6 Temmuz 2013 Cumartesi

e-Learning İçeriklerinin Bileşenleri


e-Learning uygulamalarında eğitim içeriği bir web tarayıcısı üzerinden internet, intranet veya extranet (LAN/WAN) aracılığı ile kullanıcılara ulaştırılmakta olup, kullanıcılar eğitim içeriğinin yanı sıra konuyla ilgili referanslara, internet kaynaklarına, tartışma gruplarına ulaşma imkanına da sahip olmaktadırlar. Böylece eğitimi alan kişiler hem bilgisayar tabanlı eğitimlerin (CBT-Computer Based Training) sunduğu imkanlardan, hem de geleneksel sınıf eğitimlerinin (Instructor-led Training) sunduğu bir çok avantajdan yararlanabilmektedirler.
Bir e-Learning uygulamasının eğitim içeriğinin, eğitimi alacak kişilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilmesi ve bu doğrultuda hedeflenen amaca yönelik hizmet etmesi için dört temel bileşene sahip olması gerekmektedir. e-Learning uygulamalarında eğitim içerikleri bölümlere ayrılmıştır ve her bölüm aşağıda belirtilen dört temel bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler:
  • İyi tanımlanmış eğitim hedeflerinden, (Learning Objectives)
  • Eğitim içeriğini oluşturan modüler içerik parçacıklarından (Learning objects)
  • Belirlenen hedeflere ulaşmak için kullanılan etkileşimlerden (Interactions)
  • Hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını kontrol edecek mekanizmalardan (Assessments) oluşmaktadır.
Eğitim Hedefleri (Learning Objectives)
Eğitim hedefleri, eğitimi alan kişinin bir bölümü tamamladıktan sonra kendisinden o bölümle ilgili amaçlan bilgi, beceri ve davranışı tanımlamasıdır. Herhangi bir eğitmen yönlendirmesi olmaması nedeniyle eğitim hedefleri ve kullanıcının eğitim sonunda elde edeceği beceri ve bilgiler her bölümün başında önemle vurgulanmalıdır.
Öğrenim Nesneleri (Learning Objects)
Öğrenim Nesneleri, bütün bir eğitim içeriğinin parçalara bölünmesi ve gerektiğinde diğer eğitimlerin üretimi için tekrar kullanılmasını sağlayan eğitim içerik parçalarıdır. Öğrenim nesneleri eğitimlerin temel yapı taşlarıdır. Bütünsel bir yaklaşım ile tasarlanmış eğitimler herkesin aynı oranda eğitim ihtiyacına sahip olduğu düşünülerek hazırlanmaktadır. Öğrenim nesneleri modeli üzerine tasarlanmış eğitimlerde ise eğitim kişinin bireysel ihtiyacına göre şekillendirilebilmekte ve istenildiğinde başka eğitimler için de kullanılabilmektedir.
Öğrenim Nesneleri’nin yararları
Kişiselleştirilmiş eğitimlerde yer alan bölümlerin, ünitelerin,konuların modüler parçacıklar halinde sunulması sayesinde kişiler ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri konuları içeren içerik parçacıklarını seçme ve öğrenme imkanına sahip olmaktadır.
Öğrenim Nesnelerinin sunduğu modüler yapı sayesinde kullanıcılar daha önce almış oldukları bir konuyu atlamak sureti ile zaman kazanmaktadır. Bu aynı zamanda kişinin esas öğrenme ihtiyacı duyduğu konuya daha iyi odaklanmasını sağlayarak ihtiyacı olmayan konularda zaman harcamasını önlemekte, dolayısı ile performansını arttırmaktadır.
Eğitimi oluşturan “parçacıkların” sıralanması ve kategorilere ayrılması sonucunda doğal olarak bir bilgi yönetimi gerçekleşmiş olmaktadır. Eğitim üretiminde kullanılacak tüm materyaller, powerpoint sunumları, video görüntüleri, konu ile ilgili fotoğraf ve ses kayıtları, yazılı metinlerin ismine, tipine ve formuna göre sıralanarak içinde geniş kapsamlı bilgi olan bir doküman arşivi yaratılmış olmaktadır.
Herhangi bir eğitim için yaratılmış şablon, şema ve ses kayıtları ihtiyaç duyulması durumunda arşivden taranarak başka eğitimleri oluşturmak için kullanılabilmektedir.
Öğrenim Nesnelerinin belli seviyelerde kodlanması sayesinde içeriği görme ve üzerinde değişiklik yapma haklarına sahip olacak kişi ve kullanıcı grupları belirlenebilmektedir. Yine bu özellik sayesinde eğitimi alırken kullanıcıların bir sonraki bölümlere mevcut bölümü veya değerlendirme testini tamamlamadan geçmeleri de engellenebilmektedir
Etkileşim (Interactions)
Etkileşimler kişinin konuyu öğrenebilmesi için kullanılan yöntemlerdir. Kişiye eğitim esnasında pratik yapma şansı tanıyan simülasyonlar, egzersizler ve soruları içermektedir.
Değerlendirmeler (Assessments)
Değerlendirmeler simülasyonlar ve çeşitli soru tiplerini içeren egzersizlerden oluşmaktadır. Değerlendirmeler eğitim başlangıcında, eğitim esnasında ve eğitim sonunda kullanılmaktadır. Eğitim başında kullanılacak değerlendirmeler sayesinde kişi eğitim sonunda kendisini ölçme ve eğitim öncesine göre bilgi ve becerilerini karşılaştırma şansı bulmaktadır. Aynı zamanda eğitim başlangıcında yapılacak ön değerlendirmeler sonucunda kişinin bilgi seviyesi belirlenerek hangi seviyeden eğitime sağlanabilmektedir. Eğitim esnasında uygulanan doğru/yanlış, boşluk doldurma, bir veya birkaç doğru cevabı içeren çoktan seçmeli sorular, Eşleştirme ve sıralama gibi egzersiz ve yönlendirme, rehberlik, rol oynama ve problem çözme gibi aktiviteleri içeren simülasyonlar kişinin hata yapma endişesi duymadan konu üzerinde pratik yapmasına imkan tanımaktadır. Eğitim sonunda gerçekleştirilecek değerlendirmelerde ise eğitimi alanlara ve yöneticilere eğitimde öğrenilenleri görme ve test etme şansı yaratmaktadır. Kişi kendini test edebilmekte, emin olmadığı konulara tekrar dönebilmektedir.

Hiç yorum yok: