2 Ağustos 2013 Cuma

Bilgiye ulaşma engellerini aşmak için internet teknolojisini kullanmak

e-Learning dünyada hızla yayılırken insan kaynakları yöneticileri bu konuda öğrenme sürecindeler. e-Learning'in ne olduğu, neden rağbet gördüğü ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi topluyorlar ve bu bilgiyi kullanıyorlar. Biz de onlarla öğrenelim…

e-Learning Nedir?

e-Learning elektronik ortamdaki öğrenim şeklidir. Bu öğrenim şekli ya elektronik iletişime dayalıdır ya da gelişmesinde elektronik iletişimin rolü vardır. e-Learning'in kapsamı geniştir. Bir şirketin intraneti aracılığıyla verdiği iç eğitim programlarından, önde gelen üniversitelerin dış internet siteleri aracılığıyla verdikleri derslere kadar çeşitli şekiller alır. Çoğu e-Learning karşılıklı etkileşimi içerir; kişiler ilan tabloları ve diğer araçlar aracılığıyla soruları yanıtlayabilirler. Yapısı öğrencilerin farklı hızlarda öğrendiği durumlar için çok uygundur. e-Learning'te yer alan öğeler sınır tanımaz. Bireyler işlerinde daha başarılı olmak için şirket içi eğitim kurslarına katılma yoluna gidebilirler. Veya bir diploma ya da eğitim sertifikası kazanmak için online kurslar alabilirler. Kar amacı güden ve gütmeyen sektörlerde faaliyet gösteren organizasyonlar e-Learning'i çalışanlarını eğitmek amacıyla kullanabilirler. Bunu, dış kaynakları kullanarak ya da iş sırasında eğitim için kendi iç 'şirket üniversitelerini' yaratarak yapabilirler. Kişilere belirli bir zamanda tek eğitim sağlayıcı olan geleneksel eğitim kurumlarından farklı olarak, e-Learning sağlayıcıları çoğu zaman eğitimleri/dersleri tek tek satabilmektedir. Geleneksel eğitim kurumları bile kendi 'sanal marka'larını yaratmak için e-Learning sağlayıcılarla ortaklık içine girerek kurslarını bu yolla pazarlamaya başladılar. Sonuç olarak bir kişinin finans, muhasebe ve pazarlama derslerinin her birini farklı yer ve zamanda alabilmesini sağlayan, yeni ve 'türünün en iyisi' bir öğrenim şekli oluştu. e-Learning sadece bilgisayarın önünde oturmak anlamına gelmemektedir. e-Learning sağlayıcılarının bir çoğu ki bunlara hem şirketler hem de şirket dışı eğitim sağlayıcıları dahildir, dersleri tartışmak için yüz yüze toplantılar düzenlemektedir. Bu bireysel elektronik öğrenim ve grup etkileşiminin birlikteliği, organizasyonlarda takım kurmak için ideal olabilir.

Artan Talep
Yeni ekonomide e-Learning'e olan talep hızla artmaktadır. İş döngüleri/akışları kısalmakta, sonuç olarak iş hayatında karar verenlerin üzerindeki zaman baskısı artmaktadır. Fabrikalardaki atölyelerden yönetim kurulu salonlarına kadar kişiler, işlerini daha iyi yapmak için anında ya da en azından zamanında bilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Bir otomobil fabrikasındaki yetkili, şirket içi bir iş akışını öğrenmeye ihtiyaç duyabiliyor. Aynı şekilde, bir 'muhasebe yöneticisi' yeni bir ürün hattını anlamaya ihtiyaç duyabiliyor. Bu tip profesyoneller kendi şirketlerinin intranet'lerine bağımlı kalmak zorunda değiller. Bu tip kişiler şirket dışı kuruluşlardan kendi iş alanlarının ötesinde eğitim almak isteyebilirler. Günümüzde bu kişiler, kendileri karşılayarak ya da şirketlerinin bütçesini kullanarak, en gözde kaynaklardan çeşitli disiplinler hakkında - maliyet muhasebesi, insan kaynakları yönetimi, kimya gibi - elektronik ortamda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirler. Bu tip eğitimler, eğer elektronik ortamda veriliyorsa işveren için işten uzakta geçirilen daha az zaman ve azalmış maliyetler anlamına gelebilir. Kuzey Amerika'da, Avrupa'da ve artan bir şekilde de diğer pazarlarda, yüksek hızda Internet'e ulaşım insanlara evlerinden online bir şekilde öğrenme imkanı sağlıyor. Aynı zamanda, firmalar global bir şekilde büyüyor ve kendi ülkelerindekinden farklı pazarlar hakkında daha çok bilgiye ihtiyaç duyuyorlar. e-Learning bu amaca çok uygundur. Paralel bir eğilim de, artmaya devam eden şirket evlilikleri ve büyük organizasyonları da kapsayan şirketlerin satın alınmasıdır. Geleneksel eğitim dünyasında bir anda 50,000 kişiyi belli bir ürün hakkında eğitmek imkansız olacaktı. Sanal dünyada ise bu sadece bir günlük başka bir iştir. Internet açık bir şekilde mekan, zaman ve tabii ki bilgiye ulaşma sırasında yaşanan engelleri ortadan kaldırmaktadır.

Sınırları Olmayan Sınıf

Öyleyse e-Learning nasıl işliyor? e-Learning'in üç temel unsuru vardır: şirket intranetleri, şirket extranetleri ve şirketlerin Internet web siteleri. PC Computing Dergisi'nin Haziran 1999 sayısına göre, 1999 ortasından bu yana şirketler internette yer alabilmek için bu teknolojilere toplam $11.8 milyar harcamaktaydı - 2002'deki tahmini harcamaları $43.6 milyar olacak.
Internet teknolojisi birçok lokasyonda ve zaman aralıklarında öğrenmeye imkan sağlıyor. Çalışanlar, İngiltere'nin Londra şehrinde olduğu gibi Connecticut eyaletindeki New London şehrinde de, hatta bu iki şehir arasında uçan bir uçakta da verimli ve etkili bir şekilde çalışabilmekteler. Internet teknolojisi, kendisini kanıtlamış üst düzey yöneticilerden şirkete yeni girmiş kişilere kadar tüm çalışanlara, daha fazla bilgiye erişim olanağı sağlamıştır. Ne var ki, birçok şirket henüz Internet'in sağladığı bütün fırsatları kullanmış değildir. Internet'in iş yapmak için gerekli olduğunu sadece anlamak yeterli değildir. Şirketlerin bir vizyon ve misyona, metodoloji geliştirmeye ve uygulamaya ve bu vizyon ve misyonu gerçekleştirmeye gereksinimi vardır. Bu fırsatlardan bütünüyle yararlanmak için, kıdemli yöneticiler e-ofis stratejileri planlamalı ve bu planları takip etmelidir. Doğru bir strateji ile, insanlar ve bilgi daha önce mümkün olandan çok daha fazla yolla bir araya gelebilir -Internet teknolojisi yolu ile. Fakat yeterli işletim ve uygulama olmazsa, en iyi fikirler ve stratejiler bile değersizleşebilir.

Intranet

Intranet, bir organizasyonun -dışarıdan davetsiz misafirlere karşı güvenli- iç iletişim ağıdır. Kaynaklar, eğer intranet yoluyla erişilebiliyorlarsa, bulunulan konuma göre sınırlı değildir. Etkili bir intranet, bir organizasyonun iletişim noktası olarak çalışanların bilgiye ve birbirlerine daha yakın olmalarını sağlar. Çalışanlar iş arkadaşlarının dosyalarına, dokümanlara, analiz araçlarına, iç bilgi kaynaklarına, üçüncü şahısların kaynaklarına, müşteri bilgilerine erişebilirler.
İyi, yararlı bir sitenin anahtarı organizasyondur. Uğraşılması gereken çok fazla gereksiz bilgi varsa, sistem yararlı değildir. Esas olan, materyalleri yararlı ve kolay anlaşılabilecek bir şekilde organize etmektir. Bilgilerini mantıklı bir şekilde organize eden şirketler rakiplerine karşı büyük bir avantaj yakalayacaklardır.

Intranetin sunduğu birkaç bilgi tipi örneği:

· Analiz araçları
· İşle ilgili haber kaynakları
· Müşteri ilişkileri bilgileri
· İç ve dış bağlantı bilgileri
· Organizasyon içi bilgiler (raporlar, anahtar dokümanlar)
· Üçüncü şahıs bilgi kaynakları/uygulamaları
· Bilgi araçları/ürünleri
· Yeni ürünler/fikirler
· Özgeçmiş veritabanı
· Arama yapma olanağı
· Yetenek veritabanı
· Eğitim ve öğrenim


Internet (Herkese açık web sitesi)

Internet web siteleri, organizasyon ve dünya arasındaki (sadece çalışanlarla veya müşterilerle değil) iletişimin sağlandığı bir noktadır. Şirketin genel web sitesi aracılığıyla, bir organizasyon kendi yüzünü dünyaya gösterebilir, yeni müşteriler ve çalışanlar edinebilir ve yeni bağlantılar kurabilir. Bir şirketin genel internet sitesi, şirketin intranet ve extranet hizmetlerinin merkezidir.

Extranet / Internet

Intranet daha çok şirket içindeki kişilerin ve grupların ihtiyaçlarına odaklıyken, extranet ve Internet pazara ve müşterilere odaklıdır. Extranet sitesi bazı hizmetlerin verildiği bir sitedir. Örnek olarak, üye olunan siteler extranet siteleri olarak görülmektedir. Extranet, müşterileri ve şirketleri sanal bir ortamda bir araya getirmektedir. Müşteriler ve şirketler arasındaki Internet üzerinden gerçekleşen etkileşim kabul edilen standart olacaktır. Extranet aracılığıyla, güvenli ağ bağlantıları (güvenli e-ticaret) kullanılarak durum raporlarının ilan edilmesi ve dosya paylaşımı, extranetlerin verimli bir şekilde şirkete ve müşterilere değer yaratabilmesinin sebeplerinden sadece biridir. Yakın geçmişte şirketlerin internet, extranet ve intranet siteleri çok farklıydı. Şu anda ise internet, extranet ve intranet siteleri, bilginin bütün siteler tarafından paylaşılmasından dolayı kesin çizgilerle ayrılmamaktadır.

SONUÇ

Internet'in hızlı artan kullanımı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Öğrenimden etkin bir şekilde yararlanan şirketler iyi bir rekabet avantajı elde edecektir. Yeni Internet tabanlı araçlar sayesinde işletmeler, daha değerli organizasyonlar kurma konusunda bilgiye erişimde karşılaşılan engellerin üstesinden gelebilecekler.

Shehan B.Dissanayake, David A.Kovar

SHEHAN DISSANAYAKE Andersen'ın, Chicago merkezli 'Global Tax, Legal and Business Advisory' uygulamalarının dünya çapındaki stratejik çalışmalarından sorumlu bir Şirket Ortağı'dır.
DAVID KOVAR yine Chicago merkezli, Andersen'ın Global Tax, Legal ve Business Advisory Uygulamalarının Teknolojik Stratejilerini Belirleme ve Geliştirme Müdürüdür


www.insankaynaklari.com ‘dan alınmıştır

Hiç yorum yok: