4 Haziran 2013 Salı

e-Learning Uygulama Adımları


Son yıllarda iş dünyasında rekabet, globalleşme ve artan müşteri talepleriyle birlikte şirketler daha aktif ve daha dinamik bir rol üstlenmeye başladılar. Değişen koşullarla şirketler, çalışanlarından daha yüksek performans göstermelerini, işlerinde daha fazla sorumluluk almalarını ve daha kısa sürede daha çok iş başarabilmelerini bekliyorlar. Bununla birlikte şirketler hedeflerine ulaşabilmek ve beklentilerini karşılayabilmek için sahip oldukları insan gücünün bilgi ve beceri seviyesini yükseltecek eğitim faaliyetlerine geçmişe göre daha fazla yatırım yapmaya başlamışlardır.
Eğitimin ve yeni bilgiler öğrenmenin başarıya giden yoldaki öneminin bilindiği günümüzde e-Learning uygulamaları geleneksel eğitim yöntemlerine kıyasla çok daha kısa sürede daha fazla kişiye ulaşarak iş hayatındaki başarıyı artırıyor. Ancak e-Learning programları oldukça güçlü, etkili ve birey merkezli olmasına rağmen, e-Learning uygulama sürecinde başarısızlıklar yaşanabilmektedir. Bu başarısızlık, eğitimi alan kişilerde eğitime yönelik hatırlanma oranlarının düşüklüğü veya kişilerin eğitimleri sıkıcı ve uzun bulması şeklinde kendini hissettirebilir. Ayrıca eğitimlerin çok sayıda kişi için tasarlanmış olması nedeni ile kişiler eğitimlerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik olmadığını düşünebilirler.
Kişiler arası iletişim imkanın olmaması ve e-Learning’in uygulama alanlarının sınırlı olması da şirketlerin e-Learning uygulaması ile belirledikleri hedefe ulaşamamalarına yol açmaktadır. Bu nedenle şirketlerin e-Learning uygulamasına geçmeden aşağıda belirtilen konuları dikkat almaları önerilmektedir:
 • İyi bir analiz ve planlama yapmadan uygulanan eğitim çözümleri, şirketinizin ihtiyaçları ile paralellik göstermeyebilir. Bunun için iyi bir planlama yapılmalıdır.
 • e-Learning uygulamasının, şirketin eğitim ve performans alanındaki ihtiyaçları karşılama yönünde sunduğu olanaklara dikkat edilmelidir.
 • Eğitim platformunun fonksiyonel ihtiyaçları karşılayacak yeterlilikte olduğundan emin olunmalıdır.
 • Şirketlerin, çalışanlarını e-Learning sistemine nasıl hazırlayacakları üzerinde düşünmeleri gerekmektedir.
 • e-Learning uygulamasına geçmeden önce yöneticilerin desteğini alacak bir ortam yaratmalıdır.
 • e-Learning’e geçiş aşamasında bu uygulamadan yararlanacak herkesin konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmasını sağlayacak bir iletişim planı hazırlanmalıdır.
 • e-Learning çözümüne yönelik kurum içinde yeni süreçler ve yeni bir organizasyon tanımlanmalıdır.
 • Doğru zamanda doğru mesajların doğru kişiye iletilmesini sağlayacak anlaşılır bir iletişim stratejisi geliştirilmelidir.
 • e-Learning uygulamasının etkisini ölçecek bir değerlendirme planını yapmak, sürekli gelişimi sağlamak ve başarıyı ölçebilmek açısından yararlı olacaktır.

e-Learning Analiz Adımları

e-Learning’e başarılı bir geçiş yapabilmek için doğru bir uygulama yöntemi seçilmelidir, bu nedenle aşağıda belirtilen dört konuda iyi bir analiz yapılması gerekmektedir.
 • İş Stratejileri ve Hedefleri
 • Eğitim ve Performans İhtiyaç Analizi
 • Teknik İhtiyaç Analizi
 • Çalışanların değişime hazırlanması
İş Stratejileri ve Hedefleri
Etkili bir e-Learning çözümü için şirketin hedeflerinden emin olunmalıdır. e-Learning seçimi de şirketinizi belirlediği amaca en kısa ve en kolay yoldan taşıyabilecek nitelikte olmalıdır. Bu amaçlar yeni bir üründen elde edilecek kârı artırabilme, satışta süreyi daha aza indirebilme, verimliliğin ve üretkenliğin artırılması, daha iyi müşteri ilişkileri kurabilme vb. olabilir. Şirketin hedefi doğrultusunda hedefe uygun e-Learning uygulamasını seçmek en doğrusudur.
Eğitim ve Performans İhtiyaç Analizi
e-Learning’e geçmeden önce şirket çalışanlarının ihtiyaç duydukları eğitim ve ulaşılmak istenen performansa göre eğitim içeriği geliştirilmelidir. İhtiyaç doğrultusunda çeşitli çözüm yolları üzerinde düşünülmesi gerekmektedir.
Teknik İhtiyaç Analizi
e-Learning ile hedeflenen sonucu elde etmek için iyi bir teknik analiz yapılması şarttır. Raporlama, bilgi aktarımı ve güvenlik gibi fonksiyonel ihtiyaçlarla ve çalışanların sisteme girdiklerinde karşılaşabilecekleri teknik problemlere önceden çözüm getirilmelidir. Mesela sisteminizin eğitim için yeterli bant genişliğine sahip olmaması bir çok soruna yol açabilir.
Çalışanların Değişime Hazırlanması
Şirket çalışanlarının görevleri, bulundukları coğrafya ve üstlendikleri rolleri göz önüne alarak çalışanları e-Learning’e geçişe hazırlamak ve bu sisteme alışmalarını kolaylaştırmak gereklidir. Örnek olarak şirket içinde eğitmen gözetiminde eğitimden oldukça zevk alan ve yeni bir yönteme tamamen karşı çıkan bir grup olabilir veya üretim grubunun yeterince bilgisayar bilgisi olmayabilir. Önemli olan şirket içinde e-Learning’den yararlanacak herkesi bu sisteme hazır hale getirmektir.

Hiç yorum yok: