24 Haziran 2013 Pazartesi

Eğitimlere niye kimse girmiyor?

Çalışanların performanslarını arttırma ve kurumsal hedefleri yakalama yolunda atılan önemli adımlardan biri olan e-Learning uygulamaları, kişilere İnternet üzerinden kolay ve masrafsız eğitim olanakları sunduğu gibi; yer ve zaman kavramları açısından da büyük esneklikler sağlıyor. Bu kadar cazip koşullarla sunulan e-Learning eğitimlerine kullanıcıların devamını sağlamak ise çok da kolay olmayabilir.

e-Learning eğitimlerine devamsızlığın başlıca nedenlerini ve yapılması gerekenleri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz;

Yeterli tanıtımın yapılmayışı ve buna bağlı olarak e-Learning’in yararının kullanıcılar tarafından yeteri kadar algılanamaması
Öğrenmenin ilk şartı öğrenmeyi istemektir. Bu yüzden, çalışanların e-Learning eğitimlerinin hem kişisel hem de kariyer gelişimlerine sağlayacağı faydaları kavramaları için yeterli tanıtım yapılmalıdır. 
Kişiler önemli görmedikleri, performanslarına gözlemlenebilir bir katkı sağlamayacak eğitim içeriklerine vakit ayırmak istemezler. 
Günlük hayatta kullanmayacakları gereksiz bilgiler veya konu ayrıntıları, kişilerin eğitimi “devam etmeye değer” görmemelerine neden olabilir. Bu da eğitimlere devamı olumsuz yönde etkiler.
Zayıf eğitsel ve görsel tasarım
Hem eğitsel tasarımın hem de görsel tasarımın zayıf olması, kullanıcıların eğitimleri tamamlamasını güçleştirir. Görsel içeriğin eğitim hedeflerine uygun ve kullanıcıları eğitimden soğutmayacak nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Eğitimlerde yer alan görsel ve işitsel animasyonlar, sadece kullanıcıları şaşırtmak ya da eğlendirmek için değil, bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak ve anlatılanların akılda kalmasını sağlamak için kullanıldığı taktirde, görsel tasarımın başarısından söz edilebilir.
Kullanıcıların karşılaştığı teknik problemler
e-Learning uygulamalarında izlenmesi gereken bir başka strateji de teknolojinin kullanıcılar açısından görünmez kılınmasıdır. e-Learning ekibinin, kullanıcıların ne tür bilgisayar sistemleriyle çalıştıklarını önceden tespit etmesi ve eğitim tasarımını bu sistemlere uygun olarak yapması, kişilerin sonradan teknik problemleri ortadan kaldıracaktır. 
Eğitimi tamamlama sürecinde ortaya çıkan kurumsal engeller
Kullanıcıların eğitimleri almak için yeterli zamana sahip olmamaları, eğitimlere devamı engelleyen en önemli faktörlerden birisidir. Bazı kurumlarda, yöneticilerin e-Learning eğitimleri için çalışanlarına mesai saatleri içinde izin vermemeleri, kişilerin bu eğitimleri mesai bitimi, gece yatmadan önce ya da tüm bir öğle arası, gibi verimsiz zamanlarda almalarını zorunlu kılar. Bu durumda kişiler öğrenmektense, eğitimi bitirmek için çabalarlar.
 Bunun için eğitimlere başlamadan önce, yöneticiler e-Learning uygulamalarının önemi konusunda bilgilendirilmeli ve bu uygulamalara harcanan zamanın “kayıp zaman” olmadığı hatırlatılmalıdır. Yönetici desteği olmadan başlanan ve devam edilen uygulamalarda, eğitimi yarım bırakma oranının çok daha fazla olduğu gözlenmektedir.
Zaman problemini çözmek için geliştirilen bir başka yaklaşım, eğitim materyalinin küçük parçalara bölünmesidir. Böylece kullanıcılar eğitimlere katılmak için kısa süreli boş zamanlarını kullanabilirler. Öğle yemeği molalarının son ya da ilk yarım saati gibi. Eğitim içeriklerini küçük parçalara bölmenin bir başka yararı da, kişilerin belirli bir beceriye ya da bilgiye ihtiyaç duyduklarında, alınan eğitim listesine göz atarak, bu bilgi ve becerileri aktaran materyale kolayca ulaşabilmeleri ve eğitimi tekrar edebilmeleridir.
Eğitimlerin iş yaşamına entegre edilmesi
Bir kişinin herhangi bir eğitime devam etmesini sağlayan en önemli motivasyon aracı, kişinin bu eğitimin önemine ve yararına inanmasıdır. Bunun için, çeşitli zamanlarda, yeni bir konunun öğrenilmesini zorunlu kılan bir problemin çözümü ya da bir işin tamamlanması e-Learning kullanıcısına bırakılmalıdır. Böylece, kişi e-Learning aktivitelerine katılmadığı takdirde işi tamamlarken kaybedeceği zamanı veya işi başararak kazanacağı bir ödülü düşünerek, eğitimlere katılmak ve devam etmek için motive olacaktır. 
Kısacası, katılımcılara eğitim süresince, uygulama testleri dışında gerçek iş uygulamaları da verilmelidir.
Kişiler ne kadar öğrendiklerini görmektense, ne kadar uygulayabildiklerini görmeyi tercih ederler. İlk etapta performansları düşük olsa da, düşük bir performansın sağlayacağı öğrenme motivasyonu, orta düzeyde başarı sağlanmış bir test uygulamasının sağlayacağı motivasyondan daha fazladır.
Eğitimlerin herhangi bir performans kriteri olarak değerlendirilmemesi
Eğitimlerin performans kriteri olarak değerlendirilmesi “eğitimi devam etmeme” kararının alınmasını zorlaştıracak ve kişinin öğrenme motivasyonunu artıracaktır. Bu nedenle, e-Learning eğitimlerine katılan ve bu eğitimleri tamamlayan kişilerin, eğitim almayan iş arkadaşlarından farklı oldukları, ödüllendirmelerde ve terfi süreçlerinde veya performans değerlendirmesi esnasında göz önünde bulundurulmalıdır.

İletişim eksikliği

e-Learning uygulamaları süresince önem kazanan bir başka nokta da, katılımcıların eğitimcilere kolaylıkla ulaşabilmesi, seslerini duyurabilmesidir.

 Kişiler, ekranda görünenlerin ardında “gerçek insanlar” olduğunu hissetmelidirler.
Eğitimler sırasında oluşturulacak tartışma grupları, konu uzmanlarının da katılımıyla, kullanıcı problemlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve kişilerin konu uzmanlarına sorularını ya da önerilerini iletmelerine imkan verecektir. 

Hiç yorum yok: