalamanın % 86 üstüne çıkılmıştır. Aynı şekilde, Motorola firması eğitim adına harcadığı her doların üç yıl içerisinde üretkenliğe yansıdığını belirtmiştir.  

27 Mayıs 2013 Pazartesi

e-Learning'in Etkinliğini Değerlendirmek

Bir e-Learning uygulamasının değerlendirilmesinde kullanılabilecek en önemli üç yöntem; Yetkinlik ve Performans Değerlendirmeleri, testler ve gerçek hayat simülasyonlarıdır. Eğitim etkinliğinin sağlıklı olarak ölçülmesi ve e-Learning'den alınan geri dönüşün anlaşılması, ancak bu yöntemler kullanılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda mümkün olmaktadır.
Yetkinlik ve Performans Değerlendirmeleri
Eğitim öncesinde ve sonrasında yapılan yetkinlik değerlendirmeleri ile periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri, e-Learning eğitimlerinin görünür iş sonuçlarına etkisini ölçmek için kullanılmaktadır.
Web tabanlı değerlendirme araçları sayesinde, İnternet üzerinden yetkinlik değerlendirmeleri yapılabilir. Aynı zamanda çalışanın performansının belirli yetkinliklere göre astları, üsteleri ve aynı seviye çalışanlar tarafından değerlendirilmesini sağlamak üzere 360 derece değerlendirmeler yapılabilmektedir.
Eğitim Başlangıcında ve Sonunda Uygulanan Testler
e-Learning eğitimlerinin başında ve sonunda uygulanacak testler yardımı ile çalışanın gelişimi ve eğitimin etkinliği ölçülebilir. Bu testlerde çoktan seçme, boşluk doldurma, sıralama ve eşleştirme gibi değişik soru tipleri kullanılarak test içeriği zenginleştirilebilir.
Gerçek Hayat Senaryoları (Simülasyonlar)
Eğitim sonrasında, eğitimin kazandırdığı yetkinliğin sınanmasında etkili bir yöntem olarak simülasyonlar ve rol oynama uygulamaları kullanılabilir. Bu tarz uygulamalar, bilgisayar ortamında, çalışanın iş ortamına benzer bir sanal ortam yaratılmasını ve çalışanın edindiği bilgiler doğrultusunda bir rolü oynamasını sağlamaktadır.
Öğrenilen bilginin somut davranışlara aktarılabilmesi ve akılda kalıcılığının sağlanması için en etkili e-Learning yöntemlerinden biri olan simülasyonlar test amaçlı olarak da kullanılabilir. Simülasyon testleri gerçek hayat senaryolarını canlandırdığı için öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve değerlendirme sırasında verilen geri dönüşler çalışanın performansı üzerinde çok daha etkili olmaktadır. 

24 Mayıs 2013 Cuma

Farklı e-Learning İçerik Modelleri ve Uygulamaları

e-learning'i online eğitim, web tabanlı eğitim, teknoloji tabanlı eğitim gibi çok farklı şekilde isimlendirebiliriz. e-Learning içerik türleri ile ile ilgili olarak da birçok isim sayılabilir. Tıpkı filmleri; psikoloji veya komedi filmi, yetişkin filmi, kısa veya uzun film, iyi film veya kötü film olarak sınıflandırdığımız gibi, e-Learning ürünlerini de kendi özelliklerine göre birçok kategoride sınıflandırabiliriz. e-Learning ürünleri birden fazla özellik de gösterebilir, fakat seçilen bir özellik, ürünün en önemli omurgasını oluşturur ve ön plana çıkar. Kullanılan eğitim yönteminin güçlü ve zayıf yanları iyi tespit edilerek kullanıcı faydası maksimum seviyeye çıkartılır.
Bilgi verici içerikler  (Tutorial)
Tutorial, bilinen en eski eğitim metodudur ve çok yaygın bir şekilde kullanılır. İyi bir tutorial, kullanıcıya ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve rehberliği sunar. Kullanıcının yeni teknolojilere kolayca adapte olmasını sağlar. Fakat tutorial'lar genelde birinci dereceden öğrenme araçlarıdırlar. Kullanıcı ile tutorial arasında herhangi bir etkileşim yoktur. Genelde düz metin olarak kağıt, elektronik sayfa-çevirici veya web tabanlı metin içerikler şeklinde sunulur. Kullanıcının diğer sayfayı çevirmekten başka herhangi bir etkileşimi yoktur. Bu modelde, sunum formatı tekdüze ve sıkıcı olduğu için öğrenmede etkili bir yöntem değildir. Konuların sınıflandırılması içeriğin yapısal olarak görüntülenmesini sağladığı için tecrübeli bir eğitimcinin yaptığı gibi kullanıcıya yararlı ve ham bilginin verilmesi sağlanabilir.
Simülasyonlar
Simülasyonlar, karşılaşılabilecek gerçek durum ile iş koşullarını bir araya getirerek etkili bir öğrenme ortamı sağlarlar. Gerçekçilik simülasyonu tanımlayan anahtar kelimedir. Başarılı simülasyonlar yeterli derecede gerçek durumla örtüşürler. Mesela bir ofis ortamının canlandırıldığı bir simülasyonunda, kullanıcının arka planda telefon sesi duyması, ona cevap vermesi, kullanıcıya öğrenim açısından büyük derinlik katar. Buna iyi bir örnek olarak, kompleks uçuş simülasyonunu gösterebiliriz.
Doğru simülasyonlar ve simülasyon tabanlı alıştırmalar genelde öğrenicinin gerçek reaksiyonlarını kolayca açığa vurmasını sağlar. Bu da öğrenmenin hızını artırır.
Elektronik Performans Destek Sistemleri
Elektronik performans destek sistemleri (EPDS), kullanıcıya gereken zamanda gereken yardımı vermek için kullanılırlar. Bir anlamda tutorial ile zıt taraftadırlar. Performans destek sistemleri kullanıcıdan nerede ve hangi koşulda yardım istediğini belirlemesini bekler. Buna örnek olarak Windows İşletim sistemindeki "yardım" mönüsünü gösterebiliriz. Bu tür yazılımları içine gömülmüş EPDS sistemleri çok yaygındır. Nerede ve ne zaman yardım gerekiyor ise sistem sayesinde anında rehberlik verilebilir. Hiperlinkler ve web'in ortaya çıkmasıyla elektronik destek daha da yaygınlaşmıştır.
Öğretici Oyunlar
Öğrenmeye, oyunların dahil edilmesi, öğrenme performansını çoğu zaman olumlu etkiler sağlamıştır. Kimi zaman oyunlar öğrenmeye diğer öğrenme yöntemlerinin sağlayamadığı faydaları sağlayabilir. (Tabi bunun tersi de söz konusudur).
Oyunların dahil edilmesi kullanıcının dikkatini artırabilir, kendi kendine öğrenmede etkili bir yöntem sunabilir. Öğreticiliğin yanında motivasyonun da artırılmasını sağlar.
Testler ve Rehberlik
Online testler öğretimde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir. Bilgisayar merkezli test sonuçları aynı anda birçok kişinin öğrenim durumunun kolayca izlenmesini sağlar. Çeşitli testler ile kullanıcıdan geri-dönüşler alınır, elde edilen raporlara göre eğitimin etkinliği ölçülebilir.
Öğretim Yöntemlerini  Birleştirme
Öğrenen kişilerine-Learning içeriklerinden en fazla faydayı alması genellikle bu saydığımız çeşitli yöntemleri bir arada kullanılması ile sağlanabilir. Her yöntem kendi avantajlarına göre öğrenme ihtiyaçlarını karşılar. Bazısı  motivasyonu artırır, bazısı bilgiye ulaşımı kolaylaştırır, bazısı ise kullanıcının öğrenim durumu hakkında geri dönüş sağlar. Tüm bu yöntemler kullanılarak hayata geçirilmiş uygulamalar kişiyi hem motive ederek harekete geçirmeli hem de hedeflenen konuda bilgisini artırmalıdır.

17 Mayıs 2013 Cuma

Yetkinlik Bazlı Değerlendirme Sistemlerinde Öğrenme Unsuru

Yetkinlik bazlı değerlendirme sistemleri, kişileri bulundukları pozisyonun sahip olması gereken yetkinliklere göre değerlendirerek mevcut durum ile (kişilerin sahip oldukları yetkinlikler ile) hedeflenen durum (pozisyonun sahip olması gereken yetkinlikler) arasındaki farkı ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Peki bu farkı ortaya çıkarmak bizim için yeterli olacak mıdır?
Tabi ki hayır, böyle bir çalışmanın esas amacı farkı ortaya çıkarmak ve bu farkı kapatmaktır. Öyleyse ilk faz olarak yetkinlikler arasındaki farkın ortaya çıkartılması gereksinimini kabul edersek, ikinci faz olarak da bu farkın nasıl kapatılacağı ile ilgili çözümlerin bulunmasını gösterebiliriz.
Tüm bu çalışmaları yapmamızdaki en önemli sebep Organizasyonel Yeteneğimizi arttırmaktır. Organizasyonel Yetenek olarak bahsettiğimiz kavram; Müşterilerimizin ihtiyaçlarını yetkinlikleri kullanarak Çalışanlarımızın gelişimini düzenlemede kullanabilmektir. Bu çevrimde kullanabileceğimiz en önemli araç ÖĞRENME'dir. Unutulmaması gereken en önemli konu, ÖĞRENME aracının bu çevrimde kullanılabilecek tek araç olmadığıdır.
Kurumlar, yapılan yetkinlik bazlı değerlendirmelerden sonra ortaya çıkan yetkinlik farklarını kapatabilmek için ilgili yetkinlikleri çalışanlarına istedikleri düzeyde kazandırabilecek eğitim fırsatlarını çalışanlarına sunmalıdırlar.
Kurumların çalışanlarına bu fırsatları sunarken aşağıdaki parametrelere dikkat etmelidirler;
 1. Zaman
  Çalışanlar eğitimleri alırken günlük işlerinden mümkün olduğunca kopmamalıdırlar. Özellikle eğitim alacak çalışan sayısının fazla olduğu durumlarda kişilerin uygun zamanlarını birbirlerine göre ayarlamaları bir hayli zor olabilmektedir. Bunun yanında, ortaya çıkan farkın kapatılması aşamasında ne kadar çabuk davranılırsa kapatılacak olan farkın müşteri ihtiyaçlarına aktarılması da o kadar çabuk olacaktır.

 2. Eğitimlerin Tekrar Edilebilirliği
  Çalışanlar eğitimleri aldıktan sonra, ihtiyaç duydukları zamanlarda eğitimlerin tamamını veya bir kısmını tekrar alabilmeli ve bu eğitimleri birer referans olarak kullanabilmelidirler.

 3. Eğitimlerin Çalışanlara Erişebilmesi (Eşitlik)
  Kurumlar, bünyelerindeki her çalışana eşit eğitim hakkı tanımalıdırlar. Türkiye'nin her köşesindeki çalışanlar aynı eğitimlerden aynı anda faydalanabilmelidir. Gelişim ihtiyaçlarının karşılanması konusunda lokasyon bazlı bir önceliklendirme yapmak çalışanlar arasında huzursuzluğa sebep olabilmektedir.

 4. Maliyet
  Gelişim fırsatlarının her çalışan için farklı başlıklarda sağlanacağını düşünürsek ortaya yüksek bütçeli bir eğitim ihtiyacı çıkabilecektir.
Organizasyonel Yeteneğin arttırılması için aşağıda örnek bir süreç verilmiştir;
Özellikle "Öğrenme İhtiyaçlarının Karşılanması" adımının gerçekleştirilmesi aşamasında; Çalışanların eğitim planlarını kendi zaman planlarına göre ayarlayabilmeleri, herkesin mekan bağımsız olarak aynı eğitimlerden faydalanabilmesi, eğitimlerin referans olarak kullanılabilmesi ve ortaya çıkan gelişim ihtiyaçlarının hızla karşılanmasındaki etkinliği göz önünde bulundurulduğunda Uzaktan Öğrenim (e-learning) kurumların Organizasyonel Yeteneklerini arttırmaları konusunda kullanabilecekleri en etkin araçlardan bir tanesidir
Uzaktan Öğrenim (e-learning), "Öğrenme İhtiyaçlarının Karşılanması" adımının gerçekleştirilmesi aşamasında ağırlıklı olarak kullanılabilecek bir yöntem olmasına karşın tek yöntem değildir. Sınıf Eğitimleri de bu adımın gerçekleştirilmesi aşamasında kullanılabilecek diğer bir yöntemdir.
Kullanılabilecek en doğru yöntem Sınıf Eğitimleri ile desteklenen Uzaktan Öğrenim (e-learning) olacaktır. 

10 Mayıs 2013 Cuma

e-Learning platformunun kurumsal bilgi sistemleri ile entegrasyonu

Kurumsal bir e-Learning yazılım uygulaması ancak, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi-İKBS, Finans Bilgi Sistemi-FBS, Eğitim Yönetim Sistemi-EYS gibi anahtar sistemlerle bilgi paylaştığı takdirde en verimli şekilde kullanılabilir.
Paylaşılan bilginin niteliği ve kullanım alanı entegrasyon süreci için önem arz etmektedir. Çalışanların zaman ve mekandan bağımsız olarak erişebildikleri ve kullanabildikleri e-Learning uygulamaları, klasik Eğitim Yönetim Sistemlerinden farklı olarak, tuttuğu verilerle eğitimlerin daha yakından takip edilmesini ve sonuçlarının çalışana daha sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamaktadır. Karar verilmesi gereken nokta hangi bilgilerin paylaşılacağıdır ki, bu da kurumun Eğitim Kültürü ve Eğitim Süreçleri ile çok yakından alakalıdır.
Bir e-Learning uygulaması ile diğer anahtar sistemler (İKBS, FBS, Eğitim Yönetim Sistemi-EYS vb.) arasında gerçekleştirilebilecek entegrasyon çalışması iki farklı yapıda kurulabilir;

 
Kurumsal sistemler ile e-Learning uygulaması aynı veritabanını kullanarak çalışırlar. 

Böylece verilerin birden fazla kez girilmesine gerek kalmaz. Yapılması gereken; ortak veritabanındaki hangi alanların hangi programlar tarafından kullanılacağının belirlenmesi ve sağlıklı bir yetkilendirme ile veri kaybına sebep olmayacak bir sistemin oluşturulmasıdır. Her verinin tek bir defa girilmesi ve zaman kaybına sebep olmaması bu yapının en büyük avantajıdır.

Kurumsal sistemler ile e-Learning uygulaması farklı veritabanları kullanırlar.

Farklı veritabanlarında tekrarlı bilgiler tutulur (kişi bilgileri), kurumsal uygulamalar e-Learning uygulamasından gerekli bilgileri alırlar. Daha az riskli bir seçenek olmasına rağmen veri tekrarı zaman kaybına sebep olabilir. Bilgilerin sistemler arasında nasıl taşınacağı kararı (text file, on-line real time) yapılacak teknolojik çalışmanın kapsamını etkileyebilecek bir karardır.

Kurulacak yapı nasıl olursa olsun bir e-Learning entegrasyonunda yapılması gereken iki ana ve önemli çalışma vardır;

Strateji Belirleme

 • Kurumun eğitim ihtiyaçları ve iş hedefleri belirlenir
 • Teknik gereksinimler belirlenir
 • Kurumun Eğitim Süreçleri gözden geçirilir
 • Eğitim Süreçlerinin hangi diğer süreçlerle bağlantıda olduğu belirlenir (Gelişim, Performans,Kariyer,Yetkinlik)
 • Eğitim sonuçlarının kullanıldığı alanlar belirlenir
Tüm bu çalışmaların sonucunda e-Learning uygulamasından hangi verilerin alınacağı ve/veya diğer kurumsal uygulamalara hangi verilerin gönderileceği , bu verilerin nasıl işleneceği (gerekirse veriler işlenerek yeni verilere dönüştürülebilir), alınan ve/veya işlenen verilerin diğer sistemlerde (İKBS, EYS, FBS) hangi alanları besleyeceği ve/veya hangi raporlarda kullanılacağı belirlenir. Yapılacak olan bu çalışma kurumun eğitim uzmanları tarafından ürün ve hizmet sağlayıcı firma uzmanlarının gözetiminde yapılmalıdır.

Teknolojik Çalışmalar

Yapılan strateji çalışmaları sonucunda belirlenen çalışma adımları kurumun teknoloji uzmanları tarafından ürün ve hizmet sağlayıcı firmanın yazılım uzmanları gözetiminde yapılmalıdır.

Entegrasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak olan testlerle istenen veri paylaşımının başarıyla yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Kontroller sonucunda ortaya çıkabilecek hatalar önce yaklaşım olarak incelenir (Stratejik çalışmalarda mı bir sorun var yoksa Stratejinin Teknolojiye aktarılması esnasında mı bir hata yapıldı?) ve gerekli çalışmalar yapılır.

Yapılması planlanan entegrasyon çalışmasının belki de en kritik noktası proje yönetimidir. Etkin bir proje yönetimiyle, bu tür entegrasyon projelerinde ortaya çıkması muhtemel sorunlar ortadan kaldırılabilir.

Tüm bu entegrasyon çalışmaları teknolojik çalışmalar gibi görünse de, unutulmamalıdır ki e-Learning çalışmalarının özünde kurum kültürü ve değişim yönetimi yatmaktadır. Çalışanların öğrenim tecrübelerinin kurumun Eğitim Süreçlerinde nasıl kullanıldığı sorusuna verilen cevap aynı zamanda entegrasyon çalışmalarının da stratejisini belirleyecektir.

7 Mayıs 2013 Salı

e-Learning Ölçme ve Değerlendirme Sistemleri


Bu yazıda e-Learning modelinde değerlendirme öğelerini ve bu öğelerin eğitimdeki yeri ve önemini birlikte inceleyeceğiz.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemleri

Öğrenciler açısından zaman zaman heyecan ve korku verici olsa da, ölçme ve değerlendirme sistemleri, bireylerin öğrenme etkinlikleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Üstelik eğitim süreci sonunda, eğitim alan bireylerinin durumlarının belirlenmesi ve eksikliklerin anlaşılması, kurumsal e-Learning yapılanması ve stratejileri için de önemli geri bildirimler sağlamaktadır.


Ölçme ve değerlendirme kavramları birbirleri ile birlikte kullanılan ve birlikte anlam kazanan kavramlardır. Ölçme işlemi ile bireylerin eğitim ile kazandıklarını ifade edilirken, değerlendirme işlemi ile elde edilen ölçme sonuçlarının bir anlam kazanması sağlanmaktadır.
Gerek eğitsel içerik tasarımında, gerekse kurumsal e-Learning yapılanmasında değerlendirme sonuçlarının önemi çok büyüktür. Ölçme ve değerlendirme sistemleri, sınavları, verilen ödevleri, alıştırmaları kısaca eğitim ile ilgili tüm değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır.
Söz konusu sistemlerin öğrenme sürecindeki önemini daha iyi görebilmek için, daha geniş anlamı ile "İnsanlar nasıl öğrenir?" sorusunun cevabına göz atalım. Tüm hayatımız boyunca nasıl öğrendiğimizi hiç düşündünüz mü?
İşte cevaplardan bazıları:
 • Dinleyerek,
 • Tavsiye, yönlendirme ve eleştirilerle,
 • Okuyarak,
 • Vaka çalışmalarını inceleyerek, dinleyerek,
 • Araştırma yaparak ve keşfederek,
 • Tartışarak ve
 • Bilgimizi pratiklerle, problem çözme vb. yöntemlerle test ederek.
Ölçme ve değerlendirme sistemleri, öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak eğitimlerde öğrenilen kavramları ve kazanılan yetkinlikleri test etmekte ve değerlendirmektedir. Bu yolla bireylere etkin öğrenmede önemli faydalar sağlamaktadır. Sınavlar ve benzeri ölçme ve değerlendirme sistemleri, eğitim alan kişilere öğrendiklerini, edindikleri yetkinlikleri/davranış biçimlerini uygulama şansı sunmaktadır. Dikkatli ve iyi tasarlanmış testler, eğitim ile kazanılan gelişmenin en doğru ve güvenilir şekilde takip edilmesini sağlayacaktır.

Internet Ortamında Testler

e-Learning uygulamalarında, gerek İnternet ve gerekse kurum şirket ağlarında yapılan testlerin bilgiyi, yetkinlikleri ve davranış değişikliklerini test etmede son derece etkin ve maliyeti düşük bir yol sunduğu anlaşılmıştır. Yapılan uygulamalar, kişilerin İnternet ortamındaki test sonuçları ile sınıf ortamındaki test sonuçlarının hemen hemen aynı olduğunu ve kişilerin İnternet ortamındaki testleri tercih ettiklerini ortaya koymaktadır.

Bu konuda Türkiye’de yapılan bazı bilimsel çalışmalar bulunmaktadır.

İstanbul’da bir firmada yapılan çalışmada, 100(yüz) kadar teknik personele şirket bilgisayar ağı üzerinden test sunulmuştur. Bu kişilerin %65’inin daha evvel İnternet üzerinde test tecrübesi olmamasına rağmen, test sonuçlarının, sınıf ortamında yapılan testlerin sonuçlarına kıyasla farklı olmadığı görülmüştür. Pilot grubun %75 gibi bir çoğunluğu ise, İnternet üzerinden test almayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.
Testi yürüten eğitimciler, İnternet ortamında test hazırlamanın az da olsa kendilerine zaman kazandırdığını ama bununla birlikte, testin değerlendirmesinde çok daha fazla zaman kazandırdığını ifade etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar, İnternet ortamında ölçme ve değerlendirme işleminin, gerçek sınıf ortamında yapılan testlere göre, % 80’in üzerinde maliyet tasarrufu sağladığını ortaya koymaktadır.

Neden Ölçme ve Değerlendirme?

e-Learning uygulamalarında kişilere verilecek testler dikkatle ve özenle hazırlanmalıdır. Sadece testlerde değil, aynı özeni ve dikkati eğitim içeriklerinde kullanıcıyı yönlendirme, düşündürme ve değerlendirmede de göstermeliyiz.

İşte neden ölçme ve değerlendirme sorusuna bazı cevaplar;
 • kişilerin eğitim ile kazandıkları bilgi, yetkinlik ve gelişimlerini izlemelerini sağlamak,
 • kişilerin eğitim öncesinde ve sonrasındaki durumlarını görmek ve gelişmeyi izlemek,
 • kişilere önemli olan bilgiyi düşündürmek ve bu noktaya odaklanmalarını sağlamak,
 • eğitim içeriklerinin etkinliğini takip etmek ve sonuçlara göre eğitim içeriklerini revize etmek,
 • kişileri bilgi ve yetkinlikleri konusunda sertifikalandırmak.
e-Learning'de Ölçme ve Değerlendirme Araçları

e-Learning uygulamalarında, kişilere sunulan testler, sınavlar ve bu ölçme araçları sonrasında yapılan değerlendirmeler belirli ölçülerde Eğitim Yönetim Sistemleri (EYS) ve/veya EYS’ye entegre olarak sunulan Ölçme ve Değerlendirme Sistemi (ÖDS) yazılımları ile yapılmaktadır. Sınavlara ait sonuçlar EYS ve/veya ÖDS tarafından takip edilmekte ve gerektiğinde raporlanmaktadır.

Bununla birlikte web tabanlı eğitim içeriklerinde kişilere sunulan küçük sınavlar ve yönlendirici diğer ölçme unsurları, eğitim içerik tasarımları sırasında üretilmekte, eğitim içeriklerine entegre olarak kişilere sunulmaktadır. Söz konusu sınavların sonuçları da EYS ve/veya ÖDS tarafından takip edilmekte ve gerektiğinde raporlanmaktadır.

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre sertifikasyon, sertifika yönetimi ve kişisel gelişim takibi ve ilgili tüm raporlama işlemleri EYS ve/veya EYS ile entegre çalışan ÖDS tarafından gerçekleştirilmektedir.

e-Learning uygulamalarında kullanılan test ve sınavlarda genel olarak şu tür sorular kullanılmaktadır;

 • çoktan seçmeli sorular,
 • boşluk dokdurma şeklinde sorular,
 • doğru/yanlış soruları,
 • yorum, araştırma soruları,
 • resim veya grafik seçme soruları,
 • sürükle-bırak soruları,
 • vaka çalışması ve simülasyon soruları.

Sınavların kapsamına göre, değerlendirme aşamasında EYS ve ÖDS’lerden faydalanılacağı gibi, eğitmenlerin geleneksel yöntemlerle değerlendirmesi de gerekli olabilecektir.

Internet Ortamında Ölçme ve Değerlendirmenin Güvenilirliği

Pek çoğunuzun aklınızda, e-Learning uygulamalarında kullanılacak sınavların güvenilirliği, söz konusu sınavların sahip olacağı ağırlık ve değerlendirme sonuçlarına göre alınacak kararların doğruluğu ile ilgili soru işaretlerinin olduğunu tahmin ediyorum.

Elbette ki, sınavları alan kişilerin, bir zaman sınırlaması olmasına rağmen, ek kaynaklardan veya eğitim içeriklerinden faydalanarak soruları cevaplıyor olması mümkündür. Faka bu durum, eğitimin gerçek etkisinin hiçbir zaman bilinemeyeceği anlamına gelmemektedir. Bu noktada e-Learning uygulamalarına bir bütün olarak bakmak faydalıdır. Zira eğitim etkinliğinin ölçülmesinde tek bir araç hiçbir zaman yeterli olmamaktadır.

e-Learning modelinde eğitim etkinliğini ölçmek için kullanılacak farklı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;
 • İnternet ortamında yapılan sınavlar,
 • zaman zaman kişiden istenecek araştırma veya yazı tipi sınavlar,
 • düzenlenecek sınıf eğitimi veya eğitim toplantılarında yapılan değerlendirmeler,
 • kurumsal e-Learning uygulamasında yer alması önerilen sanal sınıflarda gerçekleştirilecek değerlendirmeler,
 • periyodik olarak yapılacak performans değerlendirmeleri,
 • 360 derece değerlendirmeler.
Diğer yandan İnternet ortamında uygulanan sınavların güvenilirliğini artırmak için farklı teknikleri ve opsiyonları da sürekli planlıyor ve uyguluyor olmak gerekmektedir.

Sonuç

Kurumsal e-Learning uygulamalarında, geleneksel eğitim modellerinde olduğu gibi, ölçme ve değerlendirme sistemleri, etkin birer eğitim unsuru olarak yer almakta ve kullanılmaktadır. Ölçme ve değerlendirme sistemlerinin İnternet ortamında kullanılıyor olması, kurumsal e-Learning sistemlerine eğitim etkinliği açısından önemli avantajlar sunmaktadır.

Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Unutmayınız ki, e-Learning ve kurumsal e-Learning yapılanması konusunda tüm düşüncelerinizi, tecrübelerinizi ve her tür katkılarınızı paylaşmak ve tüm sorularınızı cevaplamak için oluşturduğmuz e-Learning Postası sizlerden gelen istek ve katkılarla amacına daha kolay ulaşacaktır. Bu nedenle soru, öneri ve görüşlerinizi bekliyoruz. 

6 Mayıs 2013 Pazartesi

e-Öğrenme Nedir?

E-öğrenme; öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan, İnternet teknolojileri aracılığı ile gerçekleştirilen eğitim ve öğrenim faaliyetleridir. Öğrenciler sunulan ders içeriklerine istedikleri zaman ulaşabildikleri gibi, e-mail veya tartışma odaları gibi etkileşim araçları ile kendi aralarında veya eğitmen ve konu uzmanları ile iletişim kurabilirler.

e-Öğrenme; 

* Öğrenme zamanına e-Öğrencinin karar vermesini,


* İnternet erişiminin olduğu her yerden eğitimlere ulaşabilmeyi,


* e-Öğrencinin, kendi öğrenme hızınızda, istediği zaman, istediği kadar öğrenmesini,


* Eğitimlere ve bilgiye tekrar tekrar ulaşılmasını,


* Eğitmenlere ve konu uzmanlarına e-mail ve forum gibi ortamlarda sürekli olarak erişimi,


* Eğitim masraflarından tasarrufu sağlar.

2 Mayıs 2013 Perşembe

e-Öğrenci'nin özellikleri

İyi bir e-Öğrenci olmak için neler gerekir? İyi bir e-Öğrencinin özellikleri nelerdir?

Öğrenmenin ilk şartı öğrenmeyi istemektir. e-Öğrenciler öğrenimlerini kendileri yönlendirirler. Bu büyük bir şans olduğu gibi bazı zorluklarla karşılaşılması da muhtemeldir. Bir e-Öğrenci, öğrenme yönündeki kişisel motivasyonunu hep en üst seviyede tutmayı hedeflemelidir.
e-Öğrenciler günün belli zamanlarını eğitim almak için ayırırlar. Kendilerini saatler boyunca bilgisayar başında oturmaya şartlandırmazlar, fakat planlanmış eğitim seansları başarıyı artıracaktır. Örneğin her gün 1'er saatlik seanslarla eğitimlere devam edilebilir.
e-Öğrenciler eğitim saatini belirlerken, günün daha az yoğun ve eğitim seansının daha az kesileceği bir zamanı seçerler. Eğitim alırken mümkün olduğunca dikkatlerini dış etmenlerden (çalan telefonlar, arkadaşlarımızın sesleri vb.) uzaklaştırmaya çalışırlar.
e-Öğrenciler, her seansı tamamladığında yeni öğrendikleri bilgileri ve bunları ne gibi durumlarda kullanabileceklerini düşünürler. Bu motivasyonu artıracaktır.

e-Öğrenciler kendilerine günlük hedefler belirlerler. "Bu hafta bu eğitimi bitirmeliyim!", "Bugün 3 farklı konu öğreneceğim" gibi.

e-Öğrenciler, anlamadıkları veya pekiştirmeye ihtiyaç duydukları bir konu ile ilgili olarak, öğretim üyelerine veya diğer arkadaşlarına e-mail veya forum odaları ile soru sormaktan hiç çekinmezler. Öğrenmenin en çok karşılıklı görüş alış verişi olduğunu bilirler.