27 Mayıs 2013 Pazartesi

e-Learning'in Etkinliğini Değerlendirmek

Bir e-Learning uygulamasının değerlendirilmesinde kullanılabilecek en önemli üç yöntem; Yetkinlik ve Performans Değerlendirmeleri, testler ve gerçek hayat simülasyonlarıdır. Eğitim etkinliğinin sağlıklı olarak ölçülmesi ve e-Learning'den alınan geri dönüşün anlaşılması, ancak bu yöntemler kullanılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda mümkün olmaktadır.
Yetkinlik ve Performans Değerlendirmeleri
Eğitim öncesinde ve sonrasında yapılan yetkinlik değerlendirmeleri ile periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri, e-Learning eğitimlerinin görünür iş sonuçlarına etkisini ölçmek için kullanılmaktadır.
Web tabanlı değerlendirme araçları sayesinde, İnternet üzerinden yetkinlik değerlendirmeleri yapılabilir. Aynı zamanda çalışanın performansının belirli yetkinliklere göre astları, üsteleri ve aynı seviye çalışanlar tarafından değerlendirilmesini sağlamak üzere 360 derece değerlendirmeler yapılabilmektedir.
Eğitim Başlangıcında ve Sonunda Uygulanan Testler
e-Learning eğitimlerinin başında ve sonunda uygulanacak testler yardımı ile çalışanın gelişimi ve eğitimin etkinliği ölçülebilir. Bu testlerde çoktan seçme, boşluk doldurma, sıralama ve eşleştirme gibi değişik soru tipleri kullanılarak test içeriği zenginleştirilebilir.
Gerçek Hayat Senaryoları (Simülasyonlar)
Eğitim sonrasında, eğitimin kazandırdığı yetkinliğin sınanmasında etkili bir yöntem olarak simülasyonlar ve rol oynama uygulamaları kullanılabilir. Bu tarz uygulamalar, bilgisayar ortamında, çalışanın iş ortamına benzer bir sanal ortam yaratılmasını ve çalışanın edindiği bilgiler doğrultusunda bir rolü oynamasını sağlamaktadır.
Öğrenilen bilginin somut davranışlara aktarılabilmesi ve akılda kalıcılığının sağlanması için en etkili e-Learning yöntemlerinden biri olan simülasyonlar test amaçlı olarak da kullanılabilir. Simülasyon testleri gerçek hayat senaryolarını canlandırdığı için öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve değerlendirme sırasında verilen geri dönüşler çalışanın performansı üzerinde çok daha etkili olmaktadır. 

Hiç yorum yok: