6 Ağustos 2013 Salı

Yeni Ekonomi ve e-Learning

En genel anlamda uzaktan eğitimden bahsedilebilir. Uzaktan eğitim; eğitimin zaman ve mekandan bağımsız olarak ve farklı dağıtım kanaları kullanılarak verilmesidir.

Uzaktan eğitimin bir alt kümesi olarak, ikinci aşamada e-Learning gelmektedir. e-Learning; eğitim içeriğinin, internet, intranet, extranet, uydu yayını, interaktif TV, audio/video tape ve CD-ROM vs. yoluyla elektronik ortamda aktarımıdır (teknoloji bazlı öğrenme).


e-Learning'in bir alt kümesi olarak da online eğitim'den bahsedebiliriz. Online eğitim; öğrenmenin intranet, extranet, internet vasıtasıyla gerçekleştirilmesidir- teknoloji bazlı öğrenmenin bir bölümünü kapsamaktadır. 


Teknolojik değişmelerin karmaşıklığı ve iş ortamındaki hızı artırması, yetenekli insanların azlığı, rekabetin artması ile ücret üzerindeki baskıların artması, globalleşmenin sebep olduğu türlü türlü zorluklar, sosyal ve demografik değişmeler, bilgi işçilerinin iş ortamında esnekliğe olan ihtiyacı, öğrenmenin devam eden bir süreç haline gelmesi, internetin çok hızlı gelişerek eğitimlerin verilmesine olanak sağlaması e-Learning'e olan ihtiyacı artırmıştır. e-Learning'e olan ihtiyacın hangi ana eğilimlerden dolayı ortaya çıktığını aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz.


Değişen demografik özellikler
· 'Baby Boomers' dönemi: Yüksek kalitede iş bulmak için rekabet edilmesi ve yetenekli insan eksikliği göze çarpmaktadır
· Bu, tekrar eğitim almaya olan talebi artırmıştır


Teknoloji devrimi
· Firmalarda bir bilgisayara düşen kişi sayısının azalmaktadır
· Firmaların yüksek teknoloji ürünlerine yatırımı artmaktadır
· İnternet kullanıcılarının sayıları hızla artmaktadır
· Teknolojik değişim ve karmaşıklığın artması tekrar eğitim almaya olan ihtiyacı artırmaktadır
· Bilgiye ve öğrenme fırsatlarına ulaşım hızı artmaktadır


Globalleşme
· Dünya gittikçe küçülmekte, sınırlar kalkmaktadır
· Lider firmaların çoğu gelirlerinin büyük bir kısmını ülke dışından elde etmeye başlamaktadır
· Çok dilde kültürel eğitim programlarına ve global ekonomide gerekli becerilerin kazandırılmasına duyulan ihtiyaç artmaktadır


Birleşmeler
· Şirket birleşmeleri artmaktadır
· Şirketler hızlı bir şekilde büyüyebilmektedir
· Tüm bunlar, hızlı bir şekilde tekrar eğitim almaya olan gereksinimi artırmaktadır
· Firmaların tek bir merkezden, bütün olarak, eğitim programlarını yönetebilmesi için fırsatlar artmaktadır


Outsourcing
· Firmalar rekabette üstünlük yaratacak temel iş fonksiyonları üzerine odaklanmaktadır
· 1992'de % 60 olan işin bir bölümünün outsource edilme oranı 1995 yılında % 90'a yaklaşmıştır
· Kaliteli eğitim programlarının uygun ücrette verilmesi eğitim fimaları arasında rekabeti artırmaktadır

www.insankaynaklari.com ‘dan alınmıştır

Hiç yorum yok: