7 Ağustos 2013 Çarşamba

e-Learning Eğitim Metodolojileri

Internet her şeyi hızla değiştiriyor. Dünün sınırlarının ötesinde, eskiden mevcut olmayan yeni pazarlar oluştu, yeni fırsatlar ortaya çıktı. Bunlardan biri de "eğitim" alanındadır.
Teknolojik gelişmelere gerçekten teşekkürler; bugünün dünyasında bizlere yer ve zamandan bağımsız olarak iletişim kurma ve öğrenme imkanı sağlamaktadır.
Günümüz öğrenme ortamında, birey;

 • Geleneksel sınıf eğitimleri 
 • Bireysel olarak çalışmayı sağlayacak materyaller (kütüphaneler), 
 • Sanal ortamdaki sınıflar
 • Bilgisayar tabanlı eğitimler (CD-ROM, disket vs.) 
 • Web tabanlı eğitimler (uydu, internet, intranet vs.)
gibi çok çeşitli eğitim metodolojileri aracılığıyla öğrenme imkanına sahip olmaktadır. 
Bu metodolojiler arasında, geleneksel sınıf eğitimleri hariç diğerleri "uzaktan eğitim" araçlarıdır.
Bu teknoloji bazlı eğitim araçları yoluyla;

 • Eğitim "eğitmen/öğretmen merkezli" olmaktan "öğrenen/öğrenci merkezli" olmaya doğru hızla kaymaktadır.
 • Hedef, 'en az eğitim ile en kısa zamanda rekabette üstünlük yakalamak' olarak değişmektedir. 
Elektronik ortamdaki eğitim olan e-Learning, geleneksel sınıf eğitiminin en iyi yanlarını teknoloji ile birleştirerek öğrenme ve bilgi transfer hızına ivme kazandırmıştır. e-Learning uydu, video ( canlı veya banttan), bilgisayar teknolojileri (internet, intranet, CD-ROM) vasıtasıyla senkronize ve asenkronize olarak eğitim verilmesine olanak sağlamaktadır.
Senkronize eğitim
Aynı zamanda bütün katılımcıların birbirleriyle doğrudan iletişim kurabildikleri, elektronik ortamdaki eğitmen yönlendirmeli eğitim şeklidir.

 • Sanal sınıflar 
 • İşitsel (Audio) ve Görsel (Video) konferanslar 
 • Internet üzerinden telefon bağlantısı 
 • Çift taraflı (interaktif) ve canlı uydu yayınları 
Katılımcılar senkronize eğitimin avantajlarından çeşitli şekillerde faydalanabilmektedir. Senkronize eğitim ile:
 • Tartışma ortamı yaratmak 
 • Soru sorup cevap almak 
 • Anında test yapmak, 
 • Video ve multimedya imkanlarından faydalanmak 
 • Sunum yapmak 
 • Birçok öğrenci ile aynı anda iletişim kurmak 
 • Farklı yerlerden ulaşmak mümkündür 
Asenkronize eğitim
Katılımcıların aynı zamanda değil de, belli bir zaman ertelemesinden sonra iletişimine olanak veren eğitim şeklidir.

 • Kişinin kendi kendine internet ve CD-ROM vasıtasıyla kurslar alması 
 • Videoya çekilen sınıflar 
 • İşitsel / Görsel olarak web üzerinde yapılan sunumlar 
 • Online tartışma grupları 
Bu eğitim şekliyle;
 • Duyurular yapılabilir 
 • Mesajlar iletilebilir 
 • Test yapılabilir 
 • Video ve görsel, işitsel tasarımlardan faydalanılabilir 
 • Sunum yapılabilir 
 • Zamandan bağımsız hareket edilebilir 
 • Eğitimciye ihtiyaç olmaz 
 • Farklı yerlerden ulaşmak mümkündür 
Eisinger, Jane, Education Evolution, Association Management, Dec2000.
Asirvatham, Sandy, Beyond the Distance Barrier, Journal of Property Management, Sep/Oct2000.

www.insankaynaklari.com ‘dan alınmıştır

Hiç yorum yok: