3 Ağustos 2013 Cumartesi

e-eğitim terimlerinden örnekler


Konu Uzmanı: Bir konuda bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan kişi.
Geribildirim: Katılımcı ile eğitimci ya da sistem arasındaki etkileşim. Geri bildirim eğitimin kalitesini artırıcı niteliktedir.
İçerik: e-öğrenci’ye öğrenmesi için sunulan bilgi.
Uzaktan öğrenme: Genellikle internet üzerinden gerçekleştirilen, e-öğrenci’nin belirli bir sınıf ortamında bulunmasını gerektirmeyen eğitim ve öğrenme yöntemi.
Eğitim yönetim sistemi: Eğitim içeriklerinin ve kullanıcı bilgilerinin depolandığı ve yönetildiği e-eğitim altyapı sistemi.
Çoklu ortam (Multimedia): Öğrenmenin etkisini artırmak için kullanılan grafik, yazı, animasyon ses ve video gibi bileşenler.
Plug-In: Bir yazılımın özelliklerini artırmak için kullanılan yardımcı yazılım. 
Portal: Özelleştirilmiş içerikleri kapsayan web sitesi.
Simülasyon: Problem çözme, prosedürler veya işlemleri öğretmek için e-öğrenciyi gerçek ile benzerlik gösteren durumlarla karşı karşıya bırakan eğitim ve öğrenim yöntemi.
Senkron eğitim: Eğitmen ve e-öğrenci’nin aynı anda internet veya intranet üzerinde sanal sınıflarda etkileşim kurarak gerçekleştirdikleri eğitim ve öğrenim biçimi.
Asenkron eğitim: Belirlenen bir zamana bağlı kalmaksızın alınabilen eğitim biçimi. e-öğrenci ilerleme hızına ve eğitimi alacağı zaman dilimine kendisi karar verir.

Hiç yorum yok: