28 Aralık 2012 Cuma

Dijital Olarak Büyümek (“Net Jenerasyonu” Dünyanızı Nasıl Değiştiriyor?)


Bu ay Enocta olarak sizlere Don Tapscott’un “Dijital Olarak Büyümek” kitabından kısa bir özet sunuyoruz.
Dijital Olarak Büyümek (“Net Jenerasyonu” Dünyanızı Nasıl Değiştiriyor?) Grown Up Digital (How the net genaration is changing your world?)
Yazar bu kitabında 11,000'den fazla genç insanla yaptığı araştırmanın sonucunda şımarık, ekran bağımlısı, bir işe dikkatini uzun süre veremeyen, sosyal yetenekleri sıfıra yakın bir avuç genç yerine; devrim niteliğinde düşünme, etkileşime girme, çalışma ve sosyalleşme biçimleri geliştirmiş, şaşırtıcı derecede parlak bir toplulukla karşılaşmış.
Bu ve buna benzer binlerce kitabı ve özetlerini www.books24x7.com da bulabilirsiniz. Gelin şimdi hep beraber Don Tapscott’a kulak verelim.
~~oOo~~
Büyük ihtimalle 11-30 yaş aralığında birilerini tanıyorsunuzdur. Beş işi bir arada yaptıklarını da görmüşsünüzdür: arkadaşlarına mesaj göndermek, müzik indirmek, internete videolar yüklemek, beş santimlik bir ekranda film izlemek ve Facebook'ta ya da MySpace'te kim bilir neler yapmak... Onlar dijital dünyada büyümüş ilk nesil—ve daha uzun süre bizimle olacak, küresel çapta kültürel bir gerçekliğin parçası…
ve en önemlisi şu: İnternet neslini anlamak, geleceği anlamak demek.
Küresel çaptaki ilk nesil olan internet neslinin üyeleri, kendilerinden önceki nesillere nazaran daha zeki, daha hızlı ve çeşitliliğe karşı daha hoşgörülü. Adalet fikrine ve toplumlarının karşılaştığı sorunlara karşı son derece duyarlılar; bir çoğu okulda, iş yerinde veya ait olduğu topluluk içinde bir sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerine katılıyor. Bu nesil siyasetle iç içe ve demokrasiyi ve siyaseti dünyayı iyileştirmenin yolu olarak görüyor.
Bu genç insanlar, hıza ve özgürlüğe ayarlı refleksleriyle donanmış olarak modern yaşamın her kurumunu değiştirmeye başladılar bile. İş yerlerinden yaşadıkları ortamlara, siyasetten eğitime, toplumun en küçük birimi olan aileye kadar, var olan denetleme kültürünü, bir imkânlar kültürüne dönüştürmekteler. -
Tipik bir internet nesli üyesini tanımlayan ve onu bir önceki nesle ait ebeveynlerinden ayırt eden sekiz özellik sayabiliriz:
Özgürlüğe ve seçme özgürlüğüne değer veriyorlar.
Her şeyi kişiselleştirmek, kendilerine ait kılmak istiyorlar.
Doğal olarak işbirliğine yatkınlar, sohbeti konferansa tercih ediyorlar.
Sizi ve kurumunuzu dikkatle inceliyorlar.
Dürüstlükte ısrarcılar.
İşte ve okulda dahi eğlenmek istiyorlar.
Hız normal.
Yenilikçi düşünmekse hayatın bir parçası.
İnternet neslinin çocukları teknolojiyle beraber büyüdükleri için onu kolayca içselleştirebildiler, oysa yetişkinlerin ona ayak uydurmaları gerekiyor ki bu çok daha zor bir öğrenme biçimi. Nitekim bu çocuklar için teknoloji, içinde bulundukları ortamın bir parçası. Bu yüzden onu etraflarındaki diğer her şeyle beraber içselleştiriyorlar. Pek çoğu için, yeni teknolojileri kullanmak nefes alıp vermek kadar kolay.
Bu sekiz özelliğe biraz daha yakından bakacak olursak:
 1. Özgürlük. Araştırmalar gösteriyor ki İnternet Nesli nerede ve ne zaman çalışacağını kendisi belirlemek istiyor. Teknolojiyi kullanarak standart çalışma saatlerinden kaçınıyor, evlerini ve sosyal yaşamlarını işle harmanlıyor.
 2. Kişiselleştirme. İnternet Nesli bir şeyleri alıp kendinin kılmak için değiştiriyor. Bu nesil kişiselleştirilmiş cep telefonları, dijital televizyon platformları ve podcast'lerle büyüdü. Ne isterlerse onu, ne zaman isterlerse o zaman, nerede isterlerse orada elde edip, kişisel ihtiyaç ve arzularına göre şekillendirerek büyüdüler.
 3. İşbirliği. İnternet Nesli'nin üyeleri internette sohbet odalarında işbirliği yapıyorlar, birlikte bilgisayar oyunları oynuyorlar, e-posta kullanarak okul, iş ya da sadece eğlence için dosya paylaşıyorlar. İşe ve pazara bir işbirliği kültürü getiriyorlar. Yeni çevrimiçi iletişim araçlarını da oldukça rahat kullanıyorlar.
 4. Soruşturmacılık. İnternetteki bilgi kaynaklarının genişliğini ve bunların bir kısmının ne kadar güvenilmez olduğunu göz önünde bulundurarak diyebiliriz ki bugünün gençliği neyin gerçek neyin uydurma olduğunu ayırt edebiliyor.
 5. Dürüstlük. Bu neslin hiçbir şeyi umursamadığı fikri gerçeklerle uyuşmuyor. Internet Nesli dürüstlüğü, açıklığı, düşünceliliği, şeffaflığı ve verdiği sözleri yerine getirmeyi önemsiyor. Ayrıca bu nesil güçlü bir hoşgörüye sahip.
 6. Eğlence. İnternet Nesli, hayatını kazandığı işi yaparken keyif alması gerektiğine inanıyor, işinin ona içten içe bir tatmin duygusu vermesini bekliyor. İnternet Nesli'nin üyeleri çabuk sıkılıyorlar ve teknolojik araçlarla oynamak dikkatlerini toplayabilmelerini sağlıyor.
 7. Hız. 7 gün 24 saat, hemen cevap almayı bekliyorlar. Bilgisayar oyunları onlara anında geribildirim sağlıyor, Google sorularını milisaniyelerde cevaplıyor. Herkesin onlara aynı şekilde hızlı cevap vermesini bekliyorlar.
 8. Yenilikçilik. İnternet Nesli, ister cep telefonları konusunda olsun, ister iPod'ları, isterse oyun bilgisayarları, sürekli güncel kalmaya çalışıyor. En yeni çıkan ürünü alarak arkadaşlarını kıskandırıyor, sosyal statülerine ve kendi kafalarındaki imajlarına katkıda bulunuyorlar.
Yöneticiler için üç ipucu
İnternet Nesli işgücüne katılırken, “yetenek” ve “iş” hakkında düşünme biçimlerimizi de etkiliyorlar. İşte yöneticiler için üç ipucu:
 1. Sistemleri bu sekiz norma göre tasarlayın. İnternet Nesli'nin kültürüne yeni çalışma kültürü ve yeni kurum kültürü olarak bakın.
 2. Otorite hakkında tekrar düşünün. İyi bir lider olun ama bazı konularda İnternet Nesli'nin öğretmen, sizin de öğrenci olacağınızı kabul edin.
 3. İşe alma konusunu tekrar düşünün, hakiki ilişkiler yaratın. Sosyal ağları dürüstçe kullanın ve genç insanları şirketiniz konusunda heveslendirin.

22 Aralık 2012 Cumartesi

Bilgi Paylaşımında Artan Video Kullanımı!

Bildiğiniz gibi “Sosyal Medya” kavramı son dönemlerde en çok bahsi geçen kavramlardan biri haline gelmiştir. Bu da beraberinde “kullanıcıların ürettiği içerik” ve “müşterilerin ürettiği medya” gibi kavramları da ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmelerden hareketle bilgi üretimi ve paylaşımında “video” kullanımı oldukça büyük bir artış göstermeye başlamıştır.
Gerçekten de son zamanlarda internet kullanıcıları, video paylaşım sitelerinden çıkmaz hale gelmiştir. Hatta haber ve bilgi portalları da bu gelişmeyi dikkate almaya başlamışlar ve neredeyse videosuz haber oluşturmamaya hedef edinmişlerdir. Okuyucuların videolu haberleri okumaya daha eğilimli olması da bunu kaçınılmaz kılmıştır.
Yapılan araştırmalar, önümüzdeki 2 yıl içerisinde günümüz video transferinin 4 kat artacağını vurgularken yine önemli bazı oranlara dikkat çekmektedir. Buna göre veri alışverişinin yaklaşık %60’lık oranının video paylaşımı olacağı ön görülmektedir.
Hiç şüphesiz tüm bu gelişmelerin gündemimize gelmesine kaynak olan bazı sebepler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, çoklu ortam paylaşımı, diğeri ise artan internet hızlarıdır.
Öte yandan 3G’nin de bu noktadaki önemi tabii ki yadsınamazken, 4G geleceği haberi de video paylaşımlarının daha da artacağının zaten bir ön habercisi niteliği taşımaktadır.
Bireysel hayatımızda tüm bu süreçler yaşanırken iş hayatı da bu süreçten bağımsız kalmamaktadır. Kurumlar kendi “Kurumsal YouTube” larını nasıl oluşturacaklarının çalışmalarına başlamışlardır. Bunun için kurguladıkları farklı yapılar söz konusu olmaktadır;
- Bazı kurumlar kendi kurumlarına özel video sitelerinin altyapılarını kurmayı veya böyle siteleri satın almayı tercih etmektedir. Bu yapılanmayla amaçları sadece video paylaşımı olmayıp aynı zamanda, diğer sosyal medya araçlarıyla da zenginleştirerek tam bir paylaşım ortamı yaratmaktır. Böylece kullanımı da daha fazla artması da sağlanmaktadır.
- Kurumların bazıları ise video paylaşımında farklı yaklaşımda bulunmaktadır. Bu kurumlar, kullandıkları kurum içi platformlar üzerinden videoları paylaşacak yapılanmaları tercih etmektedirler.
- Kurumlarda bir başka video paylaşım yöntemi olarak içerik yönetim veya eğitim yönetim sistemleri karşımıza çıkmaktadır. Kurumlar videolarının barındırılması ve paylaşımı noktalarında kullanmakta oldukları eğitim yönetim sistemlerini tercih etmeye başlamışlardır. Bu da tedarikçiler tarafında bu konuda geliştirmeler yapılmasını zorunlu kılmıştır.
Sonuç olarak yakın gelecekte yeni sistemler ve yeteneklerinin de araştırılacağı bir gerçektir. Örneğin kurumlar Google apps gibi yapıları kullanarak Youtube’un orijinal özelliklerini kullanabilecekler, ya da mobil cihazlarda kolaylıkla çalınabilecek videolar üzerinde çalışacaklardır.

21 Aralık 2012 Cuma

Y Kuşağı ve E-öğrenme, 2010 – 2020

Y Kuşağı nedir
Y Kuşağı, 1980 – 2000 yılları arasında doğduğu kabul edilen kuşağa verilen isimdir.
Bu yeni ve yakın geleceği şekillendirecek olan kuşağa ait belirgin özellikler:
 • Türkiye’de yaşayan 71.517.100 kişinin % 25’i bu kuşağa aittir.
 • Internet ve çok kanallı televizyon ile birlikte büyüdüler.
 • Mobil ya da yüzyüze görüşme haricinde sanal görüşmeyi de tercih edebiliyorlar
 • Yokluk bilgileri yok, sabırsızlar
 • Bireysel yaklaşım ağırlıklı karar mekanizmasına sahipler
 • Kendine güven duyguları yüksek
 • Sadakat duyguları zayıf
 • Kariyer ve gelişimleri için her türlü talepte bulunmaktan çekinmiyorlar, hızla iş değiştirebiliyorlar, bunu gayet normal ve sağlıklı bir hareket olarak görüyorlar.
 • Para için çalışmak istemiyorlar, kendi işlerini yapmayı özgürleşmenin bir adımı olarak benimsiyorlar
 • İlk çalışma yıllarında yönetici pozisyonuna yükselmek istiyorlar.
 • Gelişimlerine katkıda bulunacak yöneticilerle çalışmayı tercih ediyorlar.
 • Yaratıcılıklarını ve bağımsız düşünceyi destekleyen ortamları tercih ediyorlar.
 • Emeklilik gibi yan haklar onlar için çok önemli.
 • Aile ve iş yaşantısını dengelemeyi benimsiyor ve uzaktan çalışma, yarı zamanlı tipi çalışma alternatiflerine sıcak bakıyorlar.
 • Bireysel hedeflerini şirket hedeflerinden önde tutuyorlar.
 • Danışmanlık, finans ve bilişim sektörlerinde çalışmayı tercih ediyorlar.
 • İş arama yöntemlerinin elektronik ortamlara taşınmasını benimsiyorlar.
 • İş ararken önem verdikleri faktörler sırasıyla şirketin kimliği, çok uluslu olması, sunulan kariyer ve eğitim olanakları.
 • Mezun olduktan sonra 4-6 ay arasında iş bulabileceklerini düşünüyorlar.
CISCO’nun Amerika’da ‘55 Bin Tüketici’ Üzerindeki Araştırması
Cisco İnternet İş Çözümleri Grubu tarafından ABD'de 55 bin tüketici üzerinde yürütülen araştırma, banka müşterilerinin finansal öncelikleri ve hizmet beklentileri ile video uygulamaları ve etkileşimli iletişim konusundaki tercihlerini ölçmek amacıyla gerçekleştirildi.

Araştırmada, son dönemde finansal kurumların yaşadığı sıkıntılara rağmen Y kuşağının önemli finansal kararlar alırken bankalara güvendiği sonucunu ortaya çıkardığına dikkat çekildi.
Araştırmanın öne çıkan sonuçlarına göre Y Kuşağı’nın:
 • Yüzde 50’sinden fazlası bir web kamerasına sahip.
 • Yüzde 20’si YouTube’u günde birkaç kere ziyaret ediyor.
 • Yüzde 97’si mobil telefon kullanıyor.
 • Yaklaşık yüzde 40’ı bir finansal danışmanla video aracılığıyla görüşmeye sıcak bakıyor.
 • Bir veya iki önceki neslin mensuplarına kıyasla finansal konularda blog ya da forumlarda dört kat daha fazla görüş belirtiyor.
 • Yüzde 40’ı web tabanlı kişisel finansal yönetim (PFM) araçları kullanıyor.
 • Yüzde 33’ten fazlası, bankaları profesyonel danışmanlık hizmetleri konusunda öncelikli kanalları olarak görüyor
 • Yüzde 85’i mevcut finansal servis sağlayıcılarından orta ve yüksek derecede memnun.
 • Üçte birinden fazlası finansal konularda desteğe ihtiyaç duyuyor.
 • Bir veya iki önceki neslin mensuplarına kıyasla finansal konularda arkadaş ve aile tavsiyelerine üç kat daha fazla değer veriyor.
Türkiye’de Y Kuşağı
Türkiye’de bu kuşağın temsilcilerinin sayısı diğer ülkelere göre çok daha yüksek.
 • Genç nüfusu fazla olan Türkiye’de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 20-24 yaş arasında ortalama 7 milyon kişi var.
 • Bunların yaklaşık 2 milyon 300 bini ise çalışıyor.
 • Üniversite öğrencileri çıkarıldığında ise 3 milyonu aşan bir işgücü potansiyeli var.
 • Bu potansiyel içinde 650 bin kişi ise iş aradığı halde bulamıyor ve işsiz kategorisinde yer alıyor.
Y Kuşağı ve E-öğrenme 2010
Elektronik eğitim, elektronik yaşam koşullarına en uyumlu olarak büyümüş ve şu an Y Kuşağı olarak adlandırdığımız kuşakta olanlar için hepimizden çok daha ‘geçerli’ gözüküyor. Gerek mobil telefonları üzerinden iletişimdeki gerekse internet tabanlı sosyal ağların kullanımındaki yetkinlikleri gözönüne alındığında, Y Kuşağı digital evrenin hakkını gerçekten veriyor.
Bilgiyi mekan ve zamandan bağımsız olarak elde edebilmeyi oldukça önemsiyor ve paylaşım konusunda tüm teknolojiyi kullanarak oldukça elleri açık davranıyorlar.
Değinmiş olduğumuz diğer özellikleri de gözönüne alındığında, Y Kuşağı için elektronik eğitim platformları; kullanışlı, bağımsızlık duygusu hissettiren, iletişimde süreklilik ile uzmanlara ve arkadaşlara anında soru sorup cevap alabilme fırsatı tanıyan platformlar olarak gözükmektedir.
Wireless internet bağlantı noktalarının artışı, dizüstü bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, mobil telefonlar ile internet kampanyaları, neredeyse her evde bir kişisel bilgisayarın varlığı, ipod’lar, e-book reader’lar, kindle, tablet pc.. gibi potansiyel aracıların yaygınlaşması elektronik eğitimin yolunu açmaya devam etmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullarımızda öğrencilerin ilköğretim çağından itibaren kullanımına sunulan “bilgisayar destekli eğitim materyalleri”, bazı ödevlerin elektronik ortamda yapılabilmesi, simulasyonlarla desteklenen eğitim içeriklerinin hem derslerde hem de okul dışında kullanıma başlanması, yeni kuşağın ilköğretimden itibaren elektronik ortamdaki öğrenim süreçlerine alışkın olmasını sağlıyor. Bu kuşak alışık olduğu, nimetlerinden fazlasıyla faydalanabildiği elektronik eğitim süreçlerini daha sonra iş hayatında da kullanmaya sıcak bakıyor, bunu zaman ve mekandan bağımsızlık, tekrar edilebilirlik, simulasyonlarla zenginleştirildiği için kolay anlaşılırlık açılarından daha tercih edilir bulmaktadır.
Lineer senaryolarla sonuca götüren ve doğruları en baştan vererek alternatif bir yol tanımayan herhangi bir yapıyı hayatın hiçbir noktasında görmek istemeyen yeni kuşak, kendisine sunulacak eğitim nesneleri ve ortamlarında da bunu istememektedir. Eğitim ortamları ve nesneleri bu yeni kuşak için, içerisinde birden çok alternatif yol tanıyan ve her yol içerisinde alınabilecek bireysel kararların sonuçlarını canlı olarak görebilecekleri, görülen sonuçlara dair analizleri rahatlıkla yapıp yeni bir karar alma ve yeni bir yol öğrenecekleri, sonuçlara bağlı olarak mantıksal geri dönütleri görüp bilinçli şekilde kendilerinin yönlendirebileceği yollarla oluşturabilecekleri platformları tercih ediyorlar.
Bir diğer önemli konu ise, internet bazlı sosyal medyanın bu yeni kuşağın hayatındaki yeridir. Bir bilginin paylaşımı konusunda facebook, twitter tipi noktaların önemini unutmamak gerekliliği. Bilgi ve tecrübeyi bir sosyal platformda aynı anda paylaşabilmek, bu yeni tecrübeye dair fikrini önemsedikleri grubun geridönüşlerini hızlıca alabilmek Y kuşağı için önem arzetmektedir. Sosyal medya, hayatlarında oluşagelen yeni tecrübelere dair en objektif yorumları alabildikleri, tüm yalınlığıyla akranlarının aynı tecrübeye ya da bilgiye dair düşündüklerini görüp buna göre bilgiyi koruma ya da görmezden gelme yolunu seçtikleri alanı ifade ediyor aslında. Bu açıdan bakıldığında sosyal medya, 2010 yılında Y kuşağı için eğitim faaliyetlerinin de henüz yeterince varlığı kabul edilmemiş ama ağırlığı hissedilen tarafını oluşturmaktadır.
Y Kuşağı ve E-öğrenme 2020
Önümüzdeki 10 yıl içinde okullarımız nasıl değişecek? Dersler nasıl işlenecek? Öğretmenler ve öğrenciler yeni teknolojilere hazır mı? Teknolojik cihazlar, kitap ve defterin yerini alacak mı? İşyerlerinde eğitimler nasıl yürütülecek? Eğitim içerikleri de metodolojiler kadar değişecek mi?
Dijital platformların eğitsel platformlarından çok daha fazla yer alacağı kesin. Internet bağlantı alternatifleri daha da çoğalacak, bağlantı hızı bugünle kıyaslandığında oldukça yüksek olacak, cep telefonu, ipod, iphone, kindle, e-book reader, netbook, notebook ve pc ile internete bağlı olmanın haricinde evlerde kullanılan buzdolabı, pc-tv, alarm sistemleri, giysilere uygulanabilen alıcı-verici çip sistemleri vb. hayatın uzaktan erişilebilirliğini fazlalaştıracak gözükmektedir.
On-on beş yıldır dijital platformlarda eğitim alan, oyun oynayan, sosyal medyada bilgi paylaşan Y kuşağı, 2020 yılında hayatın geneline entegre olmuş bir elektronik yaşama çoktan kavuşmuş olacaktır.
Bu dönemde gerek bilginin aktarım tipinin değişimi, gerekse alınan bilginin uygulanma biçiminin değişimi söz konusu olacaktır. Bilgiyi elektronik olarak aktarıyor olmak, e-öğrenmenin eğitsel amaca ulaşmadaki başarısında yeterli olmayacak, elektronik bilgi aktarımındaki içerik ve yöntem zenginlikleri daha ön plana çıkıyor olacaktır.
Bir dönem genç kuşak içerisinde oynanmış olan; FRP-Fantasy Role Playing (Fantastik Kurgu) oyunlarının yapısına benzer eğitimsel senaryoların, Y kuşağına hitaben, “ilköğretimdeki eğitsel materyallerde”, “sertifikasyon programlarında” ve “iş yaşamındaki eğitimlerde” kullanımı gereklilik halini alacak gibi gözükmektedir. Rollerle özdeşleştirme kavramı; bir nick’e (takma ad), bir e-posta adresine, en azından bir ‘anında mesajlaşma’ hesabına sahip ve bunları gerçek hayatıyla entegre olarak kullanan bir nesil için bir önceki kuşaklarda olduğu gibi “gerçeğin sanallaştırılması” olarak değil, “gerçekliğin yansıması” olarak algılanmakta olacaktır.
Kurumlar, kendilerine özgü iç eğitimleri e-öğrenme platformuna artık sadece birkaç animasyondan oluşan “oryantasyon eğitim içerikleri” olarak taşımakla kalmayacak, kurumdaki tüm rollerin canlandırıldığı ve şirketin simule edildiği bir platformda yeni personellerini ve/veya eğitime alınan personellerini bu ortamda canlı senaryolarla eğitip sınayabileceklerdir.
Kurum simülasyonları, gerektirdiği altyapı nedeniyle tıpkı oyun motoru yazılımı gibi “kurum simülasyon motoru” yazılımı piyasasını geliştirecek ve kurum yapısının analizinde de danışmanlar yer alacaklardır. Kurumun doğru simülasyonu, aynı zamanda yaratıcılığın yeni senaryolarla ortaya çıkmasına, sorunlara alternatif çözüm sunabilecek personele yol açmak için yalnızca tek bir doğruya yönlendirmeyen onlara alternatif de sunan eğitsel senaryoların oluşturulması gerekliliğini doğuracaktır.
Günümüzde oyun teknolojileri için verilen emek, geliştirilen teknolojik altyapı, donanım ve yazılımsal gelişimlerin tamamı bu yeni çağda, e-öğrenme için ve bağlı tüm dijital platformlar için gösteriliyor olacaktır. Zaman ve mekandan bağımsızlığı da ekleyince, kurum simulasyonunda “anında reaksiyon” tepkimelerinin ölçülmesi de mümkün olacak, “problem karşısında verilen anlık tepkilerin ölçümü”, “beklenmeyen sorunlar karşısında personel, yönetici, üst düzey yönetici tepkimelerinin ölçümü”, “takım oyunlarının çeşitli zamanlarda oynanabilmesi”, “en üst düzeyde alta yönelik anlık problem senaryolarının yaratılması ve çözüm yetkinliklerinin ölçülerek kuruma artı değer kazandırılabilmesi” de mümkün olabilecektir.
Tüm bunlar artık Y kuşağının bağlantıda bulunduğu dijital platformların kendini geliştirmesi, alternatiflerinin çoğalması ve hızlarının yükselmesi ile başlayacak ve bahsettiğimiz tüm gelişmeler ve yenilikler bu yeni hız ve alternatiflerle yerini suyun akışında bulacaktır.
Y Kuşağı ve e-öğrenme konusu bizi heyecanlandırmakta ve bu kuşağa sunabileceklerimiz konusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Barış SİNÇ
Kaynaklar
İş dünyasında yeni nesil: Y Kuşağı, Şalom Gazetesi - Eva ÇİTON
Milenyum Kuşağı Neleri Değiştirecek, Capital - Fadime BAZZAL
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
Bankaların yeni hedefi : Y Kuşağı, Habertürk Ekonomi
Eğitim İçin Teknolojik Cihazlar Eğitimde Yenilikler 3 - Süleyman Sönmez

18 Aralık 2012 Salı

Web 3.0 ve Semantik Dünya’da e-Öğrenme!

Web 3.0 versiyonu ne demek? Bu bizler için ne anlam ifade ediyor? Doğrusu eğitim ve gelişim sektörü profesyonelleri veya bu sektöre ilgi duyanlar olarak bu sorulara verilecek cevaplar hepimiz için son derece önemli. Hepimiz bu soruların cevaplarını, eğitim ve gelişim dünyasında üstlenecekleri rolleri merak ediyoruz. Öyle değil mi?
Aslında web 3.0, web’in en “zeki” hali olarak tanımlanabilir. Elbette şimdilik! Web 3.0; “kim(ler)’in, neyi, ne amaçla, ne sıklıkla ve nasıl bir çeşitlilikle kullandığını takip ediyor, anlıyor. Web 3.0, ilgi alanlarımızı ve seçimlerimizi önemsiyor ve anlamlandırmaya çalışıyor. Bu sayede, bir sonraki adımda bize özgü bilgilerin, içeriklerin oluşturulmasını ve sunulmasını sağlayacak platformun temelleri atılıyor.
Gerçek hayatı doğru algılamak amacıyla, kişisel seçimlerin ve internette yapılan tüm işlemlerin sıkı takibine dayanan bir altyapı oluşturuluyor. Oluşturulan bu altyapı, kişisel internet verilerinden oluşan bilgilerin analizi ve analiz sonuçlarına göre kişiye özel bilgilerin, sayfaların ve geri dönüşlerin oluşturulmasını sağlıyor. Arka plandaki algoritmik yapı ve altyapı biraz karmaşık görünmekle birlikte, ortaya çıkan sonuçlar gerçekten olağanüstü.
Web 3.0’da, insan-internet etkileşiminin iyi izlenmesinden, kişilerin izlediği videoların takibinden, kişilerin satın aldığı giysilerin ve incelenen arabaların takibinden bahsediyoruz. Kişilerin internette yazdıkları, aradıkları kelimeler, hava durumu takipleri vb. daha onlarca bilginin takibi de yine Web 3.0 için önemli diğer veriler. Web 3.0 temel olarak bu verilerin analiz edilmesi ve ardından kullanıcıya özel akıllı sonuçlar getiren yapıların kurulması ile ilgili.
Her şey oldukça gerçekçi ve mantıklı gözüküyor. Elbette teknik alt yapı son derece karmaşık. Peki tüm bu akıllı sistemlerin üzerine avatar giydirip seçeneklerinizi yaşamanıza imkan veren 3 boyutlu platformlarla tanışmak fikrine ne dersiniz? Aslında oyun dünyasında son dönemde bu çalışmalar yapılıyor. Ama bu yöntem, henüz eğitim ve gelişim dünyasında kullanılmıyor. Peki bu yöntem eğitim ve gelişim dünyasında kullanılıyor olsa neler görürüz?
- Kişisel seçimlerimizin, ihtiyaçlarımızın, geçmiş deneyimlerimizin ve tarzımızın farklılıklarının ele alınarak, bize özgü eğitim ve gelişim çözümleri sunulacaktır.
- Tercihlerimize uygun ve tamamıyla bize özel platformda, ara yüz ve ortamlarda eğitimleri almamız mümkün olacaktır.
- Bize en uygun ortamda sunulan en doğru içerikler ile kişisel başarımız artacaktır.
- Bize özel sunulan her detay, eğitim ve gelişim aktivitesinden çok daha fazla keyif almamızı sağlayacaktır.
İşte Web 3.0 ve semantik e-öğrenme dünyası bunları ve çok daha fazlasını sunacak, eğitimi, gelişimi ve e-öğrenmeyi farklı bir boyuta taşıyacaktır.

13 Aralık 2012 Perşembe

Kurumsal Eğitim Yönetim Sistemi:

“Büyük Resim”
Acaba Thomas Edison dünyanın ilk eğitim yönetim sistemini öngörmüş müydü? Ya da eğitimciler eğitimlerin izlenmesi için ne kazar uzun zaman uğraştılar? Hangi özellik daha kritik hale geldi? Ve son olarak günümüzde kurumsal LMS’ler nasıl görünmeye başladılar?
Aslında bu ve bunun gibi sorular Brandon Hall’un uzman analistlerinden Gary Woodill’in son raporunda cevaplanmış.
“Kurumsal Eğitim Yönetim Sitemleri”
Büyük resim aslında konuyla ilgili hikayeyi, gelişimi ve kurumsal eğitim yönetim sistemlerinin geleceğini keşfediyor. Gary Woodill bu rapor ile aşağıdaki başlıkları tartışıyor:
Yıllar içinde eğitim yönetim sistemleri nasıl geliştirildi?
LMS işlevlerini nasıl olgunlaştırdı?
Eğitim yönetim sistemi için birlikte işlerlik standartları
Tedarikçilerin demografik özellikleri (büyüklükleri ve lokasyonları)
Kurumsal eğitim yönetim sisteminin fiyatlandırılması
Core eğitim yönetim sisteminin fonksiyonelitesi
Kurumsal eğitim yönetim sistemi implementasyonuna bağlı konular
Yukarıdaki konulara kaynak olan data, 117 farklı eğitim yönetim sistemi üzerinde çalışılarak elde edilmiştir.
Bu çalışmada varılan sonuçlardan ilki, Eğitim Yönetim Sistemlerinin gelişme aşamasında olmadığıdır. Söz konusu sistemlerin büyük değişiklikler yerine küçük ilerlemeler gösteren sistemler olduğu da varılan bir diğer sonuçtur.
Önemli saptamalardan bir diğeri ise eğitim yönetim sistemi piyasasına oyuncuların 1998 ve 2004 tarihleri arasında katılmış olduğudur. Bu sistemlere son dönemlerde yetenek yönetimi ve sosyal medyayla entegre yapılanma gibi büyük özellikler eklenmesine rağmen, bu zamana kadar öğretim yönetim sistemlerinin bilinen yanlarının temel özelliklerinin olduğu görülmüştür. Gelişmiş bir teknolojiden beklendiği gibi, sistemleri birbirinden ayıran temel özelliklerin işe yararlık, esnekliği, sezgiselliği ve uygulamalarıdır. Bu açılardan bakıldığında bile, az kredibilitesi olan eğitim yönetim sistemi firmalarının bile çoğunun aynı baz uygulamaları sunduğu görülmektedir. Dolayısıyla sistemlerde inovasyon adım adım ilerleyen bir süreç halindedir.
Bu zamana kadar çoğu eğitim yönetim sisteminin aynı standartları uyguladığı görülmektedir.
Bu araştırma raporu, eğitim yönetim sistemi tedarikçilerini iki kategori altında toplamıştır: Küçük ve orta ölçekli şirketlere çözümler sunan çok sayıda küçük tedarikçiler, uluslararası ve Fortune 1000 firmalarına çözüm sunan az sayıda büyük tedarikçiler.

Eğitim Yönetim Sistemi sunan firmalarının çoğunun Amerika’da olduğu görülmektedir. Bu nedenle Amerikan firmalarının Eğitim Yönetim Sistemi piyasasının % 85’ine sahip olması şaşırtıcı değildir. Kanadalılar piyasada ikinci sıradayken, Hindistan’daki firmalar üçüncü sırayı almaktadırlar. Ancak buradaki firmaların Amerika’daki satışlara odaklı olduğu da bilinmektedir. Söz konusu piyasa araştırmasına göre ise, çoğu farklı firmanın çeşitli eğitim yönetim sistemi tedarikçisinden hizmet aldığı görülmektedir.

Eğitim Yönetim Sistemlerinin fiyatlamalarının geniş bir yelpazeye yayıldığı görülmektedir. Dolayısıyla birkaç bin dolardan, milyarlara kadar eğitim yönetim sistemi tedarik edilebilmektedir.
Eğitim Yönetim Sistemlerinin başka bazı uygulamalara kıyasla daha pahalı bir yazılım olarak görüldüğü bilinmektedir. Böylece bütçe kısıtları nedeniyle, eğitim yönetim sistemi maliyetleri bazı firmalar için fazla gelmektedir.

Kullanılırlık açısından, deneyimime göre eğitim yönetim sistemi geliştiren firmaların her yıl yeni uygulamalar eklediği görülmektedir. Söz konusu sistemler, kullanıcıların gelişmelerini ve puanlarını takip eden basit bir programdan çok, özellik seçenekleri olan kompleks ve komplike sistemler haline dönüşmeye başlamışlardır.
Son olarak Eğitim Yönetim Sistemi piyasasındaki araştırmalar, sistemlere uygulama eklenmesinin çok daha hızlandığını göstermektedir. Geçmişte bir sene ya da daha uzun süren uygulamalar şimdi rahatça iki ya da üç ayda tamamlanabilmektedir.

7 Aralık 2012 Cuma

Semantik web ve uzaktan eğitime etkileri
Özet
Web teknolojilerindeki gelişmelere göre, veri paylaşımı çok kolaylaşsa da, aynı zamanda çok karmaşıklaştı. İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda, arama motorları kullanılmaktadır ve bu arama motorları aynı zamanda aramalarla ilgili olmayan içeriği de göstermektedir. Bunun nedeni aranan verinin sadece arayan kişi tarafından bilinmesi ve arama motorları tarafından yorumlanamamasıdır. Bütün bu problemleri çözmek için, yeni teknoloji kullanılarak semantik web yapısı oluşturuldu. Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim platformunda semantik web’in ne tarz kullanım alanının olduğuna karar vermek ve onun ontolojik ve mimari yapısını oluşturmaktır. Buna ek olarak, URI ve UNICODE, XML ve RDF formları uzaktan eğitim platformundaki kullanım stillerine karar verilecektir. Sonuç olarak, eğitim alanlarının semantik web tabanlı özelliklerine karar verildi.
1.Giriş
Web platformu (Ateş, 2008) HTML dilini kullanan bilgisayar programcısı Tim Berners–Lee tarafından ortaya çıktı ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak için zaman içinde ilerleme kaydetti. Bu gelişmeler gözden geçirildiğinde; web sayfalarındaki ilk teknolojinin statik web sayfaları olduğu görülmüştür. Bütün bu gelişmeler, radyo, televizyon ve bilgisayarın yeni bir boyut olduğu internet tabanlı uzaktan eğitim araçları konsepti içinde gözden geçirildi.
Uzaktan eğitim, iletişim teknolojilerini kullanarak zamandan ve mekândan bağımsız eğitim alanları sağlayan bir yöntemdir. (Bulun ve diğerleri, 2004) Bu sayede; zaman ya da çalışma saatlerine bağlı olarak kişisel gelişim ya da eğitim imkânı yetersiz olan kişilere eğitim verilebilecek. Web teknolojilerinde, sunucu ve işlemci arasındaki iletişim sadece tek bir yönlü olarak yapılır ve bu yüzden HTML dili kullanılmıştır. Bu teknolojide, tek yönlü iletişim bazı noktalarda istenen sonuçların anlaşılmamasına sebep olmuş, böylece yeni teknolojinin önemi göz önünde bulundurulmuştur ve Dinamik Web Teknolojisi ortaya çıkarılmıştır. Dinamik Web Teknolojisi İletişimi iki yolla yapılır. Bu teknoloji sayesinde, sunucu işlemcinin taleplerine cevap verir. Yanıt noktasında, eğer işlemcinin talepleri statik web sayfalarındaysa, sunucu sayfaları içeren veriyi direk olarak işlemciye yollar. Eğer iletişimin amacı olan veri dinamik web sayfalarındaysa, sunucu dinamik sayfalarla kapsamı içinde çalışır ve onları HTML kodlara çevirerek işlemciye yollar.
Bu teknoloji sayesinde, işlemcinin talepleri için amaçlanan yanıtlara göre açılmış sayfalar dinamik olur. Aynı zamanda bu teknolojinin diğer avantajları, veriyi sunucunun bilgisayarında tutması sayesinde bütün yetkili kişiler veriye ulaşabilir ve rahatlıkla iletişim sağlayabilirler. Web teknolojilerindeki gelişmeler arttı ve statik web sayfaları Web 1.0 olarak, dinamik web sayfaları Web 2.0 olarak (Kardemirci, 2008) olarak adlandırıldı. Web 2.0 (bloklar, wikiler, facebook, gibi…) göz önünde bulundurulduğunda çok sayıda yenilikler web teknoloji kullanıcılarının sayısını ve standart bilgisayar bilgisine sahip kişiler Web 2.0’den avantaj sağlayarak bilgi ve veri paylaşımını her geçen gün arttırdı. Web 2.0 teknolojisi sayesinde kullanıcı sayısındaki artış ve veri paylaşımı Web alanında karışıklığa neden oldu. Buna rağmen arama motorları (yahoo, google, bing, gibi…) bu karışıklıktan kaçınmak ve filtrelemenin yeterince yapılmadığı bu muazzam web kütüphanesini filtrelemek için geliştirildi. Genellikle, sonuçları aramayla ilgili olmayan iyi bir anlaşma görüntülenebilir. Arama sadece metinsel niteliğe sahiptir ve yetersiz mantıksal arama süreci vardır. Bu nedenle, web’de anlamlı bilgileri almak için yeni teknoloji gerekmektedir. Bu yeni teknolojinin adı ‘Semantik Web’dir.
2. Semantik Web ve Mimarisi
Çoğu bilgi birikimleri istenen bilgiye ulaşmayı zorlaştırır. Buna ek olarak, her geçen gün hızla artan bilgi birikimleri, web’de insanların gözden kaybolması dikkate alındı ve Web 2.0’nin yetersiz kısımlarının geliştirilmesi amaçlandı. Bu problemi çözmek için, semantik web teknolojisi ortaya çıkarıldı. (Kardaş, 2008)
Bu teknolojinin gelişimi, W3C (World Wide Web Consortium- Dünya Çapında Ağ Birliği) tarafından organize ediliyor. W3C, Tim Berners-Lee’nin 1994’te başkanı olduğu web teknolojileri standartlarına karar veren uluslararası bir kuruluştur. Semantik Web’in bu genel mimarisine W3C tarafından karar verilmiştir. (Gençoğlu, 2007)
Bu mimari yapının temelleri, URI ve Unicode’u oluştururlar. Bu tabakalar, uluslararası karakter kümesinin kullanım şekline karar verir ve web kaynaklarının ayrı ayrı kimlik tespitini yaparlar (Özacar, 2004). Bu mimari yapıda, XML (Evrensel Veri Taşıma Dili) ve katmanlarla karşılaşılır. XML, zengin web dokümanlarına form verilerek kullanılır. İsim uzayları olarak, farklı kelimelerin doğru olarak kullanımına izin verir. XML ve isim uzayları tabakalarında RDF (Kaynak Tanımla Çerçevesi) tabakası bulunur. Bu tabaka, web kaynaklarına hızlı ulaşmada ve bağlantı ile formlarda özne ve fiil arasındaki bağlantıda kullanılır. Bu tabakanın üstünde, RDF şeması bulunur. Bu tabaka, işleri RDF kaynaklarında anlamlı yapan bir çerçevedir. Bu kelimeler öznelerini ve özelliklerini tanımlamak için gereklidirler.
Ontoloji tabakası, karmaşık semantik tasviri için mükemmel bir uyuma izin verir ve gelişmiş RDF şeması tarafından düzenlenmiştir. Aksi halde diğer tabakalara göre, yüksek dereceli semantik web için, onlar diyalektik, kanıt ve güvenlik katmanlarıdır (Öztürk, 2004). Semantik web mimarisi yukarıda belirttiğimiz uzaktan eğitimin temel yapılarına göre tasarlanmıştır.
3. Semantik Web’in ve Eğitimsel Sayfaların Özellikleri
Semantik Web’le gösterilen bilgiler, bazı popüler yapay zeka uygulamalarını göz önünde bulunduran kavram tarafından yapılmıştır. Semantik web farklı bilgi gösterimlerini ayırt edebilir. Bu detay iki önemli konuda yer alır. Bunlar, ontoloji ve mantıksal formlardır. Ontoloji olayları tanımlamada, bağlantılarının devamlılığında, olayları planlamada ve tanımları netleştirmede kullanılır (Öztürk, 2004). Düzenleme, ontoloji makineleri tarafından çevrilir. Bu işlem, ontolojilerin makinelerle hesaplamasıyla ve sonuçları almasıyla yapılır.
3.1. Eğitimsel Formda Yer Alacak Semantik Web Sayfalarının Genel Özellikleri
Eğitimsel içerik, bu yollarla düşünülmeli ve düzenlenmelidir. Öğrencilerin ilgi alanları hakkında giriş bilgisi vermelidir, bu alanlarda onların bilgilerini geliştirmeli ve onlara problem çözme yetisi kazandırmalıdır (Devedzic, 2006). Tasarımcı tarafından yapılmış olması gereken bu gereklilikler; çoklu ortam nesneleri, örnekler, soru benzetmeleri gibi eğitimsel içeriklerle zenginleştirilmiş olmalıdır. Pedagojik derslerle uyumlu testler ve derslerle ve ünitelerle uyumlu ders içeriği şekillenmelidir.
Bütün bunlardan sonra, eğitimsel semantik web ontolojisi bulunmalıdır. Bu ontolojinin görevi, hiyerarşi ve kavram teknik terimlerinin arasındaki bağlantıyı tanımlayan ünitelerden oluşturulmaktır. Meydana getirilecek bu yapı, eğitimsel içeriğin paylaşımını, tekrar kullanabilmeyi ve farklı eğitimsel alanlarda kullanımı destekleyecektir. Bu pedagojik faktörler yeri belirlememize, aramamıza, seçim yapmamıza, düzeltmemize ve bütünleme yapmamıza yardım eder. Diğer bir deyişle, farklı eğitimsel servislerden eğitimsel içeriği elde etmemize yardım eder.
Öğrenciler genellikle eğitime bireysel katılırlar. Bu durum, bireysel eğitim hedefleri, stilleri ve tercihlerinin dikkate alınması gerektiğini gösterir. Bu nedenle semantik web, öğrencilere adaptasyon sağlayan ve öğrencinin kişisel karakterine uyabilen uygulamalar sunar (Devedzic, 2006).
3.1.1. Öğrenci Karakterleri
● Öğrenciler farklı yaşa, kişiliğe ve mesleki gruba dâhil olabileceği gibi farklı karakterlere de sahip olabilir. Maksimum verimlilik sağlamak için bu farklılıkları dikkate alınmalıdır. (Devedic, 2006)
3.1.2. Öğretmenin Karakteri
● Öğretmenler, amacına uygun bir şekilde eğitim materyallerini seçmeli ve bunları birleştirmelidir. Ontoloji alanı öğretmenlere farklı kaynaklardan elde edilen eğitim materyallerini açıklama, filtreleme ve yapılandırma ile ilgili olarak yardım etmelidir.
● Öğretmen ilerlemeyi, öğrencinin problem çözme kapasitesini ve öğrenme derecesini değerlendirdiği için, öğretmen tarafından kullanılan semantik web etkileşimi esnek bir yapıya sahip olmalıdır. Böylece, öğrencinin ilerlemesini kontrol edebilirler (Devedzic, 2006).
3.1.3. Tasarımcının Karakteri
Yazılım, üç ana birleşene sahiptir: Eğitimsel içerik, öğretme metodu ve adaptasyon.
Yazar iki aktiviteyi gerçekleştirir:
1) Yazarlıkla ilişkili alan: Terminolojiye, alan kavramına ve ilişkilendirmeye karar verir ve sınıflandırma yapar.
2) Kaynağı göz önünde bulundurarak aktiviteleri düzenler (Devedzic, 2006).
3.1.4. Sistem Yöneticisinin Görevi
Gelişmeleri yapan kişi, öğretmenlerin ve yazarların bilgisayar uzmanı olmadıklarını göz önüne almalıdır. Bu gerçeklik, web sayfalarında verimlilik sağlamalıdır, diğer bir deyişle sayfaları kullanılır yapmalıdır. Sayfa, kullanıcının kolayca uygulayabileceği şekilde dizayn edilmelidir. Farklı alanlarla kolaylıkla düzenlenmelidir. Bunu yapmanın en kolay yolu, uzman ontolojiyi tasarlar ve farklı alanlardaki eğitimsel araçlarla birleştirir.
Farklı sistem geliştirici pedagojik ve eğitimsel araçlar birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Sonuç olarak, web sayfaları farklı teknolojilere izin veren yapıya sahip bir şekilde tasarlanmalıdır (Devedzic, 2006).
3.2. Eğitimsel İçerik
Eğitimsel içerik ve eğitim için yönetici üniteler açıkça tanımlanmalıdır. Eğitim materyalleri farklı formlara uyarlanabilmeli ve farklı eğitimsel amaçlar için ayrıştırılabilmelidir.
3.3. Öğrenme Modelinin Yapısı
Eğitim materyalleri teknolojinin desteklediği eğitim kaynakları olarak görülebilir. Öğrenme materyalleri derslerden alınan ve öğrenme aktiviteleri kısımlarından oluşur. Bunlar her alanda olabilir. Tek kısıt, bir kişinin öğrenme kapasitesini dikkate almak yerine, genel olarak öğrenme kapasitesi dikkate alınmalıdır. Örneğin, elektronik ortamdaki yazılar, mültimedyalar, animasyonlar, video klipler, simülasyon sunumlar, eğitimsel oyunlar, web siteleri, dijital filmler, java uygulamaları ve online dersler gibi… Bu uygulamaların çoğu yeniden kullanılabilirdir ve farklı uygulamaları kullanmak için bir avantajdır.
4. Eğitimsel Modelleme Dili
Modeller pedagojik açıdan modeli desteklemelidir ve desteklenmiş semantik web ve aşağıdaki gerekliliklerce yapılmalıdır. (Koper and Manderveld, 2004)
Düzenleme: Öğrenme nesneleri açıkça açıklamaya izin verir. Otomatik operasyonlar için bu önemlidir.
Net Yazarlık: Büyük nesneler, küçük nesnelere bölerek yazılmalıdır.
Bütünlük: Öğrenme nesneleri arasındaki bağlantıları organize ederek büyük öğrenme nesneleri yapmaya izin verir.
Yeniden Kullanılabilirlik: Karmaşık öğrenme ünitelerini belirleyerek uygulamaları tekrarlamaya izin verir.
Desteklenebilirlik: Öğrenme nesneleri iyi yorumlanmış ve teknolojik değişiklileri karşılamak için belirlenmiş olmalıdır.
Uygunluk: Belirlenmiş tanımlar ve standartlar uygun olmalıdır.
Hayat Döngüsü: Üretme, değiştirme, depolama ve dağıtım kolay olmalıdır. Bununla birlikte, her tasarlanmış eğitim modeli aşağıdaki gerekliliklere ihtiyaç duyar (Devedzic, 2006).
● Farklı modellere ve teorilere adaptasyon kolay olmalıdır.
● Eğitimsel öğrenme nesneleri bir araya gelmeli, karmaşık ve yeni farklı bir nesneyi tanımlamalıdır.
● Farklı eğitimi açıkça gösterebilmelidir.
5. Pedagojik Faktörler
Eğitimsel Semantik Web üç ana nesneye sahiptir.
● Verimli bilgi depolamayı ve sisteme erişmeyi sağlamalıdır.
● İnsanlara insani faktörler dışındaki bilgi birikimini arttırmayı önermelidir.
● İnternet desteği sayesinde dahili ve harici iletişim olanaklarıyla bütün dünyada bağlantı sağlamalıdır.
6. Eğitimsel Ontoloji
Eğitimsel ontolojiler semantik web sistemlerinin çerçevesidir. Öğrenciler, öğretmenler ve yazarlar için zorunludur. Öğrenci dokümanlarını filtreleme, birleştirme ve bütünleştirme bu ontoloji sayesinde yapılır (Vladan Devedzic, 2006).
Eğitimsel Ontolojinin Kategorileri
a) Alan Ontolojisi:Semantik web ve eğitimsel tasarım ontolojisi, bu ontoloji olmadan devam edemez. Etki alanı ontolojileri sadece semantik web ve eğitim gerektirmez, aynı zamanda bütün semantik uygulamaları gerektirir.
b) Görev Ontolojisi: Herhangi bir uygulama alanındaki bütün eğitimlerden oluşur. Görev ontolojisi alan ontolojisini destekler ve web uygulamalarının problemi çözmesini temin eder. Bu, ontoloji problemlerini, senaryoları, soruları ve cevapları sağlar.
c) Öğretme Stratejisi Ontolojisi: Bu ontoloji yazara deneyim sağlar. Pedagojik olaylar ve davranışlar öğreterek yazara öğretme deneyimleri sağlar.
d) Öğrenci Modeli Ontolojisi: Semantik web eğitim sistemini tasarlayan tasarımcılar, öğrenme ontolojisi konseptini kullanarak öğrenci modelini kurarlar. Bu ontoloji ve göz önünde bulundurulan öğrenci modeli sistem tutarlılığı için şarttır.
e) Etkileşim Ontolojisi: Bu ontolojinin amacı, semantik web eğitim sisteminin adaptif davranışını tanımlar. Bu ontoloji modelleri farklı öğrenciler için dönüştürmeyi önerir.
f) İletişim Ontolojisi:Farklı semantik sistemler pedagojik faktörler ve eğitim sunucularıyla iletişim içinde olmalıdır.Kullanılan bütün içerikleri ve kelimeleri ontoloji tarafından tasarlanmalıdır.
7. Sonuç ve Tartışma
Bu çalışma, uzaktan eğitim alanının internet tabanlı ve yeni gereksinimleri ortaya koyduğunu gösterir. Belirtildiği gibi, önemli olan, uzaktan eğitim alanında artan kullanıcı sayısı, içeriği ve davranışı semantik web’le anlamlı olmuştur. Semantik web uygulamalarının web 3.0 ile daha verimli ve etkili olacağı düşünülmüştür. Öztürk’ün 2004’teki çalışmasında olduğu gibi, web uygulamalarındaki yapıyı temsil eden ontolojik yapı çok önemlidir. Buna ek olarak, mimari yapının temelini meydana getiren URI ve Unicode uygulamalarının ana elementler olduğu hatırlanmalıdır. Yine, Öztürk’ün 2004’teki çalışmalarında görüldüğü gibi semantik eğitimsel uygulamalarda yapay zekâ göz önüne alınarak kullanım konseptleri yapılmıştır ve eğitim alanında semantik web’in düzenlemeleri görülmektedir. Onun çalışmalarında (2006) Devedzec semantik konseptlerin ve eğitim çevrelerini bütünleştirir ve aynı zamanda öğrencinin, öğretmenin, tasarımcının ve sistem geliştiricisinin görevlerine ve özelliklerine karar verir. Koper ve Mandervel’e göre(2004 ), biçimlendirme, yoğunlaşma, bütünlük, tekrar kullanılabilirlik, desteklenebilirlik, kolaylık ve yaşam döngüsü açısından semantik web’in desteklenmiş eğitim gerekliliklerine değinirler.
Bütün bu çalışmalar, internet platformunda kurulmuş olan uzaktan eğitim uygulamalarını desteklediğini göstermektedir. Buna rağmen, içerik, web gibi aramalarda daha belirli yöntemler elde etmek için semantik web uygulamalarının uzaktan eğitime etkileri kaçınılmazdır.
Kaynak: Sevindik, T., Kayışlı, K., Ünlükahraman, O., Semantic web and its reflections in distance education, 2010, Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 5109–5113. (Çeviri)

30 Kasım 2012 Cuma

LEZİZ TARİFLER! Öğrenme ve E-öğrenme!

E-öğrenme içeriklerinin hedefe ulaşması için insanların doğal öğrenme süreçlerini destekleyen yöntemlerin kullanılması gerekir. Görsel ve işitsel araçların bir arada kullanıldığı e-öğrenme içerikleri daha etkin ve kalıcı bir öğrenme sağlar.
Öğrenme, bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı olarak, istendik değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1994)

Tüm eğitim programlarında olduğu gibi, e-öğrenmede de en kritik konu, eğitimleri insanların öğrenme süreçlerine uygun yöntemler kullanarak tasarlamaktır. Başarılı ve etkin olan e-öğrenme içeriklerindeki ortak yön, insanların doğal öğrenme süreçlerini destekleyen öğretimsel yöntemler kullanılmasıdır. Bir diğer deyişle, başarılı e-öğrenme içerikleri, öğrenmenin gerçekleşmesi için gereken psikolojik ve pedagojik olayları harekete geçiren nitelikte olmalıdır.

E-öğrenmedeki “e”yi temsil eden ve eğitimlerin sunulması için bir araç niteliği taşıyan teknolojiler sürekli değişiyor ve gelişiyor. Bununla birlikte, işin öğrenme tarafı, yani bireylerin öğrenme sürecinin altında yatan nörolojik süreç, çok eskiye dayanıyor ve neredeyse değişmiyor. Bu açıdan bakıldığında, değişen teknolojinin akıllı kullanımı, etkin öğrenme açısından çok büyük önem taşıyor. Gerçekten de, teknolojiyi ele aldığımızda, herhangi bir içerikle bir bireyin nörolojik sisteminin işleyebileceğinin de ötesinde çok çeşitli algısal uyarıcılar göndermemiz mümkün. Ancak, sesli ve görsel (grafik ve metin) uyarıcıların insanların bilişsel kapasitelerini zorlaması durumunda, öğrenme sürecinin zarar göreceği ve en uç noktada hiç gerçekleşmeyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

E-öğrenmede ses ve görsel kullanımı

İşittiğimi unuturum.
Gördüğümü anımsarım.
Yaptığımı öğrenirim.


Konfüçyüs’ün yüzyıllar önceki deyişiyle öğrenme üzerine yapılan araştırmalar özünde aynı sonuçta birleşir: Zaman sabit tutulmak üzere, insanlar okuduklarının yüzde 10’unu, işittiklerinin yüzde 20’sini, hem görüp hem de işittiklerinin yüzde 50’sini, söylediklerinin yüzde 70’ini ve yapıp söyledikleri bir şeyin ise yüzde 90’ını hatırlarlar. Bu bağlamda bakacak olursak, kişilerin kendi başlarına takip edecekleri şekilde tasarlanan e-öğrenme içerikleri için görsel ve işitsel araçların bir arada kullanıldığı, kullanıcının öğrendiklerini uygulayabileceği etkileşimler içeren e-öğrenme içeriklerinin, daha etkin ve kalıcı bir öğrenme sağlayacağını söyleyebiliriz.

E-öğrenmede görsel kullanmak:
 • Öğrenenin aldığı derse güdülenmesini sağlar (motivasyon).
 • Öğrenenin ders boyunca dikkatini aynı düzeyde tutmasını sağlar (konsantrasyon).
 • Eğitimdeki kavramsal bilgilerin somutlaştırılmasını sağlar (gösterim).
 • Karmaşık (kompleks) kavramların basitleştirilmesini sağlar.
 • Kişinin gerçek hayatta karşısına çıkabilecek şekilde benzetmeler sunabilmeyi sağlar (simulasyon).
 • Bilgiyi ilişkilendirerek, bilginin düzenlenmesini, alınmasını ve hatırlanmasını kolaylaştırır.
 • Amacına uygun etkileşim için bir araç oluşturur.

E-öğrenme içerisinde görsellerin doğru kullanımı ne kadar etkili sonuçlar doğuruyorsa, amacı dışında kullanımı da bir o kadar tehlikelidir. Yazıda görsel kullanırken dikkat edilmesi gereken ana temaları: uygunluk, doğruluk, sadelik ve görsel tasarım ilkelerine uygunluk başlıkları altında inceliyoruz.

1. Uygunluk: 
Bir eğitim içerisinde kullanılacak bir görselin eğitim hedefiyle örtüşen bir amacının olması gerekir. Amaçsızca kullanılan bir görsel, dikkatin dağılmasına, derse yoğunlaşamamaya ve eğitimden kopmaya neden olabilir. Zaman zaman, konuyla kavramsal olarak ilgili görünen görsel öğelerin kullanılması bile öğrenmeyi zorlaştırabilir. Bu konuyu incelemek için Richard Mayer ve arkadaşları, yıldırımların nasıl oluştuğunu anlatan iki eğitim üzerinden (aynı eğitimin kısa ve uzatılmış versiyonları) bir deney yaptı. Kısa versiyonda, kolay anlaşılır, basit metinlerle doğrudan yıldırımın oluşma süreci görsel öğelerle adım adım anlatılıyor. Eğitimin uzun versiyonunda ise, ilk eğitim aynen korunarak, konuyu pekiştirme amacıyla bir bölüm daha eklendi. Bu bölümde de ilgi çekici fotoğraf ve resimler eşliğinde yıldırımlarla ilgili ilginç hikayeler anlatılıyor. Örneğin, bu ek bölüme, yıldırımların uçakları nasıl etkilediğini anlatan hikayeler ve fotoğraflar ekleniyor. Araştırmanın sonucuna göre, ek bölümün olmadığı kısa versiyonda, öğrenme düzeyinin daha yüksek olduğu gözleniyor. Basit versiyonu alan kullanıcılar, eğitimden sonra verilen testte, uzun versiyonu alan kullanıcılara göre yüzde 105 oranında daha iyi sonuçlar elde etti (Clark, 2009).Kısacası, konuyla doğrudan ilişkili ve gerçekten de eğitimle pekiştirilmek istenen temel konunun, fikrin ya da sürecin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak nitelikteki görsel öğelerin kullanılmasının, e-öğrenme için kritik bir konu olduğunu söyleyebiliriz.

2. Doğruluk: 
Amaca yönelik görsel kullanımının yanı sıra, dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli nokta da kullandığımız görsel öğelerin doğru mesajı vermesidir. Kullanılan görsel öğe, verilmek isteneni tam olarak karşılamalıdır. Aksi halde kalıcı olabilecek bir yanlış anlamayı öğretmiş olabiliriz. Örneğin bir bilgisayar donanımı dersinde anlatılan işlemciler konusu sırasında Şekil–1’deki görseli kullanırsak, öğrencinin ana kartı, üzerindeki bütün parçalarla birlikte “işlemci” olarak kodlamasına neden olabiliriz. Doğru kullanım ise Şekil–2 ya da Şekil–3’teki gibidir.
Şekil 1
Şekil 2
Şekil 3


3. Sadelik: 
E-öğrenme materyali sade olmalıdır. Gereğinden fazla sayıda görsel öğenin bir arada kullanımı, bir bilgi bombardımanına dönüşebilir ve bu da öğrenmeyi zorlaştırabilir. Bir hedef için kullanılmış, ancak farklı kavramları anlatan birden fazla görsel öğe ya da animasyonun bir arada sunulması, kapasitesi sınırlı olan kısa süreli bellekte bir bilgi karmaşasına dönüşüp eksik ya da anlamsız bilgiler olarak algılanabilir.

4. Görsel tasarım ilkelerine uygunluk: 
Kullanılan görselin temel grafik tasarım ilkelerine uygun olması gerekir. Hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm ve birlik olguları kullanılarak ekran bileşenlerinde görsel bir tutarlılık sağlanmalıdır.

Referanslar

28 Kasım 2012 Çarşamba

LEZİZ TARİFLER! E-öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme: Kirkpatrick Modeli ve Yatırım Getirisi Yaklaşımı

Literatürde en çok bilinen ve en sık değinilen eğitim değerlendirme modellerinden biri olan Kirkpatrick’in 4 seviyeli değerlendirme modelini ele alıyoruz. Enocta olarak birlikte çalıştığımız kurumlara bu alanda da danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Kurumsal öğrenmede değerlendirme konusunu ele alarak, değerlendirme konusuna bir e-öğrenme gözlüğüyle bakıyoruz. Kirkpatrick’in 4 seviyeli değerlendirme modeline ve Philip’in yatırım getirisi yaklaşımına değineceğimiz yazıda, bilim adamlarının ortaya koydukları sonuçların yanı sıra Enocta’nın sunduğu çözümlere ilişkin açıklamalar da bulabileceksiniz.

Her e-öğrenme farklı değerlendirme yaklaşımını gerektirir
Söz konusu olan eğitimin başarısının ve gerçek hayat problemlerini çözmeye katkısının değerlendirilmesi olduğunda, pek çok farklı bakış açısıyla karşı karşıya gelmek mümkün. Kurumsal bir e- öğrenme projesini ele alalım. Böyle bir projede, çalışanları için e-öğrenme modelini seçen kurum, eğitimi tasarlayan ve üretimini gerçekleştiren ekiple eğitimi alanlar, birbiriyle kesişen ancak farklı bakış açılarıyla eğitimi değerlendirmek isteyebilirler. Kurum, eğitimin performansa yansımasıyla ilgilenirken; eğitimi alanlar, eğitim süresindeki motivasyonlarının düzeyiyle ilgileniyor olabilirler. Biraz düşününce, burada saydıklarımızın dışında, başka bakış açılarının da var olduğunu görebiliriz. E- öğrenmede ölçme ve değerlendirme, bu karmaşık yapısı nedeniyle dinamik, yerinde duramayan bir araştırma alanı olarak literatürde kendine yer buluyor. Farklı e-öğrenme deneyimlerini değerlendirmeye yönelik tek ve kesin bir çözüm bulunmuyor. Her e-öğrenme deneyimi kendine has bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımını gerektiriyor.

Değerlendirme Modelleri
Farklı bakış açıları ve farklı yaklaşımlar nedeniyle, e-öğrenme literatürü, değerlendirme sorununu çözmeye yönelik olarak farklı modeller öneriyor. Çok sayıda modelden birkaçı aşağıdaki tabloda listeleniyor.Hangi model en doğrusu?
Aslında hiçbir modeli ya da yaklaşımı tek başına “en doğru” olarak nitelendirmek doğru değil. Her yaklaşım, mevcut probleme kendi bağlamında, farklı yollardan çözüm yolları sunuyor. Bu çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olmak, hangi modelin sizin probleminize uygun olduğu konusunda bir karara varmak ve daha sonra uygulamak gerekiyor. Uygulayacağınız değerlendirme yaklaşımı sizin projenize özgü, size özel yepyeni bir deneyim olarak ortaya çıkıyor.

Kirkpatrick- 4 seviyeli değerlendirme modeli
Literatürde yer alan farklı çözümlerin hepsini bir solukta ele almak mümkün değil. Çok sayıda model arasında en bilinenlerden biri, Kirkpatrick’in 4 seviyeli değerlendirme modeli. Bu model sadece e-öğrenmeye yönelik olarak değil, “training” olarak adlandırılan her türlü hizmet içi eğitimin değerlendirilmesi için de kullanılabilen bir model. Değerlendirmeyi 4 farklı seviyede ele alan model; 1. seviyede eğitimi alan kişinin tepkisini,2. seviyede öğrenmeyi, üçüncü seviyede davranış değişikliğini ve 4. seviyede ise eğitimin çevreye yansıyan sonuçlarını dikkate alıyor.


Kirkpatrick modeline göre farklı seviyelerde değerlendirme

Seviye 1 - Eğitimi alan kişinin tepkisinin ölçümü yoluyla değerlendirme (Reaction):
Bu seviyede yapılan değerlendirme, kişinin öğrenme deneyimine ilişkin duygularını, düşüncelerini ve kişisel tepkilerini dikkate alır. Aşağıdaki soruların yanıtlarını almaya yönelik bir değerlendirme çabasıdır:
 • Kişi, aldığı eğitimi beğenmiş mi, eğitimden hoşlanmış mı?
 • Kişi, eğitimi uygun, yerinde bulmuş mu?
 • Kişi, öğretim etkinliğine harcadığı zamanın boşa geçip geçmediği konusunda ne düşünüyor?
 • Kişinin eğitime katılım seviyesi ne düzeyde?
 • Kişinin eğitimin zorluğu/kolaylığına ilişkin görüşleri nasıl?
 • Kişi aldığı eğitimden memnun kalmış mı?
 • Kişinin eğitimi tamamlamak için harcadığı çabaya ilişkin görüşleri neler?
 • Kişinin eğitimde elde ettiklerini pratik olarak kullanılabileceğine yönelik görüşleri neler?
Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesinde birinci seviye değerlendirme yapabilmek için kullanılabilecek yöntem ve araçlar ise şöyle listelenebilir:
 • Katılımcılardan öznel bilgi toplamaya yönelik kişisel geri bildirim/değerlendirme formları oluşturmak,
 • Katılımcıların eğitime ilişkin sözlü yorumlarını dinlemek, not etmek ve değerlendirmek,
 • Eğitim sonunda değerlendirme anketleri uygulamak,
 • Katılımcıların işlerine döndüklerinde yöneticilerine sunacakları değerlendirme raporlarını dikkate almak.
Birinci seviye değerlendirme, eğitim sonunda hemen uygulanabilir olduğundan, kısa anketler uygulamak yoluyla katılımcılardan kolayca geri bildirim elde edilebilir. Geri bildirimin alınması ve analiz maliyeti düşüktür. Eğitimi alanların, aynı eğitimi alabilecek kişilere eğitimi önerip önermeyeceklerini öngörmek açısından, almış oldukları eğitimden hoşnut olup olmadıklarını belirlemek önemlidir. Bununla birlikte, bu seviyedeki değerlendirmede toplanacak bilginin öznel olduğu unutulmamalıdır.

Enocta yaklaşımı 

Enocta olarak, 1. seviye değerlendirmeye yönelik, farklı konulara ilişkin katılımcı memnuniyetini ölçen bir “Eğitim Değerlendirme Formu” sunuyoruz. Bu formlar aracılığıyla , eğitimin genel içeriği, kapsamı, eğitimin sunuluş şekli, eğitim ara yüzleri, eğitimde sunulan etkileşimlere yönelik kullanıcı memnuniyet düzeyi ölçülüyor. Anketler yoluyla ölçülen memnuniyet düzeyi, farklı açılardan analiz ediliyor ve raporlanıyor. Bu raporlar, bir yandan enocta gelişim ekibine eğitimin kalitesinin arttırılmasına yönelik katkı sağlarken, diğer yandan da kurumlara, eğitimi alan çalışanlarının görüşleriyle ilgili değerlendirme yapma olanağı sağlıyor.

Seviye 2- Öğrenmenin ölçümü yoluyla değerlendirme (Learning)
Bu seviyede yapılan değerlendirme, eğitim öncesine kıyasla, eğitimi alan kişide meydana gelen bilgi ya da kapasite artışını dikkate alır. Değerlendirme sonunda aşağıdaki soruların yanıtları alınmaya çalışılıyor:
 • Kişiler eğitimde hedeflenenlere ulaşabildiler mi?
 • Kişiler eğitimle hedeflenen öğrenme deneyimlerini yaşadılar mı?
 • Kişiler eğitimle amaçlanan alanda ya da istenen yönde olumlu gelişme ve değişme gösterdiler mi? Gösterdiler ise, hangi oranda?
Eğitim etkinliği için ikinci seviye değerlendirme yapabilmek amacıyla kullanılabilecek yöntem ve araçlar ise şöyle listelenebilir:
 • Eğitimin öncesinde ve sonrasında test uygulaması yapmak (Ön test/Son test)
 • Eğitimin öncesinde ve sonrasında gözlem ve görüşmeler yapmak (Çok zaman alıcı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır)
 • Şartlara göre, grup bazında değerlendirme ve analiz yapmak
İkinci seviye değerlendirmede kullanılacak ölçme metotlarının, eğitimin hedefleri ve amaçlarıyla yakından ilişkili olduğu unutulmamalıdır. İster kağıt üzerinde olsun, ister elektronik ortamda olsun, güvenilir değerlendirme sonuçlarına ulaşabilmek için, eğitime uygun, geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının kullanılması ve puanlama konusunda titiz davranılması gerekir. Bu tür bir değerlendirmenin, birinci seviye değerlendirme metotlarına kıyasla daha fazla yatırım ve ön çalışma gerektirdiği göz önünde bulundurulmalıdır.
İkinci seviye değerlendirme, özellikle ölçülebilen teknik becerilerin kazandırılmasına yönelik eğitimlere uygundur. Daha üst seviye öğrenme hedeflerinde, örneğin davranış değişikliğini hedef alan eğitimlerde uygulanması güçtür. Özellikle, eğitim programı başlangıçta sistemli bir şekilde tasarlanamamışsa, ölçme ve analize harcanacak emeğin artması sebebiyle, eğitimin maliyetinin yükselmesine neden olabileceği unutulmamalıdır.

Enocta yaklaşımı
Enocta olarak 2. seviye değerlendirmeye yönelik altyapılarımız hazır. Akıllı içerik olarak adlandırdığımız, ön test ve son test uygulamaları içeren, konu içindeki etkileşim, soru ve uygulamalarla başarı puanı kazanmaya imkan tanıyan ve bunu ciddi bir öğretim tasarımıyla destekleyen içerikler üretiyoruz. Bu sayede, eğitimi alan bireyin eğitim hedeflerine yönelik gösterdiği çabayı raporlayabiliyoruz. Bu kapsamda, konu uzmanlarıyla birlikte hazırlanan, eğitim hedefleriyle birebir ilişkilendirilen ön test ve son test uygulamalarıyla öğrenmede meydana gelen değişimi ölçebiliyoruz. Enocta Eğitim Platformu’nun sunduğu özellikler sayesinde, eğitim içeriğinden ayrı olarak, eğitimin soru bankasından seçilen sorularla oluşturulan sınavlar aracılığıyla, istenilen zamanda, istenilen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirmeye olanak tanıyan yöntemler sunuyoruz. Bu değerlendirme sonuçları, eğitime özgü şartlara ve tercihlere bağlı olarak, Enocta ekibine, kurumlara ve bireylere geri bildirim olarak sunuluyor. Aynı zamanda kurumsal eğitim analizinde kullanılabilecek ciddi bir veri sağlıyor.

Seviye 3- Davranış değişikliği ölçümü yoluyla değerlendirme (Behaviour)
Davranış değişikliği yoluyla değerlendirmede, kişilerin öğrenme sonunda kazandıklarıyla oluşan davranış değişikliği dikkate alınır. Eğitimi alan kişiler, birinci seviye değerlendirmede pozitif tepkiler vermiş olabilirler. İkinci seviye değerlendirmede de öğrenmenin meydana geldiğine yönelik sonuçlar çıkmış olabilir. Ancak, eğitim sonunda meydana gelen değişimin davranışa dönüşüp dönüşmediği; yani öğrenmenin gerçek yaşama transfer edilip edilmediği, üçüncü seviye değerlendirme ile ortaya çıkarılabilir. Davranış değişikliği hemen olabileceği gibi, eğitimden aylar sonra da meydana gelebilir. Üçüncü seviye değerlendirme aşağıdaki soruların yanıtlarını arar:
 • Kişiler eğitimde öğrendiklerini işyerlerinde uygulayabiliyorlar mı?
 • İlgili bilgi ve beceriler uygulamaya konulmuş mu?
 • Kişilerin işyerlerindeki rollerini etkileyen, ölçülebilir ve gözlemlenebilir seviyede bir performans değişikliği var mı?
 • Kazanılan bilgi ve davranış değişikliği sürdürülebilir özellik taşıyor mu?
 • Kişi eğitim sonunda kazandıklarını bir başkasına aktarabiliyor mu?
 • Kişi, oluşan davranış, bilgi ve beceri değişikliğinin farkında mı?
Eğitim etkinliğini üçüncü seviyede değerlendirebilmek için, aşağıdaki yöntemler kullanılır:
 • Eğitim sonucu oluşan değişimi, değişimin eğitimle olan ilişkisini ve değişimin sürdürülebilirliğini değerlendirmek için sürece yayılan gözlem ve görüşmeler yapılabilir.
 • Rastgele zamanlarda ölçümlemeler yapmak güvenilir değildir. Çünkü kişilerde davranış değişimi farklı yollardan ve farklı sürelerde gerçekleşir.
 • Ölçme araçları ustaca hazırlanmış ve sürekli olmalıdır. Ölçme sonucu elde edilen veriler, daha sonra uygun bir analiz aracıyla incelenmelidir.
 • Ölçümler, geçerlilik ve güvenirliği sağlayabilmek açısından, gözlemi ya da görüşmeyi yapan bireyin öznel etkilerini minimize edecek şekilde tasarlanmalıdır.
 • Davranış değişikliğinin belirlenmesinde, performans kriterleri belirlemek ve bunlara uygun senaryolar hazırlamak uygun bir yöntemdir.
 • Online ölçümleme tekniklerini üçüncü seviye değerlendirmede kullanmak güçtür. Ancak, online ölçme yöntemlerini mevcut yönetim prosedürlerine entegre etmek uygun olabilir.
 • Titizlikle belirlenen ölçü ve kriterler kullanıldığı takdirde, kişinin kendi kendini değerlendirdiği (self-assesment) metotlar kullanılabilir.
Üçüncü seviye, yani davranış değişikliğinin ölçülmesine yönelik değerlendirme, birinci ve ikinci seviye değerlendirmeye göre çok daha zordur. Bu tür değerlendirmede kısa, basit ve hızlı yanıtlar yetersizdir. Bunun yanı sıra, üçüncü seviye değerlendirmede yöneticilerin etkileri ve gözlemcilerin yetenekleri gibi etkileri ortadan kaldırmak ayrı bir çaba gerektirir ve çoğunlukla da tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Çalışmanın başında düzgün şekilde tasarlanmış bir sistem olmaksızın, incelikli ve sürekli bir değerlendirmenin yürütülmesi ve analiz edilmesi neredeyse imkânsızdır.
Davranış değişiminin ölçülmesi, ancak yöneticilerden eğitimi alan kişilere kadar, herkesin sürece dahil edilmesiyle mümkün olabilir. Bu nedenle, en başından itibaren bu kişilerin rollerini ve katkılarını belirlemek yararlı olur.

Enocta yaklaşımı
3. seviye değerlendirme, davranış değişikliğinin ölçülmesine yönelik bir çaba gerektirdiği için, bu noktada hazır, tek tip bir değerlendirme çözümü sunmak mümkün değil. Buna ek olarak, 3. seviye değerlendirme, yapısı gereği, kurumların isteğini ve kararlılığını gerekli kılıyor. Enocta olarak sunduğumuz farklı altyapı çözümleri, kuruma özel değerlendirme yaklaşımları ve alanında uzman e-öğrenme profesyonelleriyle isteyen kurumlara danışmanlık hizmeti sunabiliyoruz. Bu sayede, kurumsal eğitim faaliyetlerinin çıktılarının daha geniş bir perspektifte değerlendirilmesi için gerekli desteği sağlayabiliyoruz.

Seviye 4- Çevreye yansıyan sonuçların ölçümü yoluyla değerlendirme (Results)
Sonuçların değerlendirilmesi, eğitimi alan çalışanların performansının işe ya da çevrelerine yansıttıklarının ölçümü yoluyla yapılan değerlendirmedir. Organizasyon içerisindeki performans göstergelerinin yüzdelere ve değerlere dökülmesiyle ölçüm gerçekleştirilir. Örneğin; müşterilerden geri dönen şikâyet sayıları, kurumda çalışan personelin işe-giriş çıkış oranı, yıpranma, hata geri dönüşleri, kalite göstergeleri, standartlara uygunluk, büyüme, sektörde tutunma gibi.
Aslına bakılırsa, 4. seviye değerlendirmeye yönelik pek çok değişken (örneğin: müşteri memnuniyeti oranları, hata geri dönüş sayıları ya da satış artışı göstergeleri gibi…) şirket içi yönetim fonksiyonları dahilinde raporlanıyor olabilir. Burada zor olan, raporlanan bu değişkenlerde meydana gelen değişime, eğitimi alan çalışanlar tarafından çevreye yansıtılan sonuçların etkisini belirlemektir. Örneğin, müşteri memnuniyetine ilişkin şirket göstergelerinde meydana gelen artışın doğrudan eğitim sonucu oluştuğunu söylemek mümkün olmayabilir. Müşteri memnuniyetine etkisi olabilecek diğer değişkenlerin de göz önüne alınması gerekir.
Çevreye yansıyan sonuçların ölçümü yoluyla değerlendirme yapılmak isteniyorsa, eğitimin en başında, eğitimi alacak kişilerin konuya ilişkin ilgi ve sorumluluklarını belirlemek gerekir. Yani eğitimi alacak kişilerin hangi konularda ölçümleme yapılacağını bilmeleri sağlanır.

Enocta yaklaşımı
Sonuç değerlendirme, özellikle kurumsal eğitim alanında, örneklerine pek sık rastladığımız bir değerlendirme türü değildir. Bu seviyede değerlendirmenin, bireylerden ziyade bir kurumun bütününü içine alacağı düşünülürse, bu durumun nedeni kolayca anlaşılabilir. Sonuç değerlendirme uygulamasının başarıyla gerçekleşmesi için, kurumsal kültür anlayışı, yönetimsel destek ve planlamanın yanı sıra ek bir maliyet ve emek de gerekir. Örneğin: kurum içi rollerin değişmesi gibi yönetimden kaynaklanan etkiler nedeniyle, eğitimin çevreye yansıyan sonuçlarının ölçülmesinde sıkıntılar yaşanması muhtemeldir. Ayrıca bu seviyede, iş performansını etkileyen dış faktörlerin varlığı, elde edilen sonuçların kesinliğini etkiler. Enocta olarak, 3. seviye değerlendirme için olduğu gibi, 4. seviye değerlendirme için de, sunduğumuz farklı altyapı çözümleri ve kuruma özel değerlendirme yaklaşımlarıyla danışmanlık hizmetleri verebiliyoruz.

Seviye 5- Yatırım getirisi (ROI-Return of Investment)
Yatırım getirisi seviyesi, Kirkpatrick’in 4 seviyeli eğitim değerlendirme modeline bir ekleme olarak, daha sonra Philip (1996) tarafından ortaya konmuştur. 5. seviye değerlendirmede, 4. seviye değerlendirme sonucu elde edilen veriler finansal veriye dönüştürülür ve eğitim için yapılan harcamayla orantılanarak, yapılan yatırımın ne oranda getiriye dönüştüğü hesaplanır.
Enocta yaklaşımı
Burada sözünü ettiğimiz yatırım getirisi modeli, kurumsal eğitimi değerlendirmede kullanılan pek çok farklı yatırım getirisi yaklaşımından sadece biridir. Literatürü incelediğimizde, kurumların yatırım getirisi hesaplamalarında farklı yaklaşımlar benimsediklerini görüyoruz. Farklı kurumların farklı yatırım getirisi modelleri benimsemeleri, kurumlar ve eğitimlerdeki farklılıklar gözetildiğinde oldukça anlamlı görünüyor. Burada altı çizilmesi gereken, yalnızca klasik eğitimle e-öğrenmeyi konsept bazında karşılaştıran yatırım getirisi modellerinin yanı sıra, eğitimin diğer özelliklerini de dikkate alan yatırım getirisi modellerinin bulunduğunun farkına varmak. Enocta olarak, kurumlara yatırım getirisine ilişkin ne gibi faydalar sağlayabilecekleri konusunda danışmanlık sağlıyoruz.

Özet 
Bu yazıda, literatürde en çok bilinen ve en sık değinilen eğitim değerlendirme modellerinden biri olan Kirkpatrick’in 4 seviyeli değerlendirme modelini ele aldık ve Philip’in bu modele yatırım getirisi yaklaşımını da dâhil ederek yaptığı katkıya değindik.
Özellikle kurumsal öğrenme alanında, hem kurumlar hem eğitimi üretenler hem de eğitimi alan kişiler açısından değerlendirmenin bir ihtiyaç olduğu yadsınamaz bir gerçek. Ancak değerlendirme alanının özünden kaynaklanan zorluklar, ticari yaşam şartlarından kaynaklanan engeller ve çeşitli finansal faktörler, kurumsal öğrenmede değerlendirmeyi hem araştırma hem de uygulama açısından geri plana itiyor. Biz Enocta olarak, kurumsal e-öğrenme çalışmalarımız için, araştırma/geliştirme faaliyetlerini temel alan, planlanmış ve iyi koordine edilmiş eğitim değerlendirme çalışmaları açığının farkındayız. Eğitimlerimizin kalitesini bir seviye daha yukarı taşıyacak bu alanda da çalışmalarımızı sürdürüyor ve birlikte çalıştığımız kurumlara ihtiyaç duydukları anda bu alanda da danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Kurumların, eğitim işini profesyonellikle yürüten bir ekiple çalışmanın yarattığı katma değeri kendilerine katmanın farkını hissedeceklerine inanıyoruz.

Kaynakça 
 1. http://www.businessballs.com/kirkpatricklearningevaluationmodel.htm
 2. http://bozarthzone.blogspot.com/2009/01/alternatives-to-kirkpatrick.html
 3. Michalski, G. V., & Cousins, J. B. (2001). Multiple Perspectives on Training Evaluation: Probing Stakeholder Perceptions in a Global... American Journal of Evaluation, 22(1), 37. doi: Article. .
 4. Newton, R. & Doonga, N. (2007). Corporate e-learning: Justification for implementation and evaluation of benefits. A study examining the views of training managers and training providers . Education for Informationmerican, 25(1), 11-130.
 5. PhD, V. R., & PhD, B. D. Z. (2008). Evaluation in Distance Education and E-Learning: The Unfolding Model (1st ed.). The Guilford Press.
 6. Piskurich, G. M. (2000). Rapid Instructional Design : Learning ID Fast and Right. Pfeiffer.
 7. Stroher, J. (2002). An Assessment of the Effectiveness of e-learning in Corporate Training Programs. International Review of Research in Open and Distance Learning, 3 (1).

23 Kasım 2012 Cuma

E-Öğrenme Projelerinin Tanıtımı ve Tutundurulması

Kurum bünyesinde e-öğrenme projelerinin hayata geçmesi emek, zaman ve sabır isteyen bir çalışmadır. Yürümekte olan eğitim sisteminin etkinliğini artıracak ve önemli eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak bu projeler, beraberlerinde önemli bir iletişim ve değişim yönetimi çalışması yapılmasını gerektirmektedir.
Dünya genelinde yapılan araştırmalar, değişim ve iletişim yönetimi yeterince yapılmayan e-öğrenme projelerinin kullanım oranlarının %10’lar civarında kaldığını göstermektedir. Yine aynı çalışmalar, yaşayan bir e-öğrenme sisteminin, eğitim ve gelişim sistemi ile entegre sunulan projelerin, başarılı iletişim ve değişim yönetimi çalışmaları ile %70’lerin üzerinde kullanım oranlarına ulaştığını göstermektedir. Kullanım oranlarının %60-70’ler aralığında olması, ihtiyacı kadar e-öğrenmeyi kullanan kurum ve kullanıcılar için başarılı ve yeterli oranlar olduğu akılda tutulmalıdır.

Elbette e-öğrenme projelerinde, kullanım oranları tek başına yeterli ve doğru bir performans kriteri değildir. Hatta bazı gelişim ihtiyaçları açısından bakıldığında, pek de dikkate alınmaması gereken verilerdir. Yine de ölçülebilen bir veri olarak projelerde kullanılmaya devam edecektir.

Peki, e-öğrenme projelerimizin çalışanlarımız tarafından tanınması, sahiplenilmesi ve kullanılması için ne gibi çalışmalar yürütmeliyiz? Aşağıdaki satırlarda bir e-öğrenme projesinde kullanımı artırma ile ilgili öneriler listelenmiştir;

Projeye Başlanırken:
İletişim ve tanıtım çalışmalarının ilk adımı, projenin çalışanlara duyurulduğu lansman sürecinde atılmalıdır. Proje başlangıcında önerilen aksiyonlar şunlardır;
 • Proje konseptinin belirlenmesi ve bu konsepte uygun mesajların ve iletişim çalışanlara sunulması önerilmektedir. Mesajların yönetim tarafından iletilmesi, projenin sahiplenilmesini kolaylaştıracaktır.
 • Lansman amaçlı görsel materyallerin hazırlanması önerilen bir diğer aksiyondur. Bu kapsamda;
  • Proje lansmanından 1 -2 hafta önce posterlerin uygun lokasyonlara asılması,
  • 1 hafta öncesinden başlayarak 1-2 gün arayla meraklandırıcı animasyonların gönderilmesi ve bu yolla kurum içinde bir merak oluşturulması,
  • Eğer mümkünse bölüm yöneticileri (bayi/acentaların da yer aldığı) ve tüm üst düzey yöneticilerinin katılacağı proje tanıtım toplantısının organize edilmesi,
  • Projenin amacı, hedefi, sağlayacakları ve kullanım esaslarını içeren lansman duyurusunun gönderilmesi ve
  • Lansman duyurusuyla birlikte üst yönetim lansman yazısının paylaşılması önerilen bir dizi aktivitelerdendir.
Lansman Sonrası:
Projenin duyurulması ile iletişim çalışmaları tamamlanmadığını, aksine yeni başladığını akılda tutmamız gerekmektedir. Lansman ardından, düzenli ve sürekli iletişim projenin başarısı için son derece önemlidir. Proje lansmanı ardından önerilen aksiyonlar şunlardır;
 • Projenin ilk ayının sonunda, gelişimleri için en fazla ilgi gösteren çalışanların, birimlerin veya grup şirketlerinin intranet sayfalarında veya iç iletişim araçları kullanılarak duyurulması, ilgili kullanıcıların ödüllendirilmesi projeye olan ilgiyi artıracaktır.
 • Her 3’er aylık dönemlerde raporlamalar yapılarak en iyi kullanan 20 kullanıcıya ödüller verilmesi önerilen bir diğer aksiyondur. Söz konusu ödüller,
  • Yeni bir sınıf eğitimine davet,
  • Tamamlayıcı faaliyetlerin düzenlenmesi (kurs, seminer, şirket içi birlikte çalışma faaliyetleri vs.),
  • Ufak hediyelerin verilmesi veya
  • Kitap vb. ek gelişim materyallerinin sunulması şeklinde olabilir.
 • 6 aylık dönemlerde kullanıcı anketleri düzenleyerek çalışanların geri bildirimde bulunmasını sağlamak ve sistemin yenilenmesine katkıda bulunmak, çalışanların projedeki rollerini görmelerini ve projeyi daha çok sahiplenmelerini sağlayacaktır.
 • Eğitim faaliyetleri ile ilgili periyodik bir e-derginin çıkarılması ile iletişim sürekli hale gelecektir. Bu e-dergide;
  • Yeni eğitimlerin duyurulması,
  • Anket sonuçlarının yayınlanması,
  • Faydalı önerilerin paylaşılması ve
  • En iyi kullanan kullanıcıların duyurulması ilgi çekecektir.
 • Eğitim yılı içerisinde, belli dönemlerde veya sürekli olarak ayın eğitimi duyurularının yapılması, eğitime olan ilgiyi artıracaktır. Sistemdeki eğitimlerin takvime bağlanarak her ay 1 adet ayın eğitimi duyurusunun yapılması önerilen aksiyonlardan bir tanesidir.
 • Altı aylık dönemlerde e-öğrenme günlerinin düzenlenmesi ve bu yolla, sürekli öğrenme konusunun ve bireysel gelişim fırsatlarının öneminin altının çizilmesi önerilmektedir.
 • Proje yıl dönümlerinde özel aktiviteler yapılması ve yeni eğitimlerle sistemin relansmanının yapılması önerilen bir diğer aktivitedir.

8 Kasım 2012 Perşembe

LEZİZ TARİFLER!

“Doğru E-öğrenme Şirketini Seçmek!” yazı dizisinin üçüncü bölümünde Enocta’yı tanıyalım!
Birlikte çalışacağınız şirketi seçerken dikkat etmeniz gereken noktalara ve dünyadaki e-öğrenme şirketlerinin genel yaklaşımına değindiğimiz yazı dizimizin son bölümünde, sizi Enocta’ya daha yakından bakmaya davet ediyoruz!
“Doğru” E-öğrenme şirketini seçmek yazı dizimizin ilk bölümünde, “E-Öğrenme Şirketi Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli 10 Kriter”e odaklanarak, bu kriterlerin kurumsal e-öğrenmenin başarılı olmasını nasıl etkilediğine değindik. İkinci bölümünde ise, Brandon Hall’un, uluslararası alanda öncü sayılan e-öğrenme şirketleri için yaptığı araştırma ve analiz sonuçlarını sizlerle paylaştık.
Yazı dizimizin bu bölümünde ise Enocta olarak sektördeki yerimizi ve özelliklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Kurumsal Müşteri Profilimiz
Türkiye’de e-öğrenme hizmeti veren lider şirket olarak, katalog eğitimlerimizin yanı sıra pek çok farklı sektörden kurumsal müşterilerimize, kuruma özel e-öğrenme içerikleri hazırlıyoruz. Müşterilerimizin sektörel dağılımını kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
 • Banka ve Finans
 • Sigorta ve Emeklilik
 • Telekomünikasyon ve Bilişim Teknolojileri
 • Kamu Kurumları
 • Üniversiteler
 • İlaç ve Sağlık
 • Gıda
 • Otomotiv
 • Üretim / Perakende
E-öğrenme Yaklaşımımız
Enocta kurulduğu günden bugüne kadar 150’den fazla kurumla çalıştı ve yaklaşık 650 bin kişiye uzaktan eğitim hizmeti verdi. Hala da hizmet vermeye devam ediyor. E-öğrenme alanında bu kadar çok kişiye ve kuruma hizmet veren bir firma olarak, kaliteli ve ihtiyaca uygun e-öğrenme içerikleri üretmenin yolunun pek çok konuda özenli davranmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle, şu konulara özellikle dikkat ediyoruz:
 • Müşterilerimizin beklentilerini gerçekten dinlemek, ·Eğitim ihtiyacını müşterilerimizle birlikte analiz etmek,
 • Müşterilerimizi sürece dahil etmek,
 • Öğrenme içeriklerinin oluşturulmasında alanında uzman bir ekiple çalışmak,
 • Eğitimlerde revizyon (değişiklik) yapma konusunda esnek davranmak,
 • Yaratıcı, kaliteli ve kullanıcı dostu görsel tasarımlar ortaya çıkarmak,
 • Kalıpların dışında öğretim tasarım teknikleri uygulamak (bir kavram/düşünceyi, somut, öğretici bir uygulamaya dönüştürmek),
 • Her türlü süreçte “Profesyonel” davranmak,
 • Teknik bilgi ve deneyimi yüksek bir ekiple çalışmak,
 • Gerçekleştirilebilir beklentiler ortaya koymak ve müşterilerimizi tasarımda nelerin yapılabileceği, nelerden kaçınılması gerektiği konularında doğru ve zamanında bilgilendirmek,
 • Fark yaratan müşteri odaklılık yaklaşımıyla beklentileri aşan eğitimler ortaya çıkarmak,
 • Kurum içinde ekip çalışmasını ve ekip ruhunu başarıyla devam ettirmek,
 • Başarılı teknik destek hizmeti sunmak,
 • Karşılaşılan problemlere yaratıcı öneriler/çözümler sunmak,
 • E-öğrenme eğitimini uygulayan kurumların kullanımı için, eğitimi alan çalışanlardan veriler toplamaya yönelik yöntemler geliştirmek ve bu verileri nasıl kullanılabilecekleri konusunda kurumları yönlendirmek,
 • Çözüm odaklı yaklaşımlar sergilemek,
 • Teslim tarihlerine sadık kalmak,
 • Yeniliklere açık olmak,
 • E-öğrenme alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri düzenli olarak takip etmek,
 • Hem kurum için hem kurumlar arası iletişimde fark yaratan bir yaklaşım ortaya koymak,
 • Kurumsal kültürü anlamaya büyük önem vermek ve kuruma bütünleştirici çözümler önermek,
 • Kurumsal terminolojiyi anlamak konusunda hevesli olmak,
 • Yeterli düzeyde dokümantasyon yapmak,
 • Müşteriyi, müşterinin talep etmesine gerek kalmadan, düzenli olarak süreç ve ilerleyiş hakkında bilgilendirmek,
 • Konu uzmanlarıyla uyum içerisinde çalışmak, gerekli yönlendirmeleri zamanında yapmak,
 • Projeyi baştan sona sistemli bir proje yönetim yaklaşımıyla sürdürmek,
 • Farklı platformlarda (LMS-Learning Management System) çalışabilecek, uluslararası standartlara uyumlu içerikler üretmek.
Enocta’ya Hızlı Bir Bakış
1.Kurumsal Yapı
Telekomünikasyondan, bankacılığa pek çok farklı sektöre e-öğrenme hizmeti veren Enocta’nın kimlerden oluştuğuna daha yakından bakalım.
Toplam Çalışan Sayısı57
Zamanlarının en az yüzde 50’sini tamamen özel içerik üretimi için ayıran çalışan sayısı36
Görev dağılımları (içerik üretim ekibi)7 Proje Yöneticisi
11 Öğretim Tasarım Uzmanı
5 Görsel Tasarım Uzmanı
4 Flash Uygulamacı/Programlamacı
3 Yönetici
6 Satış ve Danışmanlık
Şirketin kuruluşundan bu yana toplam müşteri sayısı181
Tamamlanan özel içerik projelerinin kategorileri
Ürün eğitimleri
IT/Ekran eğitimleri
Satış ve müşteri hizmetleri eğitimleri
Teknik/alana özgü beceri eğitimleri
Yöneticilere yönelik eğitimler
Oryantasyon eğitimleri
İşyeri/güvenlik eğitimleri
Vaka tabanlı eğitimler/simülasyonlar
Kuruluş yılı2000
2.Sunulan E-Öğrenme Ürün ve Hizmetleri
Enocta olarak, e-öğrenme alanında hem teknik altyapı sunuyor hem de katalog eğitimlerimiz ve kurumlara özel içerik üretimimizle müşterilerimizin eğitim ihtiyaçlarına destek oluyoruz. Bunların yanı sıra, e-öğrenmenin kurumlarda kullanıma alınması, yönetilmesi ve kurum kültürünün bir parçası haline getirilerek tutundurulması konularında danışmanlık hizmetleri veriyoruz. E-öğrenme ürün ve hizmetlerimizi şöyle özetleyebiliriz:
E-öğrenme Yönetim Danışmanlığı
E-öğrenme Tanıtım ve Tutundurma
 • Konsept Geliştirme
 • Eğitim Portali Tasarımı
 • Maskot Tasarımı
 • Meraklandırıcı Animasyon Tasarımı (Teaser)
 • Poster Tasarımı
 • Elektronik Posta Şablonu Tasarımları
E-öğrenme İçerikleri ve Teknolojileri
 • Kuruma Özel içerik üretim
  • Ekran Eğitimleri
  • Mesleki Eğitimler
  • Hızlı Sunumlar
  • Oyun Tabanlı Eğitimler
  • Simülasyon Destekli Eğitimler
 • Enocta Eğitim Kataloğu
  • Profesyonel Gelişim Eğitimleri
  • Finans Eğitimleri
  • Sigortacılık Eğitimleri
  • Bireysel Emeklilik (BES) Eğitimleri
  • Bilişim Teknolojileri Eğitimleri
  • Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri
   Kişisel Gelişim ve Hobi Eğitimleri
 • Skillsoft
  • Eğitim Kataloğu
   • Profesyonel Gelişim Eğitimleri
   • IT Eğitimleri
   • Bilgisayar Programları Eğitimleri
  • Books 24x7
Eğitim Yönetimi Altyapı Ürün ve Hizmetleri
 • Eğitim Yönetimi Altyapı Ürünleri
 • Enocta Eğitim Platformu – Kurumsal
 • Enocta Eğitim Platformu - Akademik
 • Sanal Sınıf, E-toplantı ve E-konferans Platformu
 • Eğitim Yönetimi Altyapı Hizmetleri
 • Entegrasyon Hizmetleri
 • Altyapı Kiralama Hizmetleri – SaaS (Software as a Service)
 • Destek Hizmetleri
 • Eğitim Yönetim Platformu (EYP) Hizmetleri
3.Özel İçerik Üretim Hizmetleri
Enocta’da farklı sektörlere, farklı kullanıcı gruplarına ve farklı amaçlara yönelik olarak ürettiğimiz eğitimleri çeşitli gruplara göre kategorilere ayırıyoruz. Ürettiğimiz eğitimleri amaçlarına göre temel olarak üç grup altında toplayabiliriz:
 • Bilgi Aktarımı
 • Ekran Eğitimleri
 • Beceri Geliştirme
 1. Bilgi Aktarımı
Bilgi aktarımı eğitimleri, herhangi bir konu hakkında hedef kitlenin farkındalığını artırmak, yenilikler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak gibi amaçlara yönelik olarak hazırlanıyor. Kurumların işe yeni başlayan çalışanlarına verdikleri oryantasyon eğitimleri ve yeni ürün tanıtımları bu tip eğitimlere örnek olarak verilebilir.
 1. Ekran Eğitimleri
Ekran eğitimleri olarak adlandırdığımız eğitimler, farklı amaçlar için hazırlanmış bilgisayar uygulamalarının kullanımını öğretmek amacıyla hazırlanan eğitimler olarak açıklanabilir. Örneğin; bir bankanın kullandığı yazılımı çalışanlarına öğretmek için verdiği eğitim, bu kapsamda değerlendirilebilir.
 1. Beceri Geliştirme
Beceri geliştirme eğitimlerinde amaç, çalışanın iş performansını doğrudan ve olumlu etkileyecek, beceri geliştirmeye yönelik bir tecrübenin tasarlanmasıdır. Bu doğrultuda, çalışanın belirlenen bir misyon çerçevesinde kendisine verilen rolü yerine getirdiği, zihinsel olarak aktif katılımının sağlandığı amaçlı senaryolar geliştirilir. Bu tür eğitimlere örnek olarak, hizmet sektörüne yönelik hazırlanan müşteri odaklılık ve satış eğitimleri/simülasyonları ya da insan kaynakları profesyonellerine yönelik hazırlanan mülakat teknikleri eğitimi verilebilir.
Enocta olarak, yukarıda sıraladığımız farklı eğitim türlerinde ve farklı etkileşim seviyelerinde, kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek eğitimler hazırlıyoruz.

4. Rekabet Avantajları
 • Ar-Ge,
 • Tutum ve davranış değiştirmeyi, eğitimi alan kişinin etkin katılımını hedefleyen, motivasyon unsurları yüksek, gerçekçi ve etkileşimli, hikaye tabanlı e-öğrenme içerikleri üretimi anlayışı,
 • Yönetilebilir şirket büyüklüğü,
 • Güçlü teknik altyapı ve teknik destek,
 • Çok çeşitli sektörlerde deneyim,
 • E-öğrenme konusunda uzmanlaşmış zengin bir içerik üretim ekibi,
 • Anahtar teslim proje çözümleri,
 • Güçlü finansal yapı.
5. İçerik Geliştirme Süreci
E-öğrenme içeriklerini benzerlerinden farklı kılan bir noktaya getirmede, içerik geliştirme sürecinin rolü çok büyüktür. Enocta olarak, bu amaçla içerik geliştirme süreçlerimizin tanımlanması, dokümantasyonu, gerekli görüldüğünde gözden, iyileştirilmesi ve sonuç olarak “kaliteli” e- öğrenme içeriklerinin ortaya konulması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu makalede içerik geliştirme süreçlerimizi tüm ayrıntılarıyla ele almasak da, bu sürece dair genel bir fikir vermeyi amaçlıyoruz.
Enocta’da ister kuruma özel, ister katalog eğitimi üretimi söz konusu olsun, mutlaka bir içerik geliştirme sürecinden geçilir. Ancak, bu yazıda daha çok müşterilerimize özel ürettiğimiz kuruma özel içeriklerimizin geliştirilme sürecini ele alacağız.
İçerik geliştirme sürecinde, öncelikle, müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bir ön analiz yapılır. Bu aşamada müşterimizin ihtiyacı olan eğitim hedef kitle ve kurumsal hedefler paralelinde analiz edilir ve bu eğitime uygun eğitim türü ve etkileşim seviyesi konusunda müşteriler bilgilendirilir.
Bir sonraki aşamada, projenin hayata geçmesiyle birlikte, müşterilerle bir araya gelinir ve proje süreçleri paylaşılır. Bu sayede, hem proje gerekleri belirlenir hem de teklifte/şartnamede yer alan kapsama uygun olarak, rol ve sorumluluklar, iletişim planı, riskler ve proje öngörülerinin yer aldığı bir proje planı hazırlanır.
Bu aşamadan sonra, bir başlangıç (Kick Off) toplantısı gerçekleştirilir. Bu toplantıyla analiz ve tasarım süreçleri başlatılmış olur. Başlangıç toplantısında taslak proje planı onay için müşterilerimizle paylaşılır, kritik doküman şablonları iletilir. Bu toplantının en önemli amacı, proje yaklaşımı ve kapsamı konusunda müşterilerle mutabık kalınmasıdır.
Başlangıç toplantısıyla birlikte üretim sürecine geçiş yapılır. Bu aşamada öğretim tasarım uzmanlarımızla konu uzmanları birlikte çalışırlar. Öğretim tasarım yaklaşımını ve görsel tasarımı yansıtacak bir prototip üretilir. Alınan geri bildirimler sonrasında prototipe onay alınarak, hazırlanmış senaryo ve tasarım dokümanları, öğretim tasarım uzmanı tarafından üretim ekibine iletilir. Üretim süreci boyunca, öğretim tasarım uzmanları gerekli olduğu noktalarda konu uzmanlarıyla görüşür, bilgi alışverişi devam eder.
İçerik üretiminin tamamlanmasıyla detaylı gözden geçirme ve test süreçleri başlar. Hem iç kontroller sonucu ortaya çıkan düzeltmelerin hem de müşterilerden gelen düzeltmelerin eğitime yansıtılması sonucunda, eğitim son haline gelir ve bu son hali için müşterinden onay alınır. Proje boyunca, haftalık proje durum raporlarıyla üretimin durumu müşterilerle paylaşılır.
6. Proje Yönetim Felsefesi ve Müşterinin Katılımı
Enocta olarak, bir projenin en başından projenin sonlandırılmasına kadar her aşamada ortak bir bakış açısına sahip olmak amacıyla, müşterilerimizi bilgilendirme konusunda hassas davranıyoruz.
Bu aşamada, Enocta proje yöneticisinin en önemli sorumluluğu, müşterilerimizi amaçlar, içerik üretim süreci ve teslim edilecekler konusunda bilgilendirmek.
Yine bu aşamada Enocta, müşterileriyle iletişim planı ve proje yönetim metodolojileri konusunda mutabık kalmak konusunda özenli davranır. Proje dokümantasyonu ve proje durum raporları müşterilerimizle düzenli olarak paylaşılır.
7. Diğer Özellikler
Kullanılan Temel Araç ve TeknolojilerAdobe Flash, Adobe Flex, Adobe Air, Adobe Dreamweaver, HTML, ASP, XML, Javascript, C #
Şirket tarafından geliştirilmiş e-öğrenme araç ve ürünleri
·Enocta İçerik Geliştirme Aracı
·Enocta İçerik Gösterme Aracı
·Enocta Ekran Eğitimleri Üretim Aracı
Şirket tarafından geliştirilmiş Eğitim Yönetim Sistemi (Learning Management System)
·Enocta Eğitim Platformu – Kurumsal
·Enocta Eğitim Platformu – Akademik
Şirket tarafından geliştirilmiş Eğitim İçerik Yönetim Sistemi (LCMS- Learning Content Management System)·Enocta CMS
Sanal sınıf uygulamalarıAdobe Connect veya Saba Centra Sanal Sınıf, e-Toplantı ve e-Konferans Platformu
Uluslararası e-öğrenme standartlarında içerik üretimiSCORM 2004 v3 ve AICC
Katalog EğitimleriProfesyonel gelişimden finansa kadar uzanan geniş bir yelpazede 150 farklı katalog eğitimi. Katalog eğitimleri, her yıl sektörün ve müşterilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni eğitimlerle zenginleştirilmektedir.