12 Temmuz 2013 Cuma

Eğitim türleri ve içerik stratejileri


Bir eğitim programına karar vermeden önce, pek çok belirleyici değişkene bakarak kurumumuz için en uygun olan kararı veririz. Bütçemiz, ihtiyaçlarımız (eğitim amaçları) , uygun zaman ve eğitimi alacak kişilerin  profilleri ilk akla gelen kriterlerdir. Hedeflenen, ihtiyaca en iyi şekilde karşılık verecek bir tercihi yapmaktır.
Bir e-Learning programına karar verirken ise normal eğitimlerde olduğundan daha fazla seçim kriteri ile başbaşıyızdır. Bu karar sürecinde ilk sırayı, ne tür eğitimlerin e-Learning ile verilebileceğine karar vermek almaktadır.  Eğitimin içeriğini incelemek bu konuda bize fikir verecektir. İçeriklerine göre eğitimleri sınıflandırmak istersek, eğitimleri dört ana başlıkta toplayabiliriz: 
  • Bilgilendirici eğitimler : Herhangi bir konu hakkında sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmış ve içeriğin kişiye direkt olarak aktarıldığı eğitimlerdir. Bir çok ürün eğitimi bu gruba girer. 
  • Prosedürlerin öğretildiği eğitimler : Prosedürlerin, süreçlerinin, aşamaların sunulduğu ve belirli uygulamalar gerektiren eğitimlerdir. Bu tarz eğitimler, bilgilendirici eğitimlere göre daha zengin içerik ve uygulamalarla sunulmalıdır. Oryantasyon eğitimleri ve paket programlarının kullanımını öğreten eğitimler bu gruba girer.
  • Belirli davranış modelleri öğreten eğitimler : Kişilerde davranışları değiştirmeyi hedefleyen, farklı öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı ve zengin formatlı içerikle sunulan eğitimlerdir. Problem çözme teknikleri, stresle başa çıkma, liderlik, müşteri ilişkileri gibi eğitimler bu gruba girer. 
  • Analiz eğitimleri : Bilinen kavramlardan yola çıkarak bilinmeyen bir kavram hakkında sorgular, analizler ve uygulamalar yapılmasını hedefleyen eğitimlerdir. Analitik becerileri geliştirmeye yönelik eğitimler, soyut konulardaki eğitimler ve sanat eğitimleri bu gruba girer. 
Yukarıda anlatılan eğitim tipleri ışığında, bir eğitimin hangi kategoride olduğuna bağlı olarak bu eğitim programını e-Learning ortamına taşımak üzere stratejiler geliştirilebilir. 

Eğitim Türleri
Bilgilendirici Prosedür Davranış Kavramsal
Sınıf eğitimi
e-Learning (Text ağırlıklı içerik)
e-Learning (Yüksek İnternet band-genişliği gerektiren içerik)
e-Learning (Düşük İnternet band-genişliği gerektiren içerik)
e-Learning (Yerel ağ üzerinden dağıtılan içerikler)
CD-ROM eğitimi
  = Eğitim başarısına etki 

Bilgilendirici eğitimler
Bilgilendirici eğitimler e-Learning ile çok etkin bir şekilde verilmektedir. Elektronik ortamların bilgi aktarımında çok etkili olması, bu tür eğitimlerin sıklıkla tekrar edilme gerekliliği, içerik geliştirmenin diğer türlere oranla daha çabuk olması gibi etkenler bilgilendirici eğitimleri e-Learning ortamı için son derece uygun hale getirmektedir.
Prosedürlerin öğretildiği eğitimler
Elektronik ortamlar, gelişen çokluortam özellekleri sayesinde, prosedürlerin öğretildiği eğitimlerde de başarıyla uygulanmaktadır. Özellikle bilgisayar yazılımlarını kullanmak gibi el ve zihin koordinasyonu gerektiren eğitimlerin verilmesinde e-Learning etkin olarak kullanılmaktadır.
Belirli davranış modelleri öğreten eğitimler
Günümüz itibariyle dijital ortamlar, içeriğin çok farklı şekillerde aktarılmasına imkan tanımaktadır. Bununla birlikte dijital ortamlar için hazırlanmış davranış eğitimlerinin, sınıf ortamında yapılan aynı tür eğitimlerle aynı sonucu vermesi mümkün olmayabilir. Ancak bu eğitimler, eğitim etkinliği için çok önemli olan, eğitim öncesi farkındalık yaratma ve eğitim sonrasında hatırlatma fonksiyonlarını etkili şekilde yerine getirmektedirler. 
Ayrıca rol oynama ve simülayon araçları sayesinde, sanal bir ortamda, öğrenen kişilere gerçek hayat senaryoları içinde karar veme şansı tanınmaktadır. Bu teknikler davranış eğitimlerinin e-Learning ortamındaki başarısını artırmaktadır.
Analiz eğitimleri
Elektronik ortamların hesaplama, etkileşim sağlama ve bilgiyi farklı formatlarda sunma özellikleri sayesinde, analiz eğitimleri de e-Learning'e oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 
e-learning şu anda büyük oranda teknik (bilgilendirici, prosedürel, analiz) eğitimler için kullanılıyor. Davranış geliştirme eğitimleri de son yıllarda oldukça popüler olan bir alan. Gartner araştırma şirketi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, dünyada online alınan eğitimlerin %35’i davranış modelleri öğreten eğitimler. Bu hiç de küçümsenemeyecekcek bir oran. Aynı şirket önümüzdeki yıllarda bu oranın daha da artacağı öngörülüyor.
e-learning projelerine başlamadan önce, vermek zorunda olduğumuz bazı kararlar, daha isabetli sonuçlar almamızı sağlayacaktır. Mevcut ürünler ve uygulamalar ne tür sonuçlar elde edebileceğimiz konusunda önemli ipuçları vermektedir. Ortaya çıkacak ürünü baştan bilerek bir eğitime karar vermek herhalde tüm yöneticilerin hşuna gidecektir. e-learning eğitimlerinin sunduğu en önemli avantajlardan biri de bu.

Hiç yorum yok: