3 Nisan 2013 Çarşamba

Bazı e-Öğrenme Terimleri

İçerik: e-Öğrenci'ye öğrenmesi için sunulan bilgi.

Uzaktan Öğrenme
: Genellikle internet üzerinden gerçekleştirilen, e-Öğrenci'nin belirli bir sınıf ortamında bulunmasını gerektirmeyen eğitim ve öğrenme yöntemi.
Eğitim Yönetim Sistemi (Learning Management System - LMS): Eğitim içeriklerinin, ve kullanıcı bilgilerinin depolandığı ve yönetildiği bir e-Eğitim altyapı sistemi.
Çoklu Ortam (Multimedia): Öğrenmenin etkisini artırmak için kullanılan grafik, yazı, animasyon ses ve video gibi bileşenler.
Plug-In: Bir yazılımın özelliklerini artırmak için kullanılan yardımcı yazılım.
Portal: Özelleştirilmiş içerikleri kapsayan web sitesi.
Simülasyon: Problem çözme, prosedürler veya işlemleri öğretmek için e-Öğrenciyi gerçek ile benzerlik gösteren durumlarla karşı karşıya bırakan eğitim ve öğrenim yöntemi.
Senkron Eğitim: Eğitmen ve e-Öğrenci'nin aynı anda internet veya intranet üzerinde sanal sınıflarda etkileşim kurarak gerçekleştirdikleri eğitim ve öğrenim biçimi.
Asenkron Eğitim: Belirlenen bir zamana bağlı kalmaksızın alınabilen eğitim biçimi. e-Öğrenci ilerleme hızına ve eğitimi alacağı zaman dilimine kendisi karar verir.
Konu Uzmanı: Bir konuda bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan kişi.
Geribildirim (feedback): Katılımcı ile eğitimci ya da sistem arasındaki etkileşim. Geri bildirim eğitimin kalitesini artırıcı niteliktedir.

Hiç yorum yok: