24 Mayıs 2013 Cuma

Farklı e-Learning İçerik Modelleri ve Uygulamaları

e-learning'i online eğitim, web tabanlı eğitim, teknoloji tabanlı eğitim gibi çok farklı şekilde isimlendirebiliriz. e-Learning içerik türleri ile ile ilgili olarak da birçok isim sayılabilir. Tıpkı filmleri; psikoloji veya komedi filmi, yetişkin filmi, kısa veya uzun film, iyi film veya kötü film olarak sınıflandırdığımız gibi, e-Learning ürünlerini de kendi özelliklerine göre birçok kategoride sınıflandırabiliriz. e-Learning ürünleri birden fazla özellik de gösterebilir, fakat seçilen bir özellik, ürünün en önemli omurgasını oluşturur ve ön plana çıkar. Kullanılan eğitim yönteminin güçlü ve zayıf yanları iyi tespit edilerek kullanıcı faydası maksimum seviyeye çıkartılır.
Bilgi verici içerikler  (Tutorial)
Tutorial, bilinen en eski eğitim metodudur ve çok yaygın bir şekilde kullanılır. İyi bir tutorial, kullanıcıya ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve rehberliği sunar. Kullanıcının yeni teknolojilere kolayca adapte olmasını sağlar. Fakat tutorial'lar genelde birinci dereceden öğrenme araçlarıdırlar. Kullanıcı ile tutorial arasında herhangi bir etkileşim yoktur. Genelde düz metin olarak kağıt, elektronik sayfa-çevirici veya web tabanlı metin içerikler şeklinde sunulur. Kullanıcının diğer sayfayı çevirmekten başka herhangi bir etkileşimi yoktur. Bu modelde, sunum formatı tekdüze ve sıkıcı olduğu için öğrenmede etkili bir yöntem değildir. Konuların sınıflandırılması içeriğin yapısal olarak görüntülenmesini sağladığı için tecrübeli bir eğitimcinin yaptığı gibi kullanıcıya yararlı ve ham bilginin verilmesi sağlanabilir.
Simülasyonlar
Simülasyonlar, karşılaşılabilecek gerçek durum ile iş koşullarını bir araya getirerek etkili bir öğrenme ortamı sağlarlar. Gerçekçilik simülasyonu tanımlayan anahtar kelimedir. Başarılı simülasyonlar yeterli derecede gerçek durumla örtüşürler. Mesela bir ofis ortamının canlandırıldığı bir simülasyonunda, kullanıcının arka planda telefon sesi duyması, ona cevap vermesi, kullanıcıya öğrenim açısından büyük derinlik katar. Buna iyi bir örnek olarak, kompleks uçuş simülasyonunu gösterebiliriz.
Doğru simülasyonlar ve simülasyon tabanlı alıştırmalar genelde öğrenicinin gerçek reaksiyonlarını kolayca açığa vurmasını sağlar. Bu da öğrenmenin hızını artırır.
Elektronik Performans Destek Sistemleri
Elektronik performans destek sistemleri (EPDS), kullanıcıya gereken zamanda gereken yardımı vermek için kullanılırlar. Bir anlamda tutorial ile zıt taraftadırlar. Performans destek sistemleri kullanıcıdan nerede ve hangi koşulda yardım istediğini belirlemesini bekler. Buna örnek olarak Windows İşletim sistemindeki "yardım" mönüsünü gösterebiliriz. Bu tür yazılımları içine gömülmüş EPDS sistemleri çok yaygındır. Nerede ve ne zaman yardım gerekiyor ise sistem sayesinde anında rehberlik verilebilir. Hiperlinkler ve web'in ortaya çıkmasıyla elektronik destek daha da yaygınlaşmıştır.
Öğretici Oyunlar
Öğrenmeye, oyunların dahil edilmesi, öğrenme performansını çoğu zaman olumlu etkiler sağlamıştır. Kimi zaman oyunlar öğrenmeye diğer öğrenme yöntemlerinin sağlayamadığı faydaları sağlayabilir. (Tabi bunun tersi de söz konusudur).
Oyunların dahil edilmesi kullanıcının dikkatini artırabilir, kendi kendine öğrenmede etkili bir yöntem sunabilir. Öğreticiliğin yanında motivasyonun da artırılmasını sağlar.
Testler ve Rehberlik
Online testler öğretimde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir. Bilgisayar merkezli test sonuçları aynı anda birçok kişinin öğrenim durumunun kolayca izlenmesini sağlar. Çeşitli testler ile kullanıcıdan geri-dönüşler alınır, elde edilen raporlara göre eğitimin etkinliği ölçülebilir.
Öğretim Yöntemlerini  Birleştirme
Öğrenen kişilerine-Learning içeriklerinden en fazla faydayı alması genellikle bu saydığımız çeşitli yöntemleri bir arada kullanılması ile sağlanabilir. Her yöntem kendi avantajlarına göre öğrenme ihtiyaçlarını karşılar. Bazısı  motivasyonu artırır, bazısı bilgiye ulaşımı kolaylaştırır, bazısı ise kullanıcının öğrenim durumu hakkında geri dönüş sağlar. Tüm bu yöntemler kullanılarak hayata geçirilmiş uygulamalar kişiyi hem motive ederek harekete geçirmeli hem de hedeflenen konuda bilgisini artırmalıdır.

Hiç yorum yok: