17 Mayıs 2013 Cuma

Yetkinlik Bazlı Değerlendirme Sistemlerinde Öğrenme Unsuru

Yetkinlik bazlı değerlendirme sistemleri, kişileri bulundukları pozisyonun sahip olması gereken yetkinliklere göre değerlendirerek mevcut durum ile (kişilerin sahip oldukları yetkinlikler ile) hedeflenen durum (pozisyonun sahip olması gereken yetkinlikler) arasındaki farkı ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Peki bu farkı ortaya çıkarmak bizim için yeterli olacak mıdır?
Tabi ki hayır, böyle bir çalışmanın esas amacı farkı ortaya çıkarmak ve bu farkı kapatmaktır. Öyleyse ilk faz olarak yetkinlikler arasındaki farkın ortaya çıkartılması gereksinimini kabul edersek, ikinci faz olarak da bu farkın nasıl kapatılacağı ile ilgili çözümlerin bulunmasını gösterebiliriz.
Tüm bu çalışmaları yapmamızdaki en önemli sebep Organizasyonel Yeteneğimizi arttırmaktır. Organizasyonel Yetenek olarak bahsettiğimiz kavram; Müşterilerimizin ihtiyaçlarını yetkinlikleri kullanarak Çalışanlarımızın gelişimini düzenlemede kullanabilmektir. Bu çevrimde kullanabileceğimiz en önemli araç ÖĞRENME'dir. Unutulmaması gereken en önemli konu, ÖĞRENME aracının bu çevrimde kullanılabilecek tek araç olmadığıdır.
Kurumlar, yapılan yetkinlik bazlı değerlendirmelerden sonra ortaya çıkan yetkinlik farklarını kapatabilmek için ilgili yetkinlikleri çalışanlarına istedikleri düzeyde kazandırabilecek eğitim fırsatlarını çalışanlarına sunmalıdırlar.
Kurumların çalışanlarına bu fırsatları sunarken aşağıdaki parametrelere dikkat etmelidirler;
 1. Zaman
  Çalışanlar eğitimleri alırken günlük işlerinden mümkün olduğunca kopmamalıdırlar. Özellikle eğitim alacak çalışan sayısının fazla olduğu durumlarda kişilerin uygun zamanlarını birbirlerine göre ayarlamaları bir hayli zor olabilmektedir. Bunun yanında, ortaya çıkan farkın kapatılması aşamasında ne kadar çabuk davranılırsa kapatılacak olan farkın müşteri ihtiyaçlarına aktarılması da o kadar çabuk olacaktır.

 2. Eğitimlerin Tekrar Edilebilirliği
  Çalışanlar eğitimleri aldıktan sonra, ihtiyaç duydukları zamanlarda eğitimlerin tamamını veya bir kısmını tekrar alabilmeli ve bu eğitimleri birer referans olarak kullanabilmelidirler.

 3. Eğitimlerin Çalışanlara Erişebilmesi (Eşitlik)
  Kurumlar, bünyelerindeki her çalışana eşit eğitim hakkı tanımalıdırlar. Türkiye'nin her köşesindeki çalışanlar aynı eğitimlerden aynı anda faydalanabilmelidir. Gelişim ihtiyaçlarının karşılanması konusunda lokasyon bazlı bir önceliklendirme yapmak çalışanlar arasında huzursuzluğa sebep olabilmektedir.

 4. Maliyet
  Gelişim fırsatlarının her çalışan için farklı başlıklarda sağlanacağını düşünürsek ortaya yüksek bütçeli bir eğitim ihtiyacı çıkabilecektir.
Organizasyonel Yeteneğin arttırılması için aşağıda örnek bir süreç verilmiştir;
Özellikle "Öğrenme İhtiyaçlarının Karşılanması" adımının gerçekleştirilmesi aşamasında; Çalışanların eğitim planlarını kendi zaman planlarına göre ayarlayabilmeleri, herkesin mekan bağımsız olarak aynı eğitimlerden faydalanabilmesi, eğitimlerin referans olarak kullanılabilmesi ve ortaya çıkan gelişim ihtiyaçlarının hızla karşılanmasındaki etkinliği göz önünde bulundurulduğunda Uzaktan Öğrenim (e-learning) kurumların Organizasyonel Yeteneklerini arttırmaları konusunda kullanabilecekleri en etkin araçlardan bir tanesidir
Uzaktan Öğrenim (e-learning), "Öğrenme İhtiyaçlarının Karşılanması" adımının gerçekleştirilmesi aşamasında ağırlıklı olarak kullanılabilecek bir yöntem olmasına karşın tek yöntem değildir. Sınıf Eğitimleri de bu adımın gerçekleştirilmesi aşamasında kullanılabilecek diğer bir yöntemdir.
Kullanılabilecek en doğru yöntem Sınıf Eğitimleri ile desteklenen Uzaktan Öğrenim (e-learning) olacaktır. 

Hiç yorum yok: